profil

"Wielkie charaktery jak latarnie morskie świecą daleko w ciemności" Przytoczone słowa uczyń mottem twoich rozważań o autorytetach i wzorach młodych ludzi przełomu XX i XXI wieku.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przez słowo autorytet rozumiemy najczęściej osobę, którą podziwiamy, którą szanujemy, w której podobają nam się pewne cechy charakteru, do której w jakimś stopniu staramy się upodobnić, którą czasem chcemy naśladować. Czasem nawet, tak podziwiamy tę osobę, że nie zauważamy jej negatywnych cech charakteru. Warto by sobie tutaj zadać pytanie : czy autorytet jest osobą pozytywną, czy negatywną ? Nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Dla osoby, która podziwia daną postać jest to na pewno pozytywny wzorzec do naśladowania, lecz inni mogą postrzegać to inaczej.

Dla jednych autorytetem jest np.: Andrzej Lepper, który za wszelką cenę stara się osiągnąć cel, który sobie wytyczył. Przeważnie jednak dokonuje tego kosztem innych ludzi, dla których autorytetem na pewno nie jest.

W tym miejscu możemy sobie postawić kolejne pytanie: kto dla nas może być autorytetem ? Czasem nie musimy poszukiwać daleko, wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie. Dla wielu młodych ludzi autorytetami są ich rodzice, którzy często zapracowują się całymi dniami, pokonują tysiące problemów dziennie, aby swojej rodzinie dać dostatnie życie i aby nikt nie musiał się o nic martwić.

Dla innych autorytetem jest rodzeństwo, brat czy siostra, którzy pokonują wiele trudności, aby samodzielnie stanąć na nogi.
Jeszcze inni uważają za swoje autorytety osoby pracujące w różnych fundacjach, organizacjach charytatywnych. Niewątpliwie taką osobą był Marek Kotański, twórca Monaru, organizacji niosącej pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, i chorym na AIDS. Do tych osób możemy także zaliczyć Jurka Owsiaka, twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która rokrocznie pomaga szpitalom z całej Polski kupić sprzęt ratujący ludzkie życie. Osoby te na pewno można podziwiać za bezgraniczne oddanie się innym, nieustępliwość, czy trwałość w dążeniu do celu. Niewątpliwie osoby te mogą być wzorami do naśladowania dla młodych ludzi.

Często autorytetami i wzorcami do naśladowania stają się osoby z wielkiego ekranu takie jak Jean-Claude Van Damme, czy Chuck Norris. Najczęściej podziwiani są za ogromną siłę fizyczną i psychiczną, i za to że się nigdy nie poddają, nawet gdy sytuacja zdaje się być beznadziejna.
Czasem autorytetami dla nas są postacie z literatury, które podziwiamy za różne cechy charakteru.
Jeszcze długo można by wymieniać postacie które mogą być autorytetami dla młodych ludzi. Wszystko tutaj zależy od tego, jakie cechy charakteru uważamy za najważniejsze, a jakie za mniej ważne, czy nasz wzorzec osobowy powinien być silny, mądry, sprytny czy przewidujący ?

I na koniec jeszcze jedno pytanie: kto dla mnie osobiście jest autorytetem ? Dla mnie ważne są takie cechy charakteru jak oddanie się innym, przebojowość, szczerość, czy siła wewnętrzna w dążeniu do celu. Dlatego dla mnie jest autorytetem wymieniony już tutaj Jurek Owsiak, który według mnie posiada wszystkie te cechy, który niesie pomoc innym, mówi to co myśli, i nigdy się nie poddaje.

Podoba się? Tak Nie