profil

Kampania Wrześniowa.

poleca 85% 544 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W 1939 Hitler zażądał szosy eksterytorialnej i Gdańska. Liczył, że w Polsce zwycięży antykomunizm, ale rząd polski odmówił. Zawarł pakt z ZSRR Ribentrop-Mołotow. Chciano podziału Europy. Sytuacja strategiczna Polski nie wyglądała źle bo Anglia i Francja miały udzielić Polsce pomocy. Obawiano się, że Hitler zajmie Górny Śląsk i Małopolske i wstrzyma agresję, więc stwierdzono, żę będą bronić wszystkich granic. Południe – Protektorat, północ – Prusy, Słowacja – sojusznik Niemiec, zachód – Niemcy. Atak mógł nastąpić z trzech kierunków. Państwa zachodnie wstrzymały remilitaryzacje w Polsce, bo to mogło zmobilizować Niemcy. Budżet wystarczyłby na wystawieni jednej Dywizji Przeciwpancernej. Brak czołgów, lotnictwa. W latach 30 postawiono na budowe floty, która nie mogła zbytnio pomóc. Plan Polski zakładał wytrwać do momentu kiedy wejdą wojska angielskie i francuskie. Hitler zakładał, że wojna powinna być błyskawiczna za jednym pociągnięciem pokonać Polskę, a potem zaatakować jeszcze w jesień Francje i Anglie. Dlatego, że miał złą sytuacje gospodarczą. Z Anglią chciał się dogadać. Bał się ZSRR , ale z nimi też się dogadał i wiedział, że ZSRR nie pomoże Polsce. Niemcy przygotowali Grupę Armii Północ – miała atakować terytorium Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego. Grupa Armii Południe na Górny Śląsk i Małopolskę. Przewaga Niemców – lotnictwo, bombardowanie, wykorzystanie na dużą skalę broń pancerną, nie to co we Francji, gdzie tylko pomoc piechocie. Polacy zastosowali armię. Najsilniejsza była Armia Kraków mająca bronić Małopolskę i Górny Śląsk. Niemcy podjęli działania wojenne 1 IX 1939 atakiem na Westerplatte (445 ) Główne działania toczyły się na polskim Pomorzu, na terenie Wielkopolski i Górnego Śląska. Pierwsza faza nazwana jest bitwą graniczną. Trwała od 1-3 IX. Niemcy przedarli się przez Polską obronę.
- 3-7 IX – druga faza ( główna faza kampanii wrześniowej ). Niemcy osiągnęli swoje główne założenia: zajęli pomorze, znaleźli się pod Warszawą i oblężyli ją, zajęli Małopolskę i Śląsk. Naczelne dowództwo zakładało, że Polacy powinni się wycofać za Wisłę i stamtąd kontrolować opór. Nie było jednak techniczne możliwości do wydawania rozkazów armii. Nasze armie były też wolniejsze. W 2 dniu kampanii wrześniowej polskie lotnictwo zostało opanowane. Większość jednostek Polski została rozbita i nie doszły do Wisły.
-3 IX Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły żadnych działań wojennych (wojna siedząca). Francuzi nie byli gotowi do prowadzenia działań wojennych, na granicy z Niemcami. Niemcy posiadali bardzo dobre umocnienia.
- Około 11 IX Francja i Anglia stwierdziły, że nie są gotowi do prowadzenia działań wojennych i odmówiły pomocy ( „nie chcemy umierać za Gdańsk”).
- 17 IX doszło do agresji ZSRR na Polskę. Musimy walczyć na 2 fronty. Po 17 IX bronią się tylko poszczególne miejsca ( Warszawa 28 IX, Hel 2 X, Modlin 27 X). Ostatnia bitwa kampanii wrześniowej była to bitwa pod Kockiem 5 X 1939. Polacy nie zatrzymali Niemców. Straty Niemców były jednak na tyle duże, że nie byli w stanie zaatakować Anglii i Francji ( termin z jesieni przeniesiono na wiosnę). Anglia i Francja nie zrobiły nic by przygotować się do wojny. Niemcy naprawiły swoje siły. W wyniku kampanii wrześniowej Polska została podzielona pomiędzy Niemcy i ZSRR i przestał istnieć.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty