profil

II wojna światowa - kampania wrześniowa - najważniejsze informacje

poleca 85% 608 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Niemieckie przygotowania do ataku na Polskę


U podłoża konfliktu polsko - niemieckiego w 1939 roku leżały dążenia Trzeciej Rzeszy do włączenia Gdańska do państwa niemieckiego oraz do utworzenia eksterytorialnej drogi i linii kolejowej przez polskie Pomorze (tzw. "korytarz" miał łączyć Niemcy z Prusami Wschodnimi). Hitler liczył, że jego żądania zostaną spełnione, dzięki czemu Polska stanie się krajem zależnym od III Rzeszy. Jednak tym razem spotkał się z odrzuceniem wszystkich żądań i nie ulegało już wątpliwości, że wojna jest nieuchronna. Bezpośrednie przygotowania do ataku na Polskę rozpoczęły się na wiosnę 1939 roku. Opracowany został plan napaści na Polskę tzw. "Fall Weiss" ("biały plan') Inwazja miała nastąpić nie później niż 1 września 1939 r. Niemcy dążyły do propagandowej izolacji Polski i niedopuszczenia do powstania sojuszu ZSRR, Francji i Wielkiej Brytanii. Dlatego nasileniu uległy działania niemieckie zmierzające do poprawy relacji niemiecko - radzieckich. Ostatecznie do porozumienia radziecko - brytyjsko - francuskiego nie doszło, natomiast 23 VIII 1939 roku został podpisany w Moskwie tzw. pakt Ribbentrop - Mołotow, który w dodatkowej (tajnej) klauzuli, ustalającej podział stref wpływów we wschodniej Europie przez Trzecią Rzeszę i Związek Radziecki. Polityczno - militarna sytuacja Polski uległa pogorszeniu. Tymczasem 25 VIII 1939 r. Polska podpisała z Wielką Brytanią układ o wzajemnej pomocy na wypadek wojny. Zaskoczony Hitler planowaną początkowo na 26 VIII inwazję na Polskę przesunął na pierwszy dzień września 1939 r.

Wojna obronna Polski (kampania wrześniowa)


1 IX 1939 r. o świcie niemieckie wojska bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na ziemie polskie. Już w początkach niemieckiej ofensywy obrońcy polskiego Wybrzeża zostali odcięci od reszty kraju. Symboliczna stała się obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, która broniła się pomimo podpalenia budynku, czy trwająca tydzień obrona Westerplatte. Jednak Polacy ulegli przeważającym siłom wroga, zwłaszcza że 17 września na ziemie polskie wkroczyły wojska radzieckie. 28 września kapitulowała Warszawa, a rząd polski udał się na emigrację.

"Dziwna wojna"


W odpowiedzi na niemiecki atak na Polskę Wielka Brytania i Francja wystosowały do niemieckiego ministra spraw zagranicznych ultimatum, a 3 IX 1939 r. wypowiedziały Niemcom wojnę. Jednak w ślad za tą deklaracja nie poczyniono żadnych działań i w efekcie pozostawiono Polskę samą sobie. Tzw. "dziwna wojna", czyli okres formalnej wojny między Francją i Wielką Brytanią a Trzecią Rzeszą, przy jednoczesnym braku działań wojennych. Kres "dziwnej wojnie" położył atak niemiecki na Danię i Norwegię w kwietniu 1940 roku. Danię podbito w przeciągu jednego dnia, natomiast walki w Norwegii przeciągnęły się do połowy czerwca tego roku. Pomocy zaatakowanej Norwegii udzieliła Wielka Brytania.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

Bardzo dobra praca :) Krótka i zwięzła , a zarazem treściwa . Nie za dużo , nie za mało lecz w sam raz :D Gratuluję świetnej pracy i dziękuję za świetną ściągę ;P

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata