profil

Jan Paweł II.

poleca 85% 694 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pontyfikat Jana Pawła II – scharakteryzuj 20 lat papieskiego posługiwania.

18 V 1920 - urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach
1938 – ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
1 IX 1939 – wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia
1940-1941 – rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w Zakładach Chemicznych Solvay
1942 - wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie
1 IX 1946 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
1946-1948 – studiuje w Rzymie
1948 - jest wikariuszem parafii Niegowić (pow. bocheński)
1949-1951 – wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie. Studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej
1953 - habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym
1954 - pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
4 VII 1958 - zostaje mianowany biskupem tytularnym Ombi
28 IX 1958 – konsekrowany na biskupa
16 VI 1962 - wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)

30 XII 1963 – mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
8 III 1964 - odbywa ingres na Wawel
10 X 1964 – otrzymuje paliusz
29 V 1967 - zostaje mianowany kardynałem
26 VI 1967 – kreowany kardynałem


28 czerwca 1967 r. papież Paweł VI mianuje 47-letniego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę kardynałem. Odtąd polski kardynał bywał częstym i mile widzianym gościem w Watykanie.
Papież Paweł VI umiera w sierpniu 1978 r. Jego następcą został papież Jan Paweł I. O jego śmierci, 28 września 1978 r. kardynał Wojtyła dowiedział się rano.

Na kolejnym konklawe (wyborze papieża z grona kardynałów) kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Jest dzień 16 października 1978 r. Papież Polak przyjmuje imiona Jan Paweł II, nawiązując do pontyfikatów swoich poprzedników Jana XXIII i Pawła VI, dając w ten sposób wyraz kontynuacji prac Soboru Watykańskiego II, który rozpoczynał Jan XXIII a kończył Paweł VI.

Jan Paweł II jest pierwszym, od 455 lat, papieżem który nie pochodzi z Włoch. Jest pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej oraz najmłodszym papieżem od Piusa IX. Jego wybór był sensacją na skalę światową. Już w pierwszych tygodniach swojego pontyfikatu zyskał sobie sympatię wiernych, dyplomatów i dziennikarzy, z którymi umie porozumieć się w sześciu językach: włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Wielka radość zapanowała w naszej Ojczyźnie, Jan Paweł II, pochodzący z bloku krajów komunistycznych na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Cieszyła się cała Polska, cieszył się ówczesny Prymas ks. Kardynał Stefan Wyszyński, który był świadkiem wzrastania ks. Karola Wojtyły do biskupstwa, godności kardynalskiej i następcy św. Piotra.
Jan Paweł II rozpoczął swoją służbę Kościołowi od pamiętnego stwierdzenia na schodach bazyliki św. Piotra: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". Jego pontyfikat to wielka lekcja jak otworzyć drzwi, a przede wszystkim serca na naukę Chrystusa. W dniu 23 października 1978 r. odbyła się pierwsza audiencja dla Polaków w Rzymie, w której brało udział ponad 4 tysięcy rodaków z całej Polski. W tym samym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Papież Polak udziela pierwszego błogosławieństwa "urbi et orbi" - miastu i światu.

Pierwszym dokumentem programowym pontyfikatu Papieża Jana Pawła II jest encyklika "Redemptor Hominis" - "Odkupiciel człowieka", napisana 4 marca 1979 r. Papież przypomina ludzkości, że w centrum świata istnieje osoba Jezusa Chrystusa, który jest "Panem dziejów człowieka".
O Ojcu św. Janie Pawle II można powiedzieć, że jest duszpasterzem świata - świadczą o tym jego liczne pielgrzymki. Swoją pierwszą pielgrzymkę Papież odbył do Meksyku, która była prawdziwą podróżą apostolską. Misyjny nakaz Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" Papież traktuje bardzo dosłownie. Pragnie dotrzeć do serca każdego człowieka: dziecka, młodzieży, dorosłych.
To właśnie do młodzieży Jan Paweł II skierował swoje pierwsze słowa: "Wy jesteście moją nadzieją", ustanawiając Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową każdego roku. Młodym chce dać wiarę w sens życia, przybliżyć Prawo Boże, dać miłość, którą mają nieść innym. Papież często powtarza, że to właśnie młodzież będzie głosicielem nowej ewangelizacji i młodzież będzie budować cywilizację miłości. Do młodzieży kieruje słowa: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali".
W 1979 r. Ojciec św. odbywa swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. 2 czerwca 1979 r. Papież woła do zgromadzonych rodaków: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Słowa, które wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie stały się później mottem wiodącym dla przemian zachodzących w Polsce.
Jasna Góra była jednym z etapów I papieskiej pielgrzymki. Tam 4 czerwca 1979 r., powołując się na wielowiekową tradycję, Piotr naszych czasów mówi: "Tu zawsze byliśmy wolni". Bo Polacy pielgrzymowali na Jasną Górę podczas wojen, najazdów, zaborów - zawsze pomimo niewoli.
Jan Paweł II zawsze jest blisko człowieka, szczególnie cierpiącego, widząc w nim obolałego Chrystusa. Świadczą o tym spotkania z chorymi i ustanowiony Światowy Dzień Chorych na 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes.
Jak bliskie jest cierpienie Ojcu świętemu można się było przekonać, kiedy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie dokonano zamachu na osobę Papieża. Postrzelony przez Ali Akczę Jana Paweł II cudem ocalony przez Boga, dalej służy Kościołowi i człowiekowi.
Nauczanie Papieża nie jest łatwe. Mogli się o tym przekonać Polacy w czasie III papieskiej pielgrzymki do Polski, kiedy Ojciec św. mówiąc o sprawach moralnych swoje nauczanie oparł na Bożym prawie - Dekalogu.
Niektórzy z niemałym zakłopotaniem przyjmują jednoznaczność i stanowczość papieskiej nauki. Stanowisko Papieża wobec aborcji, kwestii rodziny, małżeństwa jest dla wielu niewygodne. Za swój nieugięty stosunek do zagadnień etycznych Papież bywa krytykowany, ale przede wszystkim ... niezwykle poważany. Świadczą o tym choćby przyznane mu tytuły autorytetu roku, czy miliony wiernych przybywających, aby usłyszeć jego naukę. Wbrew pozorom, świat chętnie słucha nauki opartej o Ewangelię. Papież nawołuje Europę i świat, aby powróciły do swych korzeni, do fundamentów wiary i Boskich zasad prawa.
Spoglądając na zarys życia Ojca św. można powiedzieć, że siły Papież czerpie z wiary przekazanej mu w rodzinnym domu, z doświadczeń życia na Ojczystej Ziemi.
Papież końca XX wieku dociera do tysięcy, milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, albowiem wszyscy są dziećmi Bożymi. Zmartwionych pociesza, błądzącym pokazuje drogę, wątpiących wspiera radą. Jak obliczono, przemierzył już odległość od Ziemi do Księżyca i zbliża się z powrotem do Ziemi.
Wielka prostota emanuje z Niego przy ołtarzu, zarówno w obecności dostojników państwowych, jak i wśród wiernych. Odbywa pielgrzymki o historycznym znaczeniu dla Kościoła, sprawuje Eucharystię, głosi Ewangelię, utwierdza w wierze. Każda podróż Jana Pawła II jest "autentyczną pielgrzymką do żyjącej świątyni Ludu Bożego".
Na przestrzeni 20 lat pontyfikatu odwiedził blisko 200 krajów na wszystkich kontynentach:
Lp Kraj Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Republika Dominikańska, Meksyk, Bahama 25.01.1979 1.02.1979
2 Polska 2.06.1979 10.06.1979
3 Irlandia, Stany Zjednoczone 29.09.1979 8.10.1979
4 Turcja 28.11.1979 30.11.1979
5 Zair, Kongo, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej 2.05.1980 12.05.1980
6 Francja 30.05.1980 2.06.1980
7 Brazylia 30.06.1980 12.07.1980
8 Republika Federalna Niemiec 15.11.1980 19.11.1980
9 Pakistan, Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone (Alaska) 16.02.1981 27.02.1981
10 Nigeria, Gabon, Gwinea Równikowa 12.02.1982 19.02.1982
11 Portugalia 12.05.1982 15.05.1982
12 Wielka Brytania 28.05.1982 2.06.1982
13 Brazylia, Argentyna 10.06.1982 13.06.1982
14 Szwajcaria 15.06.1982 19.061982
15 San Marino 29.08.1982 30.08.1982
16 Hiszpania 31.10.1982 9.11.1982
17 Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Haiti 2.03.1983 10.03.1983
18 Polska 16.06.1983 23.06.1983
19 Francja 14.08.1983 15.08.1983
20 Austria 10.09.1983 13.09.1983
21 Stany Zjednoczone, Korea Płd, Wyspy Salomona 2.05.1984 12.05.1984
22 Szwajcaria 12.06.1984 17.06.1984
23 Kanada 9.09.1984 21.09.1984
24 Hiszpania, Republika Dominikańska, Puerto Rico 10.10.1984 13.10.1984
25 Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago 26.01.1985 6.02.1985
26 Holandia, Luksemburg, Belgia 11.05.1985 21.05.1985
27 Togo, Wyb. Kości Słoniowej, Kamerun, Kenia, Maroko 8.08.1985 19.08.1985
28 Szwajcaria, Lichstenstein 8.09.1985 12.09.1985
29 Indie 31.01.1986 1.02.1986
30 Kolumbia, Saint Lucia 1.07.1986 8.07.1986
31 Francja 4.10.1986 7.10.1986
32 Bangladesz, Singapur, Nowa Zelandia, Austria 18.11.1986 1.12.1986
33 Urugwaj, Chile, Argentyna 31.03.1987 13.04.1987
34 Republika Federalna Niemiec 30.04.1987 4.05.1987
35 Polska 8.06.1987 14.06.1987
36 Stany Zjednoczone, Kanada 10.09.1987 21.09.1987
37 Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj 7.05.1988 19.05.1988
38 Austria 23.06.1988 27.06.1988
39 Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suzzi 10.09.1988 19.09.1988
40 Francja 8.10.1988 11.10.1988
41 Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi 28.04.1989 6.05.1989
42 Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Szwecja 1.06.1989 10.06.1989
43 Hiszpania 19.08.1989 21.08.1989
44 Korea Płd, Indonezja, Mauritius 7.11.1989 23.11.1989
45 Republika Wys. Zielonego Przylądka, Gwinea, Mali, Czad 25.01.1990 1.02.1990
46 Czechosłowacja 21.04.1990 22.04.1990
47 Meksyk, Curacao 6.05.1990 14.05.1990
48 Malta 25.05.1990 27.05.1990
49 Tanzania, Wyb. Kości Słoniowej 1.09.1990 9.09.1990
50 Portugalia 10.05.1991 13.05.1991
51 Polska cz. I 1.06.1991 9.06.1991
52 Polska cz. II, Węgry 13.08.1991 20.08.1991
53 Brazylia 12.10.1991 21.10.1991
54 Senegal, Gambia, Gwinea 19.02.1992 26.02.1992
55 Angola, Wyspy św. Tomasza 4.06.1992 10.06.1992
56 Republika Dominikańska 9.10.1992 14.10.1992
57 Benin, Uganda, Sudan 3.02.1993 10.02.1993
58 Albania 25.04.1993 3.05.1993
59 Hiszpania 12.06.1993 17.06.1993
60 Jamajka, Meksyk, Stany Zjednoczone 9.08.1993 16.08.1993
61 Litwa, Łotwa, Estonia 4.09.1993 10.09.1993
62 Chorwacja 10.09.1994 11.09.1994
63 Filipiny, Australia, Nowa Gwinea 11.01.1995 21.01.1995
64 Czechy 20.05.1995 21.05.1995
65 Polska 21.05.1995 4.06.1995
66 Belgia 4.06.1995 11.06.1995
67 Słowacja 1.07.1995 3.07.1995
68 Kamerun, RPA, Kenia 14.09.1995 20.09.1995
69 Stany Zjednoczone ( ONZ ) 4.10.1995 9.10.1995
70 Gwatemala, Wenezuela, Nikaragua 5.02.1996 12.02.1996
71 Tunezja 14.04.1996 17.04.1996
72 Słowenia 17.05.1996 19.05.1996
73 Republika Federalna Niemiec 21.06.1996 23.06.1996
74 Węgry 6.09.1996 7.09.1996
75 Francja 19.09.1996 22.09.1996
76 Bośnia I Hercegowina 12.04.1997 13.04.1997
77 Liban 10.05.1997 11.05.1997
78 Polska 31.05.1997 10.06.1997
79 Paryż ( Światowe Spotkanie Młodzieży ) 21.08.1997
80 Rio de Janeiro ( Światowe Spotkanie Rodzin ) 2.10.1997 5.10.1997
81 Kuba 21.01.1998 24.01.1998
82 Nigeria 21.04.1998 23.04.1998
83 Austria 19.06.1998 21.06.1998


Wszędzie zawierzał wiernych Matce Bożej, nawiedzał sanktuaria narodowe, dokonywał beatyfikacji i kanonizacji, udzielał sakramentów świętych. Spotykał się z biskupami, członkami Episkopatów, kapłanami, siostrami zakonnymi, zakonnikami, z członkami organizacji kościelnych, odbywał spotkania z chorymi, starymi, niepełnosprawnymi, młodzieżą, Polonią, odwiedzał więźniów, spotykał się z przedstawicielami innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, a także przedstawicielami religii niechrześcijańskich.

Przed podróżą do Anglii przepowiadano mu najgorsze. Anglicy są zimni, mgła ich nie rozgrzewa, sposób wychowania sprawia, że są zamknięci; okażą się uprzejmi, lecz z dystansem. Może nawet papież nie zobaczy nikogo, poza swymi oficjalnymi gospodarzami, którzy nie padną mu w objęcia. Nie wziął sobie do serca żadnej z tych rozsądnych przestróg. Pojechał, a przyjęcie było entuzjastyczne. Rzekłbyś, że Anglię zaludniają neapolitańczycy. Papież posuwał się wolnym krokiem, błogosławił dyskretnym ruchem ręki. Wśród nieoczekiwanego entuzjazmu tego wielkiego zbiegowiska ludzi jedynym Brytyjczykiem był on sam.

Podróże jego nitka po nitce wiążą na nowo chrześcijańską tkankę, wykazującą tendencję do rozluźniania się. To jedna z jego trzech wielkich przysług dla Kościoła. Drugą jest odbudowa doktrynalna, nad którą trudzi się bez wytchnienia od audiencji do encykliki, od przesłań do listów apostolskich, od przemówienia do przemówienia... Na podstawie tych tekstów możemy dojść do wniosku, że Wybijającym się kierunkiem jego nauki jest silnie związany z Bogiem człowiek, jego prawa i godność. Zweryfikował On pojęcie świętości. Święci Jana Pawła II są zdecydowanie bliżej zwykłych ludzi, stawiają czoło problemom, które stwarza współczesna rzeczywistość, broniąc podstawowych prawd wiary. Beatyfikował i kanonizował ponad 1000 osób (dla porównania jego poprzednicy kanonizowali 423 świętych oraz beatyfikowali 1224 błogosławionych).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut

Ciekawostki ze świata