profil

SCIAGA 4 KLASA

poleca 83% 1989 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POST.KONF.W.TEHERANIE 1.12.1943 OD 28 LISTOPADA CHURCHIL PRÓBOWAŁ PRZEFORSOWAC KONCEPCJE UDERZENIA NA BAŁKANY W KIERUNKU PÓŁNO. USTALONO ŻE DZIAŁANIA ZOSTANA ROZPOCZETE OD MAJA1944.DO PL MIAŁY BYĆ PRZYŁĄCZONE PRUSY WSCH.WIĘKSZY DOSTEP DO MORZA. W TEH.USTALONO NIEFORMALNY PODZIAL EUROPY NA STREFE WPŁYWÓW.STALINOWI POZOSTAWIONO WOLNĄ REKE W PL RUMUNI BULGARI NA WEGRZECH ORAZ W PANSTWACH BAŁKAŃSKICH ODDANO MU POŁOWĘ PRUS WSCH ODEBRANO JAPONIE ORAZ CZESCIOWE WPLYWY W AUSTRII.

PLAN BURZA AKCJA DYWERSYJNA NA TYŁACH WOJSK NIEM.PODJĘTA PRZEZ WOJSKA AK Z CHWILĄ WYCOFANIA SIĘ NIEM Z PL.A PRZED WKROCZENIEM ARMII CZERWONEJ I OPANOWANIE TYCH TERENOW AK MIALA ZACHOWAC ODREBNOŚC OD ARMII BERLINGA A PODZIEMIE MIALO WYSTAPIC WOBEC CZYNNIKOW RADZIECKICH W ROLI ORGANOW RZADU RP W LONDYNIE JEGO REALIZACJA MIALA ZAPEWNIC RZAD.POL.OBJECIE WŁADZY W KRAJU PO WYPARCIU NIEM.

WOJNA W KOREI PRZYCZYNĄBył konflikt zbrojny wywołany aspiracjami ekonomicznymi Rosji, dotyczącymi terytoriów Korei i Mandżurii,kolidującymi z interesami Japonii na tych terenach.Terenem na którym komuniści podjęli próbę ekspansji zbrojnej,stała się Korea 1945 KOREA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZ.OŁN OBSADZONA PRZEZ ARMIE RADZ.I PŁD PRZEZ WOJSKA AMERYKAŃSKIE .25.VI.1950 ARMIIA PŁN. KOREANSKA ROZPOCZELA INWAZJE NA PŁD.RADA BEZPICZENSTWA ONZ UCHWALILA WYSLANIE WOJSK ONZ GŁ.AMERYK. W CELU OBRONY KOREI PŁD.

TRJN CELE 1945–47organ wykonawczy władz państwowych.zwalczanie PSL i podziemia politycznego realizował program odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych unieważnił konkordat; próbował podporządkować sobie PSZ na Zachodzie
DZIWNA WOJNA INACZEJ śmieszna,określenie stanu bierności na froncie zach. 3 IX1939–10V1940okres,gdy Fr iW.Bryt,mimo wypowiedzenia wojny Niemcom,nie podjęły działań zbrojnych.ŻOŁNIERZE OPALALI SIĘ NA LINJI MAGINOTA

PRZYCZYNY WOJ.RADZ.-FIŃSK.

ROSJANIE CHCIELI ZDOBYC ZIEMIE KOŁO Zatoki Fińskiej.W PAŹDZIENIKU 1939 wszczęte zostały rozmowy radzi-fiń dotyczące strategicznego pasa.Granica ta biegła zaledwie 16-30km od Leningradu,znajdowały się na niej porty mogące osłonić R od ewentualnej inwazji,a od miasta Petsamo znajdującego się na tym obszarze było zaledwie 90 km do nigdy nie zamarzającego rosyjskiego portu w Murmańsku W zamian Ros.oferowała Fin tereny leśne we wscho Karelii.

Jednak Fin odmówiła R zaatakowała Fin 30 listopada 1939.

DLACZEGO.OKULICKI.Z.AK

BÓR KOMOROWSKI PRZED PÓJSCIEM DO NIEWOLI MIANOWAL OKULICKIEGO SWOIM NASTEPCA

PRLnazwa wprowadzona na mocy konstytucji z 22VII 1952, jej cechami charakterystycznymi były:zależność władz państw.od ZSRR;skoncentrowanie władzy w rękach partii komunist. ograniczanie praw człowieka całkowite ograniczenie praw
polit.i wolności słowa jako nazwa państwa przestała istnieć 1I1990 na skutek zmiany konstytucji

SKUTKI WOJNY RADZ-FIN R zaatakowała Fin30 listopada 1939.RZĄD FIŃSKI NA FORUM LIGI NARODÓW OSKARŻYŁ ZSRR O DOKONANIE AGRESJI SPECJALNA KOMISJA UZNAŁA ZSRR ZA AGRESORA I WYKLUCZYŁA ZE ZGROMADZENIA TEJ ORG.W dniu 13marca1940w Moskwie zawarto rozejm w wyniku którego Fin utraciła 10% swojego państwa,oddając Rosji Karelię Półn,port wojenny Wyborg i kilka wysp

KTO ZOSTAŁ PRZYW.AK PO STEF ROWECKIM PO ARESZTOWANIU ROWECKIEGO JEGO MIEJSCE ZAJAL TADEUSZ BÓR KOMOROWSKI

ŻADANIA HITLERA W SPR.PL. *PRZYŁĄCZENIE POMORZA I GRAŃSKA DO RZESZY *PRZYSTĄPIENIE PL DO PAKTU ANTYKOMINTERNOWSKIEGO *ZGODY NA WYBUDOWANIE AUTOSTRADY PRZEZ PL POMORZE

DELEGAT RZĄDU NA KRAJ organ Pl.Państwa Podziemnego organizowała administrację cyw. i przygotowywała rządowi warunki do objęcia władzy w wyzwolonej PL rejestrowano straty i zbrodnie popełnione na narodzie PL delegaci:Ratajski, Piekałkiewicz, Jankowski oraz Korboński prowadzono różne formy działalności kulturalnej

KONFERENCJA W JAŁCIE 4 LUTY 1945 W TRAKCIE OBRAD ZAMIERZANO USTALIĆ DALSZE ŚRODKI DO NAJSZYBSZEGO ZAKOŃCZENIA WOJNY .WSCH.GR.PL NA LINII CURZONA Z ODCHYLENIAMI 5-8KM NA RZECZ PL NA ZACH.IPLN PL MIAŁA UZUSKAC PRZYROST TERYTORIALNY NACZELNI DOWÓDCY WOJSK OKUPACYJNYCH 4PAŃSTW ZSRR USA W.B. FR. MIELI STWORZYC SOJUSZNICZA RADE KONTROLII NIEM.Z SIEDZIBA W BERLINIE STALIN ZOBOWIAZAL SIĘ W JAŁCIE ŻE W ZAMIAN ZA KONCESJE NA DALEKIM WSCH.PRZYSTAPI DO WOJNY PRZECIWKO JAPONII.

W JAKICH OKOL.ZGINAŁ SIKORSKI ZGINĄŁ W KATASTROFIE LOTNICZEJ KOŁO GIBRALTARU(4.VII.43) WRACAJAC Z BLISKIEGO WCH.DO LONDYNU DO DZIS NIE WYJASNIONO PRZYCZYN KATASTROFY.

POWSTANIE WAWSKIE PRZYCZYNY

*OPANOWANIE MIASTA I OBJECIE WŁADZY PRZEZ RZĄD PODZIEMNY I NIE WPUSZCZANIE WOJSK RADZ.CO MIAŁO WZMOCNIC POZYCJE RZĄDU PL W ROZPOCZETYCH W MOSKWIE ROZMOWACH PREMIERA MIKOŁAJCZYKA Z J. STALINEM

KIEDY ZSRR ZAATAKOWAŁO PL.

17 IX 1939 ZSRR NAJECHAŁ NA PL UZASADNIAJAC TO ZE WOBEC „BANKRYCTWA PANSTWAPL”RZAD ZSRR NAKAZAL ARMII CZERW. PRZEKROCZYC GRANICE Z PL BY „WZIĄĆ W OPIEKĘ LUDNOŚĆ BIAŁORUSKĄ I UKRAIŃSKĄ”

UPA-UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA NACJONALISTYCZNA UKRAIŃSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA UTWORZONA ODX42 ODIX1943 OFICJALNIE JAKO UPA DZIAŁAŁA GŁ.NA PŁD-WSCH ZIEMIACH IIRP DĄŻYŁA DO ZBUDOWANIA NARODOWEGO PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO

POLITYKA GIERKA*WZNOWIENIE PROB KOLEKTYWIZACJI WSI NASILENIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH W GOSPODARCE KORUPCJA ZARZADZANIE GOSPODARKA PRZEZ WOJSKO PODWYZKI CEN Z1970*ROSNA NAKLADY W PRZEMYSLE CIEZKIM( BUD.KPALNI WĘGLA)

AKT KAPITULACJI FR

FRAN.PODPISAŁA AKT KAPITULACJI W KOŃCU VI 1940(22VI PODDAŁA SIĘ NIEM.24VIWŁOCHOM ZOSTAŁA PODZIELONA NA STREFE OKUPACYJNA I OBSZAR RZADZONY PRZEZ MARIONETKOWY RZĄD.........

SKUTKI POWSTANIA W-WSKIEGO DUŻE ZNIESZCZENIA MIASTA *ZRÓWNANIE Z ZIEMIA ŚMIERĆ OK16 TYS LUDZNOSCI CYWILNEJ OK11,7TYS ZOLNIERZY DOSTALO SIĘ DO NIEWOLI WYWOZ LUDNOSCI LEWOBRZEZNEJ W-WY NA ROBOTY CZĘSTO BEZPOWROTNIE WYZWOLENIE W-WYPRZEZ ARMIE CZER.I OBJECIE WLADZY PRZEZ RZAD PODPORZADKOWANY MOSKWIE

PKWN POWSTAŁOsóbka-Morawski 20VII45 W MOSKWIE OD 22 VII 1944 DZIALAL W CHELMIE A OD1VIII W LUBLINIE *UZNAWAL RZAD RP NA OBCZYŹNIE ZA NIELEGALNY *PODPISAL TAJNE POROZUMIENIE Z RZADEM RADZ. O GRANICACH PL *ZAPOWIADAL PRZEPROWADZ. REF.ROLENJ I POPRAWE SYTUACJI MATERIALNEJ I WPROWADZENI DEM. SWOBÓD*ZAWARL POROZUMIENIE Z RZADEM RZADZ.USTALAJAC JURYSDYKCJE ARMII CZERW.NA TERENACH PL*ORGANIZAWAL I ROZ BUDOWYWAL APARAT WOJSKOWY.- POLICJI ADMINISTRACJE PANSTWOW

ZWZ-ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ KONSPIRACYJNA ORGANIZACJA WOJSKOWA CZESC SIŁ ZBROJNYCH RP DZAIALAJACA W KRAJU POWOLANA 13XI’39 PRAKTYCZNIE OD STYCZNIA 1940Komendantem został mianowany gen.K. Sosnkowski ,pseudonim Józef Godziemba do30czerwca’40 .4II’42 PRZEMIANOWANA NA AK SZARE SZEREGI KRYPTONIM ZASADNICZEJ CZESCI ZHP DZIALAJACEGO W KONSPIRACJI OD27IX’39 ZWIAZANA Z AK POCZATKOWO KONCENTROWAL SIĘ NA PRACY ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ PROWADZILY MALY SABOTAZ ORAZ ZAJMOWALY SIĘ WYWIADEM ROSYJS

RZĄD RP NA EMIGRACJI RZAD UDAL SIĘ NA EMIGRACJE GDYZ WYBUCHLA WOJNA I WOJSKA PL PONIOSLY KLESKE PL.ZNALAZLA SIĘ POD OKUPACJA NIEM I RADZIECKA

POSTANOWIENIA W POCZDAMIE 17VII-2VIII1945 NIEM MAJA ZOSTAC ROZBROJONE ZDEMILITARYZOWANE, ZDEMOKRATYZOWANE NIEM ZBRODNIARZE WOJENNI MIELI BYĆ UKARANI KONFERENCJA SANKCJONO

WALA ISTNIEJACY PODZIAL NIEM NA 4STREFY OKUPACYJNE:AMERYK. BRYTYJSK.FRAN.RADZIECKĄ. UZGODNIONO KSZTAŁ PL GRANICY ZACH.PL MIALA DOSTAC
TERYTORIA NIEM LEZACE NA WSCHOD OD LINII ODRY NYSA ŁOŻYCKA CZESC PRUS WSCH ORAZ OBSZAR WOLNEGO MIASTA PL PRZESIEDLENIE DO NIEM. LUDNOSCI NIEM.OSTATECZNIE OZNACZENIE ZACH.GR.PL ODWOLANO DO KONFERENCJI POKOJOWEJ Z NIEMCAMI

POLITYKA W LATACH50 KOŚCIÓŁ *MASOWE ARESZTOWANIA I POKAZYWANE PROCESY DUCHOWIENSTWA NP.PROCES BISKUPA KACZMARKA

ARMIA WŁ.ANDERSA ZACZELA SIĘ TWORZYC W 1941 A POWSTALA 14 SIERPNIA W ZSRR *ARMIA POLSKA MIALA BYĆ CZESCISIL ZBROJNYCH POLSKI *RZAD ZSRR ZOBOWIAZAL SIĘ DOSTARCZYC SPRZET MUNDURY

SOJUSZNICY W CHWILI AGRESJI NIEM.ANGLIA I FRANCJA W CHWILI AGRESJI NIEM NA PL ZAŻĄDAŁY WSTRZYMANIE OFENSYWY NIEM GROŻAC WYPELNIENIEM NIEM ZOBOWIAZAN SOJUSZNICZYCH WOBEC PL3IX’39 ANG.I.FR WYPOWIEDZIALY NIEM WOJNE ALE NIE PODJELY ZADNYCH DZIALAN WOJENNYCH

AK 14II1942 ZWZ PRZEMIANOWANE NA AK MIALA ONA ZA ZADANIE SCALIĆ PODZIEMIE WOJSKOWE W OKUPOWANEJ PL PRZYWÓDCY: GROT-ROWECKI POTEM BÓR-KOMOROWSKI I OKULICKI

PPR1942–48 przywódcy W. Gomułka, B.Bierut POLSKA PARTIA ROBOTNICZA TYPU STALINOWEGO UTWORZONA 5I1942 W W-WIE PRZEZ DZIALACZY KOMUNISTYCZNYCH POWOLANA NA MIEJSCE ROZWIAZANEJ W1938KPP CEL:OBCJECIE PO WYZWOLENIU PL WLADZY POLITYCZNEJ W KRAJU

PREMIER PL PO SMIERCI SIKORSKIEGO PREMIEREM PL ZOSTAŁ MIKOŁAJCZYK

WYDARZENIA PO1970 WYSTAPIENIA ROBOTNIKOW NA WYBRZEZU M.IN. W STOCZNI GDANSKIEJ JAKO ODZEW NA PODWYZKI CEN ZYWNOSCI STARCIA ROBOT.Z POLICJA I WOJSKIEM UPADEK GOMUŁKI I WYBÓR GIERKA NA 1SEKRETARZA KCPZZPR

NASTEPCA MOŚCICKIEGO RZAD RP

PREZYDENT RP(1926-1939) REALIZOWAL LINJE POLITYCZNA PILSUDZKIEGO MIANOWAL BOLESLAWA WIENIAWĘ- DŁUGOSZEWSKIEGO SWOIM NASTEPCA ALE ZE RZAD FR NIE UZNAL TEJ NOMINACJI INTERNOWANY W RUMUNII PRZEKAZAL RZAD PREZYDENTA WLADYSLAWOWI RACZKIEWICZOWI RP NAJPIERW REZYDOWALO WE FR A PO JEJ KAPITULACJI PRZENIOSL SIĘ DO ANGLII

ARMIA ZYGMUNTA BERLINGA POWSTAŁA W 1943 W ZSRR

PRZEŁOM W DZIAŁANIACH WOJENNYCH NASTAPIL W ŁUKACH KURSKICH POD STALINGRADEM
1943-44

PPR1942–48 przywódcy W. Gomułka, B.Bierut POLSKA PARTIA ROBOTNICZA TYPU STALINOWEGO UTWORZONA 5I1942 W W-WIE PRZEZ DZIALACZY KOMUNISTYCZNYCH POWOLANA NA MIEJSCE ROZWIAZANEJ W1938KPP CEL:OBCJECIE PO WYZWOLENIU PL WLADZY POLITYCZNEJ W KRAJU

1 PREZYDENTEM III RP BYŁ LECH WAŁĘSA

RFN W 1949 powstały 2 państwa niem RFN oraz Niem Republik Demokratycz Republika Federalna Niemiec(RFN), utworzona 7 września1949z połączenia stref okupacyjnych Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bryt,zajmowała do momentu zjednoczenia obszar248,2tyskm2.Na stolicę państwa wybrano Bonn. RFN przyjęła zach modelustrojowy stała się państwem o ustroju demokratycznoparlamentarny

GRANICA RP KONF.W.JAŁCIE WSCH.GR.PL NA LINII CURZONA Z ODCHYLENIAMI 5-8KM NA RZECZ PL NA ZACH.I PŁN PL KONF.W POCZDAMIE UZGODNIONO KSZTAŁ PL GRANICY ZACH.PL MIALA DOSTAC TERYTORIA NIEM LEZACE NA WSCHOD OD LINII ODRY NYSA ŁOŻYCKA CZESC PRUS WSCH ORAZ OBSZAR WOLNEGO MIASTA PL
TRJN1945–47organ wykonawczy władz państwowych.zwalczanie PSL i podziemia politycznego realizował program odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych unieważnił konkordat; próbował podporządkować sobie PSZ na Zachodzie

ZWZ-ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ KONSPIRACYJNA ORGANIZACJA WOJSKOWA CZESC SIŁ ZBROJNYCH RP DZAIALAJACA W KRAJU POWOLANA 13XI’39 PRAKTYCZNIE OD
STYCZNIA 1940Komendantem został mianowany gen.K. Sosnkowski ,pseudonim Józef Godziemba do30czerwca’40 .4II’42 PRZEMIANOWANA NA AK

SZP-SŁUŻBA ZWYCIESTWU POLSKI KONSPIRACYJNA ORG.WOJSKOWA POWOŁANA WE WRZESNIU 1939 W W-WIE (PRZEDEDNIU KAPITULACJI) Do gł.celów należało prowadzenie walki o niepodległość i organizowanie ośrodków tymczasowej władzy W STYCZNIU1940 PRZEKSZTALCILA SIĘ W ZWZ

REFERENDUM LUDOWE 3O CZERWIEC 1946 KOMUNISCI DĄŻYLI DO ODSUNIECIA W CZASIE WYBOROW DO SEJMU I W TEN SPOSÓB POWSTAL POMYSL NA REFERENDUM BYŁY ZAWARTE 3PYTANIA: *CZY JESTES ZA ZNIESIENIEM SENATU *CZY JESTES ZA UTWORZENIEM REFORM SPOLECZNO-GOSPOD. *CZY CHCESZ UTWORZENIA GRANICY ZACH.PL NA ODRZE&NYSIEŁUŻYCKIEJ.KOMUNISCI DOKONALI SFALSZOWANIA WYNIKOW

PO SMIERCI STALINA OBJAL WLADZE W ZSRR CHROSZCZOW OD IX 1953
USA PRZYSTAPILY DO II WOJNY SWIATOWEJ 7IX1941 PO ATAKU JAPONII NA AMERYKE BAZE MORSKA W PEARL HARBA NA HAWAJACH

BIZONIA NAZWA POŁĄCZENIA ZE SOBA 1.1.1947 STREFY BRYTYJSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ.FRANCJA NIE WYRAZILA ZGODY NA PRZYŁACZANIE SIĘ DOPIERO ROK POZNIEJ 1948 FR PRZYŁĄCZYŁA SIĘ

ZIMNA WOJNA –

UKŁAD MAJSKI-SIKORSKI 30 LIPIEC W LODNYNIE ZOSTAL PODPISANY UKL MAJKI-SIKORSKI ZAPOWIADAL ON PRZYWROCENIE STOSUNKOW DYPLOMATYCZNYCH POLSKO-RADZIECKICH I UDZIELENIE SOBIE POMOCY W WOJNE Z NIEMCAMI RZAD RP STWEIRDZIL IŻ NIE JEST ZWIAZANY ZADNYM UKLADEM SKIEROWANYM PRZECIW ZSRR ZSRR UZNAL ZE TRAKTATY RADZ-NIEM Z 1939 DOTYCZACE PL STRACILY MOC PRZEWIDYWAL UTWORZENIE NA TERYTORIUM ZSRR ARMII PL UDZIELENIE PRZEZ WLADZE RADZIECKIE AMNESTII OBYWATELOM POLSKIM

KARTA ATLANTYCKA-DEKLARACJA PODPISANA 14VIII1941 PRZEZ USA I WIELKA BRYT.A 24 IX PRZEZ ZSRR DOTYCZACA ZASAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ PODSTAWOWY DOKUMENT PRZY TWORZENIU PÓŹNIEJSZEJ ONZ

NRD POWSTALA 7 X 1949 W RADZ

STREFIE OKUPACYJNEJ ZSRR ZE STOLICA W BERLINIE ZDECYDOWALY NA UTWORZENIE NRD NIE MOGAC UTWORZYC ZJEDNOCZONEGO PANSTWA NIEMIECKIEGO POD KIEROWNICTWE KOMUNISTOW I W ODPOWIEDZI NA POWSTANIE RFN

PLAN BARBAROSSA HITLER W GRUDNIU 1949 PODPISAL PLAN ATAKU NA ZSRR

WYDARZENIA W 1968 19LUTY ZDJECIE PRZEZ WLADZE DZIADOW STUDENCI W-WSCY ZALOZYLI PROTEST USUNIECIE 410 M.IN. A MICKIEWICZA WALKA MILICI I WOJSKA WIECE STUDENTOW NA INNYCH UCZELNIACH W W-WIE PRZEOBRAZENIAMI SPOL-POLITY. I GOSPODARCZYMI PO WOJNI OD 1 ZJAZDU PPR GOMULKA BYŁ DALEJ 1 SEKRETARZEM

PLAN 3-LETNI 1947-49 CENTRALIZACJA DEWIZJI EKONOMICZNYCH SCALANIE ZIEM ODZYSKANUCH LIKWIDACJA SZKOD WOJENNYCH ZLIKWIDOWANIE CUP-NA JEGO MIEJSCE POWOLANA PANSTWOWA KOMISJE PLANOWANIA GOSPODFARCZEGO LIKWIDACJA DZIALALNOSCI PRYWATNEJ „BITWA O HANDEL” WALKA Z PRYWATNYMI HANDLOWCAMI POWSTANIE BIURA CEN USTALONO DOPUSZCALNE MARŻE I CENY KONTROLA NAD HANDLEM PRYWATNYM I SPOLDZIELCZYM

INSPEKTOREM SIL ZBROJNYCH PRZED II WOJNA ŚW.BYŁ RYDZ-ŚMIGŁY(1935-39) A PREZYDENTEM MOŚCICKI

PLAN BURZA AKCJA DYWERSYJNA NA TYŁACH WOJSK NIEM.PODJĘTA PRZEZ WOJSKA AK Z CHWILĄ WYCOFANIA SIĘ NIEM Z PL.A PRZED WKROCZENIEM ARMII CZERWONEJ I OPANOWANIE TYCH TERENOW AK MIALA ZACHOWAC ODREBNOŚC OD ARMII BERLINGA A PODZIEMIE MIALO WYSTAPIC WOBEC CZYNNIKOW RADZIECKICH W ROLI ORGANOW RZADU RP W LONDYNIE JEGO REALIZACJA MIALA ZAPEWNIC RZAD.POL.OBJECIE WŁADZY W KRAJU PO WYPARCIU NIEM

CHERCHILLA ZASTAPIL NA KONFERENCJI W PODBERLIŃSKIM POCZDAMIE SPOTKALI SIĘ PORAZ3 PRZYWÓDCY USA W.BRYT,ZSRR CURCHILA ZASTAPIL HARRY TRUMAN
TRYZONIA 1 STYCZNIA 1947 Z POLACZENIA STREFY BRYTYJSKIEJ I AMERYKANSKIEJ POWSTALA TRYZONIA FRANCJA NIE WYRAZALA ZGODY NA PRZYLACZENIE SIĘ DOPIERO ROK POŹNIEJ 1948 FRANCJA PRZYLACZYLA SIĘ DO BIZONII I POWSTALA TRIZONIA ISTNIALA TAM JEDNOLITA MARKA NIEMIECKA I BYŁA PROWADZONA JEDNOLITA POLITYKA

STAN WOJENNY 13 XII 1981 GENERAL JARUZELSKI WPROWADZIL STAN WOJENNY PRAWDOPODOBNIE ISTNIALA PROŹBA INTERWENCJI WOJSK RADZ I PAŃSTW OŚCIENNYCH W CELU PRZYWRÓCENIA PORZADKU W KRAJUSYTUACJA W KRAJU: STRAJKI ROBOTN. STUDENTOW

GRUDZIEN1982 ZAWIESZENIE STANU WOJENNEGO LIPIEC 1983 ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO

WYDARZENIA PO1970 WYSTAPIENIA ROBOTNIKOW NA WYBRZEZU M.IN. W STOCZNI GDANSKIEJ JAKO ODZEW NA PODWYZKI CEN ZYWNOSCI STARCIA ROBOT.Z POLICJA I WOJSKIEM UPADEK GOMUŁKI I WYBÓR GIERKA NA 1SEKRETARZA KCPZZPR

GRANICA WCH.PL NA KONFERECNJI W JAŁCIE II 1945 POSTANOWIONO ZE WSCH.GR.PL MIALA PRZEBIEGAC ZGODNIE Z LINIA CURZOWA Z ODCHYLENIAMI 5-8KM NA RZECZ PL.

PO ŚMIERCI CHRUSZCZOWA WLADZE W ZSRR OBJĄL LEONID BREŻENIEW (OD 1964)

KTO ZOSTAŁ PRZYW.AK PO STEF ROWECKIM PO ARESZTOWANIU ROWECKIEGO JEGO MIEJSCE ZAJAL TADEUSZ BÓR KOMOROWSKI

B.BIERUT ZM.12III1956 BYŁ SZEFEM DELEGACJI PZPR NA XX ZJEZDZIE KPZR PO KTÓRYM ZACHOROWAL I UMARL W MOSKWIE

PRZYLACZENIE PRZEZ ZSRR PANSTW BAŁKANSKICH W 1940 WOJSKA RADZ WTARGNELY NA TERYTORIUM 3PANSTW BALKANSKICH WLACZAJAC JE W SWOJE GRANICE

ARMIA WŁ.ANDERSA ZACZELA SIĘ TWORZYC W 1941 A POWSTALA 14 SIERPNIA W ZSRR *ARMIA POLSKA MIALA BYĆ CZESCISIL ZBROJNYCH POLSKI *RZAD ZSRR ZOBOWIAZAL SIĘ DOSTARCZYC SPRZET MUNDURY

KRAJOWA RADA NARODOWA KRN 1944–47 organ władzy utw. przez PPR1944 powołała formalnie PKWN, potem Rząd Tymczasowy i Tymczasowy Rząd Jedności Nar.;od 1945 tymczasowy parlament (posłów mianowały partie polit.związki zaw.wojew.rady nar.dowództwoWP) przewodn (potem prez.)KRN B.Bierut.

PKWN POWSTAŁOsóbka-Morawski 20VII45 W MOSKWIE OD 22 VII 1944 DZIALAL W CHELMIE A OD1VIII W LUBLINIE *UZNAWAL RZAD RP NA OBCZYŹNIE ZA NIELEGALNY *PODPISAL TAJNE POROZUMIENIE Z RZADEM RADZ. O GRANICACH PL *ZAPOWIADAL PRZEPROWADZ. REF.ROLENJ I POPRAWE SYTUACJI MATERIALNEJ I WPROWADZENI DEM. SWOBÓD*ZAWARL POROZUMIENIE Z RZADEM RZADZ.USTALAJAC JURYSDYKCJE ARMII CZERW.NA TERENACH PL*ORGANIZAWAL I ROZ BUDOWYWAL APARAT WOJSKOWY.- POLICJI ADMINISTRACJE PANSTWOW

OBSZAR NIE OBJETY BURZA PLAN BURZA OBEJMOWAL OBSZARY NA WSCHÓD OD BUGU ORAZ OKREG LUBELSKI NATOMIAST NIE OBEJMYWAL WARSZAWY
PPR1942–48 przywódcy W. Gomułka, B.Bierut POLSKA PARTIA ROBOTNICZA TYPU STALINOWEGO UTWORZONA 5I1942 W W-WIE PRZEZ DZIALACZY KOMUNISTYCZNYCH POWOLANA NA MIEJSCE ROZWIAZANEJ W1938KPP CEL:OBCJECIE PO WYZWOLENIU PL WLADZY POLITYCZNEJ W KRAJU

UPA –UKRAIŃSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA TWORZONA OD X’42 OD 43 OFICJALNIE JAKO UPA DZIALA GLUWNIE NA PŁD-WSCHZIEMIACH IIRP DĄŻYŁA DO ZBUDOWANIA NARODOWEGO PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO

I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO W POWOJENNEJ POLSCE ODBYLY SIĘ 19.I.1947

NATO-UKŁAD WOJS.ZAWARTY W 1949R W WASZYNGTONIE CEL:ZAGWARANTOWANIE BEZPIECZENSTWA OGNIWO POKOJU PANSTW CZLONKOWSKICH STANOWI CENTRALNE OGNIWO BLOKÓW POLITYC-WOJSK.DO NATO NALEZALY DO1997BELGIA DANIA FR GRECJA HISZP. HOL. ISLADNIA KANADA LUBSEMBURG NIEM NORWEGIA PORTUG TURCJA USA W.BRYT.WŁOCHY

WŁ.GOMUŁKA W WIEZIENIU ZOSTAŁ OSADZONY ZA BRAK CZYNNOSCI W LATACH OKUPACJI NIEMIEC I PO WYZWOLENIU ORAZ TOLEROWANIE W PARTII WROGIEJ ORGENTURY ARESZTOWANY VIII 1954

POLIT.GOSP.GIERKA. INWESTYCJE I POPRAWA WARUNKOW BYTOWYCH LUDNOSCI *BUDOWA HUTY KATOWICE ZAGLEBIA LUBELSKIEGO KOPALNI ODKRYWKOWYCH W BEŁCHATOWIE I INNYCH GIGANTOW PRZEMYSLU CIEZKIEGO *PODNIESIENIE CEN SKUPU W ROLNICTWIE KOSZTEM ROSNACYCH POZYCZEK *ZALAMANIE GOSPODARCZE OD 1979 *FALA PROTESTOW W 1980

W PL W 1956 MIALY M-SCE WYDARZENIA CZERWCOWE W POZNANIU (STRAJKI W DAWNYCH ZAKLADACH CEGIELSKIEGO ZAKŁ.NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO MPK) WALKI NA ULICACH POZNANIA ROZLOM W PZPR ZLIKWIDOWANO KOMITET DO SPRAW BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO *PAŹDZIERNIK POWROT GOMULKI DO WLADZY ZAO\POWIEDZ DEMOKRATYZACJI WZROST NIEZALEZNOSCI POLSKI ZE ZWIAZKIEM RADZ REHABILITACJA LUB ZWOLNIENIE Z WIEZIEN CZESC SKAZANYCH W PROCESACH OKRESU STALINOWSKIEGO

AKT KAPITULACJI FR

FRAN.PODPISAŁA AKT KAPITULACJI W KOŃCU VI 1940(22VI PODDAŁA SIĘ NIEM.24VIWŁOCHOM ZOSTAŁA PODZIELONA NA STREFE OKUPACYJNA I OBSZAR RZADZONY PRZEZ MARIONETKOWY RZĄD......

WOJNA NA DALEKIM WSCH.SAMOLOTY JAPOŃSKIE Z BRAKU BAZ LITNISKOWCOW PO WYCZERPANIU AMUNICJI I PALIWA MUSIALY LADOWAC NA WODZIE PO ZACIETYCH WALKACH KTÓRE JAPONCZYKOM NIE PRZYNIOSLY ZWYCIESTWA YAMOMOTO NAKAZAL 6 CZERWCA ODWROT

UKLAD W=WSKI ORGANIZACJA O CHARKTERZE SOJUSZU POLI-WOJS.W 1955W W-WIE MIEDZY ALBAMIA (WYSTAPILA W 1968 BUŁG. CSRS NRD PL RUMUNIA WEGRY I ZSRR POWOLANY W ODPOWIEDZI NA UKLADY Z 1954 PRZEWIDUJACE REMILITARYZACJE NIEMIEC ZACG I ICH WLACZENIE W 1955 O NATO

WYZNACZENIE NASTEPCY I.M. *PO SMIERCI PISLUDSKIEGO IGNACY MOSCICKI (1935) JAKO DOTYCHCZASOWY PREZYDENT NIE MAJACY KONPETENCJI POLITYCZNYCH ZMUSZONY ZOSTAJE DO PODZIELENIA SIĘ WLADZA Z NASTEPCA PILSUDSKIEGO RYDZEM SMIGLYM

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 15 minut

Ciekawostki ze świata