profil

Fale elektromagnetyczne (dyfrakcja,interferencja,światło)

drukuj
poleca 82% 657 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dyfrakcja – zjawisko wygięcia fali na przeszkodzie
Interferencja – nakładanie się fal
Fale spójne – fale o identycznej długości i częstotliwości
Zasada Huygensa – każdy punkt ośrodka do którego dociera fala staje się żródłem nowej fali cząstkowej
Optyka – nauka o świetle i jego oddziaływaniach z materią
Źródło światła – każde ciało wytwarzające promieniowanie widzialne kosztem innej energii i wysłające je w przestrzeń
Światło – fal elektromagnetyczna o dł. 380-770 nm
Foton – cząsteczka będąca kwantem
Kwant – porcja promieniowania elektromagnetycznego
Zasada Fermata – Światło biegnie między dwoma dowolnymi punktami po takiej drodze, aby czas potrzebny do jej przebycia był jak najkrótszy albo jak najdłuższy


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy