profil

Wilgotnosc powietrza i rozklad opadow na swiecie.

drukuj
satysfakcja 59 % 60 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
KomentarzeWilgotność powietrza – zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.Wilgotność bezwzględna – zawartość pary wodnej w jednostce objętości wyrażona w gramach/1m3.Wilgotność względna – wyrażona w procentach stosunek aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która by nasyciła powietrze w danej temperaturze.Największa ilość pary wodnej znajduje się nad morzami oceanami, jeziorami

i bagnami. Mniej jej jest nad gruntem czy górna granica szaty roślinnej.Punkt rosy – temperatura przy której następuje stan nasycenia powietrza i kondensacja zawartej w nim pary wodnej.Najwięcej pary wodnej – strefa równikowa, najmniej – strefa zwrotnikowa.

Jej ilość zmniejsza się wraz z odległością od zbiornika wodnego.OPADY – deszcz, grad, śnieg. OSADY- szron, rosa, szadź, gołoledź.Rozkład opadów na Ziemi:

# tereny o najwyższych opadach

- strefa równikowa ameryki Południowej, Afryki, archipelagu Malajskiego.

- wschodni Madagaskar

- poł-wsch. Azja – związane jest to z ukształtowaniem terenu i monsunami

- zachodnia Europa - związane jest to z działalnością prądów

- wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej

- tereny górskie

# tereny o najmniejszych opadach

- obszary okołobiegunowe

- pustynie wewnątrzkontynentalne – Sahara, Gobi, Namib ( wpływ prądu bengalskiego) pustynia Australii, pustynia Atakama w Andach (prąd peruwiański)

- tereny cienia opadowego – Tybet

- Góry Skaliste w Ameryce PółnocnejRoczna suma opadów Ziemi – 850 mm

Największe:3000 mm strefa równikowa. W Himalajach zanotowano 20 000 mm

Najmniejsze :poniżej 250 mmOpady zależą od:

- wysokości nad poziomem morza

- ukształtowanie powierzchni

- odległość od oceanu

- szerokość geograficznaInwersja opadowa – zjawisko istniejące w wysokich górach, gdzie tylko do pewnej wysokości wzrasta suma opadów, powyżej niej maleją one. Związane jest to z niska temperaturą i brakiem wilgotności.Cień opadowy – obszar na którym występują małe ilości opadów, gdyż zostały one odebrane przez zasłaniające je wzniesienie od strony wiatrów deszczonośnych.

Przyczyny powstawania pustyń:

- obszary cienia opadowego, gdzie wilgotne powietrze nie ma dostępu ze względu na sąsiedztwo gór lub oddalenie od zbiorników wodnych. Przykład – pustynia Gobi

- działalność zimnych prądów morskich , które ochładzają powietrze, pozbawiając go wilgoci. Przykład – pustynia Atakama

- opadające zimne masy powietrza nagrzewają się i absorbują wilgoć zawartą w atmosferze. W ten sposób na tych obszarach zawsze panuje wyż. Wiatry, które wieją z wyżu do niżu, nie pozwalają na dotarcie w te rejony wilgotnego powietrza znad oceanów. Przykład - Sahara
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
17.3.2008 (21:21)

Nie ma tego dużo =/