profil

Woda, powietrze i ich zanieczyszczenia

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Woda pokrywa ponad ⅔ powierzchni Ziemi. 97% wody stanowią morza i oceany, 2% występuje w postaci lodowców i lądolodów, a niecały 1% to woda w rzekach, jeziorach, stawach, strumieniach i wodach podziemnych. Woda w niewielkich ilościach występuje również jako para wodna. Tak więc w zależności od warunków, woda może występować w trzech stanach skupienia.

OBIEG WODY W PRZYRODZIE
Ciepło przenoszone przez promieniowanie słońca powoduje parowanie wody z ziemi, oceanów, mórz, jezior i powierzchni roślin. Zatrzymuje się w górnej części atmosfery, powstają tam chmury. Składają się one z miliardów maleńkich kropelek wody i kryształków lodu. Pojedyncze kropelki tworzące chmurę powstają wtedy, gdy wilgotne i ciepłe powietrze staje się w wyniku wędrówki ku górze na tyle chłodne, że zawarta w nim para wodna skrapla się. Kropelki, początkowo małe, zbierają się wokół pyłków kurzu i innych mikroskopijnych cząsteczek. Wznosząc się wraz z prądami powietrza, kropelki zderzają się i łączą ze sobą, tworząc coraz większe krople, aż wreszcie będą wystarczająco duże, aby pokonać opór powietrza i spaść na ziemię w postaci deszczu. Gdyby jednak kropelki wody znajdujące się w górnej, zimniej części chmur zamarzły, utworzyłyby grudki lodu czyli grad, a jeśli na tych grudkach lodu osiadało coraz więcej zamarzniętej pary wodnej, kryształki urosłyby tworząc płatki śniegu. Chmury, które wejdą w strefę ciepłego powietrza - wyparowują. Woda z opadów wraca do wód powierzchniowych i wsiąka do gruntu. Następnie proces się powtarza.
WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA
Gdyby nie woda na Ziemi nie byłoby życia. Woda jest potrzebna wszystkich organizmom żywym. Dla niektórych stworzeń – ryb i innych zwierząt wodnych – jest środowiskiem życia. Organizm każdego zwierzęcia jak i człowieka, składa się m.in. z wody. Ciało człowieka zawiera 58%-65% wody, ryby ok. 80%, rośliny lądowe 50%-75%, a rośliny wodne nawet do 98%. Dorosły człowiek powinien spożywać 2,5 l wody na dobę. Brak wody w organizmie może spowodować odwodnienie, co niesie za sobą zaburzenie procesów życiowych: oddychania, trawienie, krążenie krwi, a nawet może doprowadzić do śmierci.
Wody używamy również jako substancji chłodzącej w wielu reakcjach chemicznych i jądrowych. Czy wiecie, że w ciągu dnia na nasze potrzeby związane z jedzeniem i piciem potrzebujemy około 6 litrów wody? 50 litrów-to minimalna ilość wody aby wziąć przyzwoitą kąpiel. Aby mieć czyściutki dom do jego wysprzątania potrzebujemy 7 litrów wody. Na umycie brudnych naczyń po każdym posiłku musimy użyć nie miej niż 7 litrów wody. Podczas całodziennego korzystania z toalety każdy z nasz używa około 36 litrów wody. Żeby chodzić w świeżych i czystych ubraniach na jedno pranie potrzebujemy przeznaczyć 32 litry wody.
ZANIECZYSZCZENIA WÓD NA ZIEMI
Wzrost liczby ludności oraz rozwoju przemysłu w ostatnich czasach spowodował gwałtowne zanieczyszczenie wód. Człowiek nie dba już o życiodajną wodę, liczy się sława i pieniądze. Dlatego też woda spadająca na Ziemię z opadów może być już zanieczyszczona, ponieważ deszcz i śnieg mogą rozpuszczać gazy (tlenki siarki i azotu) oraz pyły emitowane do atmosfery przez niektóre zakłady przemysłowe. Właśnie tak powstają kwaśne deszcze. Można temu zapobiec poprzez stosowanie filtrów pochłaniających szkodliwe substancje.
Zanieczyszczenia przenikają również do gleby, skąd są wchłaniane przez rośliny lub spływają do rzek. Rzeki dodatkowo zanieczyszczane są przez:
- ścieki komunalne: pochodzące z mieszkań, wiejskich gospodarstw hodowlanych
- ścieki przemysłowe: pochodzące z różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, elektrowni, kopalń
- rolnictwo: wody spływające z pól mogą zawierać nadmierną ilość nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (pestycydów)
W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków proces oczyszczania przebiega w trzech etapach:
- etap I: oczyszczanie mechaniczne, polega na oczyszczeniu ze ścieków cząstek stałych
- etap II: oczyszczanie biologiczne, polega na napowietrznieniu ścieków, dzięki czemu dostarczone z powietrzem duże ilości tlenu powodują gwałtowny rozwój mikroorganizmów. Te z kolei rozkładają związki organiczne stanowiące zanieczyszczenie
- etap III: oczyszczanie chemiczne, które polega na wytrącaniu soli mineralnych z oczyszczonej ze związków organicznych wody

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Oprócz wody ludzie, zwierzęta i rośliny potrzebują jeszcze powietrza. Skład procentowy powietrza jest następujący: 78% - azot, 21% - tlen, 1% - inne gazy. Niestety ludzie zanieczyszczają powietrze tak samo jak wodę. Szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi ponieważ jego skutkiem jest wtórne zanieczyszczenie: gleby, wód i upraw. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego jest nie tylko spowodowane przez różnorodną działalność człowieka ale także w wyniku oddziaływania czynników naturalnych jak: erupcje wulkaniczne, pyły kosmiczne, pyły eoliczne oraz klęski żywiołowe (pożary lasów). W Polsce mamy do czynienia głównie z źródłami zanieczyszczenia powietrza związanymi z działalnością człowieka (antropogenicznymi). Na stopień zanieczyszczenia mają wpływ przede wszystkim lokalne źródła ale również pyły, które dzięki swoim małym rozmiarom są transportowane na duże odległości z innych regionów.
Rozproszone w atmosferze gazy jak dwutlenek węgla i metan są przyczyną efektu cieplarnianego. Polega to na tym, że energia promieniowania słonecznego dociera do Ziemi, nagrzewając ją, a powłoka utworzona z wyżej wymienionych gazów nie pozwala tej energii z powrotem wypromieniować do przestrzeni kosmicznej. Z tego też powodu zwiększa się średnia temperatura na kuli ziemskiej co może spowodować topnienie się lodowców. W efekcie podniesie się poziom wody w morzach i oceanach, co doprowadzi do zalania niektórych wysp i wybrzeży.
Ozonosfera, część górnej warstwy atmosfery składającej się z odmiany tlenu – ozonu. Powstaje ona w czasie wyładowań atmosferycznych z tlenu znajdującego się w atmosferze. Warstwa ta jest bardzo ważna dla ludzi i życia na Ziemi. Stanowi ona filtr przed promieniowaniem UV emitowanym przez słońce. Warstwa ta jest niszczona przez zanieczyszczenia atmosfery, przez freony i spaliny. Zniszczenie tej warstwy (powstawanie dziury ozonowej) powoduje docieranie do Ziemi promieniowania UV powodując wiele chorób oczu i skóry u ludzi jest też szkodliwe dla roślin.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut