profil

Perykles - jak za jego czasów rozwijała się kultura Aten?

poleca 84% 1140 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Perykles

Był on przywódcą ludu. Przebudował demokrację w Atenach. Przyczynił się do uczestnictwa w rządach uboższych obywateli. Jako zwolennik mocarstwowej pozycji Aten, Perykles sprawił, że Ateński Związek Morski stał się organizacją państwową, której skarbiec został przeniesiony z Delos do Aten co zapewniło Ateńczykom dodatkowe środki finansowe. Perykles rozwinął flotę, przyczynił się do rozbudowy portu w Pireusie i połączył go z Atenami, co zapobiegało odcięciu miasta od morza i dawało Atenom przewagę na morzach.

Za czasów Peryklesa Ateny, jako przywódca Związku osiągnęły szczyt rozwoju (odbudowa i rozbudowa Akropolu w Atenach stało się centrum kulturalnym dla wielu Greków). Przyczynił się również do rozkwitu greckiej literatury i sztuki.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona