profil

Energetyka i przemysł chemiczny w Polsce

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju mają surowce energetyczne. W Polsce znajdują się złoża węgla kamiennego, których zasoby bilansowe szacowane są na blisko 60 mld ton (4% zasobów świata). Większość z nich koncentruje się Górnośląskim Zagłębiu węglowym (98% wydobycia krajowego ),gdzie warunki eksploatacji są znacznie lepsze niż w 2 pozostałych zagłębiach: Dolnośląski i Lubelskim. W kraju czynnych jest 59 kopalni, w których przeciętna głębokość wydobycia wynosi 650 m, a maks. 1050 m. Węgiel brunatny zalega na głębokości od kilkudziesięciu do 200 m,co umożliwia jego odkrywkową eksploatacje. Dobrze rozwinięty jest w Polsce przemysł chemii nieorganicznej, produkujący m.in. sodę, chlor, kwas siarkowy i nawozy sztuczne. Opiera się on na krajowych złożach siarki (zasoby ok. 800 mln ton), eksploatowanych koło Tarnobrzega oraz soli kamiennej (zasoby 55 mld), wydobywanej na Kujawach i w Bochni. Znacznie słabiej rozwinięty jest przemysł związków organicznych, wytwarzający m.in. tworzywa sztuczne, włókna chemiczne, farby i lakiery, kauczuk syntetyczny. W ostatnich latach, głównie dzięki kapitałowi zagranicznemu, nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu gumowego, drogeryjnego i farmaceutycznego

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata