profil

Niekonwencjonalne źródła energii

poleca 85% 264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rosnące koszty energii i ryzyko wyczerpania się nieodnawialnych zasobów energetycznych zmusiły do poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Należą do nich:
- wykorzystanie siły wiatru – pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, którzy wybudowali pierwszą elektrownie wietrzną. Elektrownie te zyskały popularność w krajach dysponujących małymi zasobami surowców energetycznych. Wiele tego typu elektrowni działa na małych wyspach i pustynnych oazach. Przykład: Kalifornia (USA), Dania.
- energia słoneczna – wykorzystywana jest w niewielkim stopniu na szeroką skalę przez człowieka. Najkorzystniejsze warunki do jej wykorzystania są w strefie zwrotnikowej, podzwrotnikowej i podrównikowej. Popularna jest jednak w małych gospodarstwach rolnych i domowych. Umieszczane na dachach baterie ogrzewają wodę do celów w gospodarczych lub mogą być wykorzystane do suszenia paszy lub ziaren. Przykład: USA, Kuwejt, Francja.
- zasoby geotermiczne – wykorzystanie w gospodarstwach domowych, rolnictwie i medycynie energii gorących źródeł i gejzerów. Popularna jest taka energia we Włoszech, USA, w Nowej Zelandii i Islandii.
- Energia pływów morskich - rozczłonkowanie linii brzegowej lub występowanie głęboko wciętych zatok sprzyja wykorzystaniu tej energii.
- Polega to na wybudowaniu zapory zamykającej ujście do zatoki. Gdy w tej nagromadzi się woda podczas przypływu, zostaje wypuszczona do morza i napędza turbiny elektryczne. Barierą są tu wielkie koszty budowy zapory. Przykład: Rosja, Francja.
- energia termoelektryczna – wykorzystuje różnice temperatur wód powierzchniowych i głębinowych oceanów. Przykład: jedna z wysp Morza Karaibskiego.
- energia biogazów – biogazy są to gazy wytwarzające się w zbiornikach z gnojowicą lub w wysypiskach śmieci. Otrzymywany w biogzowniach gaz służy do produkcji energii elektrycznej bądź ogrzewania mieszkań.
- energia termojądrowa – wyzwala się w czasie spalania wodoru
- energia z łupków i piasków bitumicznych – zawierają one olej mineralny, z którego można otrzymać benzynę i olej opałowy. Technologia ta jest jednak groźna dla środowiska.

Przyczyny niskiego wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii:
- wysoki koszt budowy elektrowni
- brak pieniędzy na prace badawcze
- brak zainteresowania nowymi źródłami przez polityków i biznesmenów, którzy czerpią korzyści z eksploatacji, transportu i przetwórstwa energetycznych surowców konwencjonalnych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta