profil

Polityka ZSRR w latach 39-40

poleca 85% 270 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W świadomości zbiorowej dostrzega się tylko agresję Hitlera, a Rosja nie była lepsza. Jednakże potem Niemcy zaatakowali Rosję i też musiała się bronić. ZSRR wcześniej zaczęło się zbroić, jeszcze przed Hitlerem zaczęli przygotowywać się do wojny. Rozwijali przemysł ciężki i zbrojeniowy. Armia była największa na świecie, jeżeli chodzi o ludność i sprzęt. Jednakże Stalin miał manie prześladowczą i wybił większość kadry oficerskiej bojąc się spisku. Więc armia ZSRR była największa, ale nie miał kto nią dowodzić. Ponieważ Stalin zdawał sobie sprawę ze słabości armii rosyjskiej chciał oddalić wojnę, więc podpisał pakt Ribentrop-Mołotow. Pierwszym elementem wojny w tym pakcie było uniknięcie wojny, dopiero drugi to podział Europy. Stalin myślał, że jeżeli zostawi Hitlerowi wolną rękę to zaatakuje on Europę zachodnią. Poza tym Stalin liczył na to, że wojna pomiędzy Hitlerem, a zachodnimi państwami będzie bardzo długa – ponieważ państwa dysponowały dużymi siłami. Stalin chciał podbić całą Europę, gdy już ta długa wojna osłabi Hitlera i inne państwa. Pierwsza agresja na Polskę miała miejsce we wrześniu. Sprawność armii radzieckiej Stalin sprawdził w listopadzie 1939 zażądał od Finlandii przesunięcia granic, ponieważ granica między państwami była blisko Kalingradu. Finlandia nie zgodziła się.

30 IX 1939 zaczęła się wojna. Mimo sił armii radzieckiej dopiero 12 III Finlandia poprosiła o zawieszenie wojny i rozejm. Miało to takie konsekwencje, że Hitler pomyślał, że armia radziecka jest tak nieudolna i szybko ją załatwi ( ale jak zaatakował w 1941 roku to poległ) Wykorzystując to co się działo na zachodzie Europy Stalin dalej chciał poszerzać granice. - - W VI 1940 zażądał od Rumunii Besarabii ( tereny dzisiejszej Mołdawii ). Wtedy Rumunia była największym producentem ropy naftowej – dostarczała ją armii Hitlera. Dla Stalina miało to takie znaczenie, że wojska radzieckie mogły błyskawicznie zająć Rumunie i zatrzymać wysyłanie ropy Hitlerowi. W VIII 1940 Stalin podjął działania agresywne w stosunku do państw nadbałtyckich ( Litwa, Łotwa, Estonia). Najpierw pod pretekstem pomocy przed agresją Hitlera wkroczyła do tych państw armia radziecka, po czym władze przejmowali miejscowi komuniści, którzy poprosili o przyłączenie tych terenów do ZSRR, na co się oczywiście Stalin zgodził. Stalin liczył na to, że Hitler walcząc na zachodzie straci wszystko, a on zajmie Europę. Ale Hitler szybko pokonał Europę zachodnią i Stalin starał się już potem tylko odwlekać wojnę spełniając wszystkie zachcianki Hitlera.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty