profil

O Stalinie można różnie

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

O Stalinie można różnie
- O Stalinie można tak............. Encyklopedia multimedialna
- O Stalinie można też tak ............Notki biograficzne
-Ale najlepiej tak nie dość, że subiektywnie, to jeszcze w oparciu o książkę Roberta Conquesta „STALIN”

Stalin.
Stalin, jakim był każdy widzi [],jest to oczywista parafraza pewnego powiedzenia.. Dzisiaj w dobie nawału informacji , postać, która niewątpliwie wywarła bardzo znaczący wpływ na losy nie tylko Europy, lecz też w bardzo wielkim stopniu odcisnęła swe piętno na historii świata, oczywistym tego przykładem jest do dnia dzisiejszego Korea Północna. Zaczyna być powoli zapominany. Jak wiele osób pamięta dzisiaj czyny tego człowieka? . Jak wiele osób dzisiaj kojarzy wydarzenia dnia dzisiejszego, z osobą Stalina.?
21 grudnia 1879 w Gori ,w Gruzji stało się nieszczęście urodził się Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili jako syn Wissariona i Jekateriny Dżugaszwili. Oczywiście jak to później udowodnię, wszystko, co związane jest z osobą Iosifa W. jest albo nieprawdziwe ,albo tak zagmatwane, że w sumie prawdy możemy się tylko domyślać. Matka Jekaterina raz mówi o powyższej dacie innym razem wspomina datę styczeń 1880 r. W dokumencie policji figuruje data 1881, a kiedyś też sam Stalin podał jeszcze inna datę.
Historykom Stalin od początku sprawia kłopoty ,najpierw data, do tego dochodzi jeszcze miejsce jego urodzenia, Gori czy Didi Liło na domiar złego Stalin Był Gruzinem Czy może Osetyńcem? Same zagadki! ale, jak kto myśli, że to koniec zagadek i niejasności to głęboko się myli. kto BYŁ Ojcem Stalina ? Robert Conquest na Ojca Stalina wskazuje jakiegoś księcia gruzińskiego, a nawet w ślad za moskiewskimi gazetami rzuca podejrzenie o ojcostwo Stalina na samego generała Nikołaja Przewalskiego, jednakże największe podejrzenie odnośnie ojcostwa Stalina budzi w nim w kupiec II gildii kupieckiej niejaki Egnataszwili, który jakoby łożył na wykształcenie młodego Stalina. [Osobiście gdybym miał takiego syna też podejrzewałbym różnych takich]
Życiorys pełen wątpliwości rzeczy niejasnych pełen fałszerstw i zakłamań. Jako dziecko często bity przez swego nieomal zawsze pijanego ojca{czyżby kompleks rogacza?}jedynie matka Go broni. Stalin b. kochał matkę i nienawidził ojca!w ROKU 1888 Iosif rozpoczyna nauke w szkole cerkiewnej w Gori gdzie nazywają Go Soso później parę razy pojawi się to miano w jego życiu niekoniecznie w tym tekście! Szkołę w Gori Stalin ukończył w roku 1894 jako jeden z najlepszych uczniów. Matka Soso bardzo chciała żeby Stalin został popem, dlatego czyniła wszystko żeby mógł się kształcić w Tyfliskim Seminarium Duchownym .Dzięki zapobiegliwości matki i uzyskanemu stypendium jak również dzięki pomocy „opiekuna” Stali przez 5 lat kształci się w w/w Seminarium.

Seminarium – lata młodzieńcze

Tutaj z perspektywy czasu jawi nam się nowa strona duszy Soso - Poezja Stalin pisał wiersze w latach 1894-95 w gazecie „Iweria” ukazało się sześć wierszy Stalina. Chociaż z drugiej strony jak spojrzeć bliżej , w życiu Stalina tyle było przekłamań i niejasności, że niektórzy wątpią w autorstwo tych wierszy[Ronald Hingley]
W Seminarium Stalin jak wcześniej w Gori w swoim młodzieżowym środowisku przyjmuje rolę przywódczą ,wyraźnie faworyzował kolegów, którzy Mu się podporządkowali, natomiast nienawidził tych, którzy nie uznawali jego roli przywódcy.
Czytał wiele ,kilkakroć [13 razy]przyłapano Go na czytaniu zakazanej literatury [Letourneu, Hugo,Darwin,Feuerbach,Spinoza etc]. To tutaj Stalin poznał działaczy marksistowskich[Żordanija] , to w tym okresie Stalin zaczął uważać się za Marksistę. W maju 1899 Stalin zostaje wydalony z Seminarium za nie stawienie się na egzaminy,[sam twierdzi, że za propagowanie marksizmu, natomiast jego matka mówi ze zabrała go ze szkoły, ponieważ chorował.]w tym czsie stalin przyjmuje swój pierwszy polityczny pseudonim „Koba” i „z wszystkimi honorami został teraz przyjęty w szeregi w szeregi marksistów”
Już po usunięciu Stalina z seminarium podejmuje Życie zawodowego rewolucjonisty , organizuje demonstracje 1-05-1901 pisuje artykuły do prasy rewolucyjnej, i równocześnie umacnia swoją pozycję po przez krytykę kolegów. Za ataki na „swoich” sąd partyjny wydalił Stalina z szeregów tyfiliskiego oddziału partii. Po wydaleniu z Tyfiliskiej organizacji Koba przenosi się do Batumi i tutaj w nowym środowisku na nowo wchodzi w szeregi partii. W kwietniu [5] 1902 roku zostaje aresztowany a w lipcu roku nastepnego skazany na trzy lata zesłania na Syberię skąd w roku 1904 ucieka i wraca do Tyfilisi gdzie bierze aktywny udział w sporach frakcyjnych. W rewolucji z roku 1905 wydaję się, że Stalin nie odegrał większej roli. Karierę w partii zaczął robić dopiero po 1905 r. był delegatem na zjazdy z ramienia bolszewików , równocześnie istniało podejrzenie, że Stalin był agentem „Ochrany” a co najmniej denuncjował swych socjaldemokratycznych konkurentów.
Wiele wskazuje na to, że Stalin brał a przynajmniej pomagał w organizowaniu w akcjach bandyckich[napad na transport pieniędzy, zamordowanie arcybiskupa Nikona i księcia, Czawczawadzego etc.] i zato został ponownie 1907 r. wydalony z partii i przeniósł się do Baku w Azerbejdżanie gdzie zorganizował odrębny komitet bolszewicki.
Aresztowany w roku 1908 ,skazany na dwa lata zesłania w 1909 ucieka w r.1910 znów aresztowany, żywo koresponduje z przebywającym za granicą Leninem.Zwolniony i nieomal natychmiast aresztowany przebywa w Wołogdzie na zesłaniu.
W 1912 roku w Pradze bolszewicy ostatecznie zerwali z mienszewikami i założyli własną partię do władz, której Lenin powołał Stalina [zastępca członka komitetu centralnego]
Aresztowany ,zesłany ,ucieka albo odsiaduje wyrok do końca{Igarka, brak możliwości ucieczki} z powodu niedowładu ręki nie zostaje wcielony do wojska w czasie I Wojny.
Rewolucja Lutowa stworzyła bolszewikom pole do przejęcia władzy w październiku 19917r.w tym okresie Stalin bywa często „blokowany” przez swych partyjnych kolegów . Nie został w 12 marca członkiem biura politycznego „Świadczy to ,oględnie mówiąc o bardzo silnych uprzedzeniach wśród bolszewików wobec Stalina i jego postawy metod i intencji” .Jednakże 13 marca Stalin został mimo wszystko pełnoprawnym członkiem biura i redakcji Prawdy. Do kwietnia 19917 r Stalin nie zawsze podzielał poglądy Lenina dopiero 11 kwietnia w pełni poparł Lenina i od tego momentu jest oddanym wykonawcą i orędownikiem nowej linii ,linii Lenina.W lipcu 17 roku Rząd Tymczasowy nakazał aresztowania bolszewików .Trocki i Kamieniew znaleźli się w więzieniu Lenin i Zinowjew zbiegli ,partią zaczęli kierować Stalin i Swierdłow .Po przejęciu władzy przez bolszewików w październiku Stalin znalazł się w składzie rządu ,jednak na 15 miejscu jako Komisarz do spraw narodowościowych. Mimo odległego miejsca w hierarchii rządowej Stalin w bardzo krótkim czasie stał się członkiem nieformalnej czwórki działaczy rozwiązujących najpilniejsze sprawy[Lenin,Swierdłow,Trocki i Stalin] i pełnił tam rolę szefa sztabu .
W trakcie Wojny Domowej Stalin udowodnił swoja „kompetencje” w tłumieniu opozycji w armii bolszewickiej,[Carycyn, front pod Wiatką, Kronsztad]Oddał też wielkie usługi w realizowaniu „komunizmu wojennego” Był członkiem Komisji do spraw Pomocy Żywnościowej[5 milionów 21 r ofiar głodu, 14 milionów z innych nienaturalnych przyczyn]
4 kwietnia 1922 r.Stalin zostaje wybrany z rekomendacji Lenina sekretarzem generalnym komitetu centralnego, a po wylewie krwi u Lenina nawiązuje ścisłą współpracę z Zinowiewem,i Kamieniewem przeciw Trockiemu i po trosze przeciw Leniowi. Testament Lenina wyraźnie wskazuje na rozbieżności w politbiurze ,szczególnie postscriptum testamentu jest znamienne, Lenin proponuje zdymisjonowanie Stalina!
Do tarć wewnątrz partii doszło już za życia Lenina[schorowany Lenin-kilka wylewów krwi do mózgu]działał tylko z domu.
Po XII zjeździe ,za plecami Lenina powstały dwie koterie: Trocki z dużym poparciem wojska i młodych działaczy, oraz triumwirat Zinowiew, Kamieniew i Stalin, z poparciem Komitetu Centralnego.
Śmierć Lenina 2 1I 1924 doprowadziła do zaostrzenia konfliktu wewnątrz partyjnego. Pomysł Stalina o masowym zaciągu do parti, tz. Zaciąg Leninowski, doprowadził do tego, że starzy bolszewicy stali się we własnej Partii mniejszością. Budowanie nieformalnych sojuszy [ Woroszyłow, Odżonikidze, Mołotow ,Zinowiew, Kamieniew] przy równoczesnym osłabianiu pozycji i roli Trockiego powoli stabilizowało pozycję Stalina.
W ciągu 6-ciu lat Stalin „wymanewrował jednego po drugim ,swoich głównych adwersarzy .Najpierw w sojuszu ze wszystkimi podjął walkę z Trockim i zdegradował go, potem w przymierzu z „prawicowa” grupą Bułcharina- Rykowa pokonał lewicowy blok Zinowiewa- Kamieniewa a następnie ...........w końcu wraz z własnymi zwolennikami zaatakował dotychczasowych sojuszników” Do roku 1929 Stalinowi udało się wyeliminować całą opozycję w kręgu radzieckiej władzy.
W miarę stawania się faktycznym przywódcą państwa sowieckiego i międzynarodowego komunizmu Stalin zaczyna zajmować coraz więcej miejsca na scenie publicznej.
Rok 1933 jest wydaje się rokiem granicznym ,Stalin wygrał bój o przywództwo ,opozycja była zdławiona, ale jej członkowie nadal sprawowali funkcje w artii, fakt 3-cio i 4-to rzędne, ale dalej stanowili potencjalne zagrożenie, dlatego jakże wygodną stała się zasada Stalina „Mamy wrogów wewnętrznych mamy wrogów zewnętrznych .Ani na chwilę nie wolno o tym zapomnieć towarzysze” Dzieła.t.11 s.75
Zamordowanie Kirowa otworzyło drogę dla zarządzenia nadzwyczajnego dotyczącego terroryzmu. „Wszyscy terroryści niech zostaną osądzeni, i jak najszybciej rozstrzelani bez możliwości apelacji” [sic] „....Kraj ogarnęła histeryczna fala czujności i denuncjacji........”.A szczytowym jej osiągnięciem był okólnik dla sił zbrojnych nakazujących czystkę nie tylko wrogów ludu, ale i „milczących świadków, którzy nie dość gorliwie denuncjują wrogów”
W ciągu całego okresu Stalinowskiego Stalin osobiście podpisał 230 tys.wyroków śmierci a w dniu 12.XII.1938 r. Podpisał 3617 wyroków!
23 sierpnia 1939 r. Stalin wzniósł toast „Wiem jak bardzo naród niemiecki kocha swojego Fuhrera{chyba brakuje umlauta}.Chciałbym, więc teraz wypić za jego zdrowie.” W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR otrzymał Polskie Kresy Wschodnie i Pribaltikę, [ale to temat na inną pracę}27 września zawarto pakt między ZSRR a Niemcami o przyjaźni i nieagresji ,członkowie ekipy Ribbentropa określili wtedy Stalina jako człowieka o wielkim uroku.
Okres 19939-1941 w zyciu talina to nazwijmy ten okres „szczęśliwy”. Zagarnięte kraje Bałtyckie ,pokonana Polska, wygrana, nieważne jak, wojna z Finlandią, wyszarpana Besarabia, i Północna Bukowina, udany zamach na Trockiego, Sukces goni sukces !!!!!!!!!! Zagrożenie niemieckie nieistotne.
13 czerwca 1941r.Stalin przez agencję TASS oświadcza, że pogłoski o wojnie między Rosją a Niemcami są niedorzeczne .Wieczorem 21 czerwca mówi do, Żukowa , że problem można jeszcze rozwiązać środkami pokojowymi.
Pierwszy okres wojny to okres nieustających klęsk na każdym polu. Utrata milionowych armii jest dla Stalina tylko powodem do wydawania skrajnie bezwzględnych i apodyktycznych rozkazów dla swych podwładnych .O lojalność swych wojsk Stalin zadbał wydając „sławny” rozkaz Nr.270 z 16.Sierpnia 1941r. O sposobie traktowania oficerów i żołnierzy oddających się do niewoli. Trwa wojna ,sowieci przegrywają ją ,a Stalin dalej podpisuje listy z wyrokami śmierci np.5.Wrzesień podpisał listę egzekucyjną 170 osób, miedzy innymi wydał rozkaz zabicia wiekowej już eserówki Marii Spirodonowej.
W połowie października Stalin przez Berię i Bułgarów zaoferował Hitlerowi w zamian za pokój wszystkie do tej pory uzyskane zdobycze i INNE TERYTORIA. Kilkakroć jeszcze w czasie wojny Stalin wysyłał sygnały światu o możliwości zawarcia separatystycznego pokoju z Niemcami ,robił to w okresie przed rozmowami z aliantami.
18 go października Stalin gotów był do opuszczenia Moskwy, jednak zapewnienie Żukowa, że ten „ da radę utrzymać Stolicę” pozostał w Moskwie,lecz pociąg i samoloty czekały w gotowości.
Po zatrzymaniu przez pogodę Niemców, Stalin uwierzył, że zdoła pokonać nieprzyjaciela w boju i nakazał wbrew radom Żukowa kontrofensywę ,która się nie powiodła, [ale to znów temat na inna pracę]
Dla Anglików w tym okresie Stalin był jedynym sprzymierzeńcem aktywnie walczącym z Niemcami. Zdając sobie doskonale z tego sprawę Stalin zażądał od Edena w grudniu 1941r. Uznania radzieckiej aneksji państw bałtyckich, zdobyczy fińskich i rumuńskich ,równocześnie zaznaczył, że granica z Polską jest dla Niego główną kwestią. W zamian oddawał Anglikom Bazy w Dunkierce i Bulogne. Zażądał tego, mimo ,że wiedział doskonałe, iż Churchil już dawno powiedział ,że W.Brytania nie uzna żadnych zmian terytorialnych. Twarda postawa Stalina i niezrozumienie sytuacji przez Edena doprowadziła do tego, że 26 maja 1942 r podpisano traktat, w którym nie było mowy o granicach.
Na rozkaz Stalina w maju 1942 r na Ukrainie podjęto wielką ofensywę .Ofensywa podjęta wbrew radom wojskowych znów się nie powiodła i do niewoli ponownie trafiło setki tysięcy żołnierzy [Stalin raz jeszcze sam zdecyduje o bitwie, o bitwie o Berlin.
Wielu historyków ukazuje Stalina jako człowieka myślącego kategorią: „Mogą być z nimi w przyszłości kłopoty ,lepiej ich rozwalić.” zdanie to dotyczyło polskich oficerów, przeciwników politycznych ba nawet całych narodów Czeczeni, Ingusze,Kałmucy,Karaczaje, Bałkarowie i Tatarzy krymscy.Stalin Załował ze nie może też załadować na transporty Ukraińców{było ich za dużo }
W Teheranie Roosvelt odniósł wrażenie, że Stalin jest przystępny i aby go bardziej oswoić czynił wspólnie ze Stalinem złośliwości Churchillowi. Zarówno w Teheranie Stalin uzyskał wszystko to, co chciał. De Gaulle określił Stalina w grudniu 1944 r jako „mistrza w szachrowaniu, zżeranemu ambicją i dzika pasją polityczną”
Sprawę polską Stalin rozgrywał łącząc kłamstwo z brutalnością i doprowadził poprzez swe działania do ugruntowania na zachodzie poniższej opinii „Nie stać nas na popieranie sprawy polskiej, za cenę zrażenia sobie Rosji w najważniejszym momencie.”
W Jałcie Stalin zrealizował swe cele dzięki pomocy członka amerykańskiej delegacji Algera Hiss’a.
Znamienny jest również stosunek Stalina do gwałtów czynionych przez Krasną Armię-„Żołnierz ma prawo [po trudach wojaczki] pofiglować z kobietą albo się zabawić”.
Konferencja Poczdamska to ze strony Stalina majstersztyk! Żądał a następnie szedł na ustępstwa w zakresie odległych terytoriów np. Zadał baz w Libii , Tangerze oraz w cieśninach tureckich jak również udziału w Zagłębiu Ruhry, żądał a następnie ustępował, przy okazji zabezpieczał swe interesy w Europie Wschodniej .W Poczdamie zmienił się również skład osobowy Roosevelta zastąpił Truman a Churchilla- Attle.
Alianci od początku współpracy ze Stalinem działali na fałszywych przesłankach, traktowali Stalina miarą ludzi Zachodu ,nie pomni zupełnie innych warunków, w jakich kształtowała się osobowość Dyktatora.
Koniec wojny- Stalin jest wyczerpany ma 65 lat niedawno przeżył lekki udar mózgu. Długa wojna z wrogiem zewnętrznym i wyimaginowanym wrogiem wewnętrznym sprawiły ,że charakter wodza nie złagodniał ,w/g Chruszczowa tutaj cytat „moim zdaniem to podczas wojny Stalin zaczął być nie całkiem zdrowym na umyśle” Po powrocie do zdrowia grudzień 1945Stalin podjął kroki w celu umocnienia systemu. Do Łagrów została skierowana nowa fala skazańców, podwyższono górną granicę wyroków z 10 lat do 25 lat zesłania. Stworzono nową kategorie obozów o „zaostrzonym rygorze”. Pierwszymi „gośćmi” tych obozów byli Ci, co widzieli więcej niż powinni, widzieli „ZACHÓD”mówie tutaj o oficerach i żołnierzach, którzy wrócili znad Łaby.
Położono szybko kres niejakiemu rozprężeniu powojennemu w państwie. Szybko zerwano pewne bardzo niewielkie stosunki kulturalne z Zachodem.Wymierzono cios w inteligencję za niedostateczną wrogość do ustroju obcego. Skarcono nawet czołowych kompozytorów radzieckich tej miary, co Prokofiew i Szostakowicz , „za to, że nie układają melodii ,które mógłby gwizdać robotnik”
Dla Stalina Zachód był źródłem wywrotowej ideologii. Zachód też był jego konkurentem w walce o panowanie nad światem.
Przejęcie władzy w Czechosłowacji, Wojna domowa w Grecji, Blokada Berlina Zach. Komunistyczne strajki we Włoszech i Francji pokazują kierunek, w jakim zmierzał Stalin .Czasami wydaje się tylko , że brak bomby atomowej powstrzymał Stalina od rozpętania 3 Wojny Światowej .Z drugiej strony Stalin Starał się uniknąć wojny z USA, chociaż robił wszystko, aby sprowokować przeciwnika na arenie międzynarodowej.
Zarządzanie Blokiem Wschodnim czynione było za pośrednictwem istniejących tam lub też reaktywowanych partii komunistycznych. W latach 30-tych poddano te partie gruntownej czystce np. KPP jej Komitet Centralny został w całości stracony. „Niepokornych”[czasami słabo pili] w aparacie komunistycznym satelitów ujawniano jako zdrajców, szpiegów etc.{Węgry -Rajka, Bułgaria- Kostow, itp.Konflikt, z Tito nie omal nie zakończył się wojną Przywódca węgierski Rakossi szykował już plany. Zagrożenie, jakim Stalin był dla Tity doprowadziły do „odszczepienia się” Jugosławii od bloku wschodniego.
Równolegle prowadzono wiele akcji oczyszczających. Żdanow oczyścił inteligencję, następca Żdanowa oczyścił aparat państwowy z żydów itp.
Oczyszczanie aparatu, umacnianie władzy, oglądanie filmów, nocne imprezki oto obraz Stalinowskiej sielanki ostatnich jego lat.
Rok 1950 to rok dalekiego wschodu. Stalin gości Mao ,Ho Chi Min’a, lecz najważniejszym gościem jest, Kim Ir Sen i zgoda Stalina na zaatakowanie Korei Południowej a skutkowało to tym, co znamy przynajmniej z filmu MASH z Alanem Aldą.
Starzenie się Stalina to równoczesny wzrost jego nieufności roku 1951 powiedział „nie ufam już nikomu , nawet sobie”, teoria permanentnego spisku, to obraz ostatnich chwil życia Stalina. Wszyscy bez wyjątku obawiali się jego podejrzliwości .
1 marca około południa Strażnik Stalina usłyszał jakiś ruch w pokoju Wodza, ale zaniepokoił się dopiero wtedy, gdy po paru godzinach Stalin nie opuścił pokoju. Dopiero około 22 z-ca Komisarza Daczy zebrał się na odwagę i wywarzył drzwi w pokoju Dyktatora. Stalin leżał na dywanie był prawdopodobnie po silnym udarze mózgu, przez następne 3 dni leżał na kanapie!!!! Śmierć Stalina opisuje jego córka Swietłana „W ostatnich dwunastu godzinach brak tlenu stał się dotkliwy. Twarz i usta sczerniały ,w miarę jak powoli się dusił. Agonia była straszna......”


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 15 minut