profil

Pomoc ekonomiczna krajom slabo rozwinietym i jej rodzaje.

poleca 85% 490 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kraje słabo rozwinięte w wielu dziedzinach nie dorównują krajom rozwiniętym, a nawet rozwijającym się. Często potrzebna jest im pomoc z zewnątrz, dlatego jest im ona oferowana. Przede wszystkim jest to pomoc ekonomiczna, która może przybierać różne formy.
Podstawowym jest pomoc finansowa. W wielu krajach budżet państwa nie wystarcza na zapewnienie głównych potrzeb. Szpitale nie mają odpowiedniego sprzętu oraz najpotrzebniejszych lekarstw. Szkoły bez odpowiednich funduszów nie mają środków dydaktycznych, co odbija się na stanie wiedzy mieszkańców. Ludzie posiadający wyższe wykształcenie to zaledwie mały procent całej ludności. Zmorą krajów słabo rozwiniętych jest analfabetyzm. Pomoc ta jednak powinna być rozdysponowana pod kontrolą, bo nie zawsze otrzymana kwota zostaje w całości dobrze wykorzystana.
Kolejny rodzaj pomocy ekonomicznej to pomoc materialna. Miejscowe służby publiczne takie jak policja, czy straż pożarna może otrzymać nie tylko pieniądze, ale wysokiej jakości, profesjonalny sprzęt. Pomaga to w utrzymywaniu porządku i poprawnym funkcjonowaniu państwa. Pomoc ta dotyczy nie tylko służb państwowych, ale również takich obszarów jak rolnictwo. Nowe maszyny, innowacyjne rozwiązania i dzielenie się doświadczeniem pomaga w utrzymaniu stabilnej gospodarki rolnej.
Ważnym elementem pomocy gospodarczej są różne instytucje i organizacje wspierające (przede wszystkim finansowo) kraje słabo rozwinięte. Większość pomocy w Europie pochodzi z Unii Europejskiej. Pomaga ona nie tylko krajom europejskim, ale także państwom z całego świata (głównie w Afryce, gdzie dominują kraje słabo rozwinięte, a średnie PKB na mieszkańca jest najniższe). Inną bardzo ważną międzynarodową instytucją jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niemalże w każdym kraju świata ma ona swoje placówki. Jej głównym celem jest utrzymywanie pokoju na świecie. Poza tym bardzo ważną rolę w pomocy ekonomicznej pełni między innymi UNICEF, który pomaga biednym dzieciom, UNESCO, które troszczy się np. o zabytki architektury i WTO (światowa organizacja handlu), która finansowo wspiera najbardziej potrzebujące kraje.
Jednym z najważniejszych rodzajów pomocy jest pomoc humanitarna. Bardzo często do biednych państw wysyłane są konwoje z żywnością, wodą pitną i podstawowymi środkami higieny. Nie można dopuścić do tego, żeby ludzie np. głodowali tylko dla tego, że władze państwa wolą zainwestować pieniądze z budżetu na zbrojenie armii itp.! Takie sytuacje są karygodne, ale jednak mają miejsce w dzisiejszym społeczeństwie.
Kraje słabo rozwinięte nie powinny korzystać tylko i wyłącznie z pomocy ekonomicznej. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale ważne jest również dzielenie się doświadczeniem. Kraje wysoko rozwinięte powinny być dla nich przykładem. Pokazywać jak najefektywniej można wykorzystać otrzymaną pomoc i jak zainwestować pieniądze, żeby te przynosiły kolejne zyski.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty