profil

Mapa

poleca 85% 1313 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapa- rysunek powierzchni ziemi w odwzorowani, w siatce kartograficznej, w skali przedstawiona za pomocą umownych znaków. Metody pomiarowe: -triangulacja – pomiar powierzchni za pomocą drutów inwarowych ( nie ulegają odkształceniu) wyznaczamy w terenie odcinek kilkunasto kilometrowy, następnie budujemy wieżę triangulacyjną, którą łączymy z końcami odcinka, powstaje trójkąt w którym znamy dł. boku i kąty, rozwiązujemy trójkąt, budujemy następną wieżę triangulacyjną i powstaje następny trójkąt; taką siatką pokrywamy cały kraj. –niweracja – pomiar wysokości. –zdjęcia z samolotów- fotogrametria: a) fotogrametria płaska – nie można zaznaczyć wysokości, na podstawie jednego zdjęcia. b) stereofotogrametria – co najmniej 2 zdjęcia tego samego obszaru, powstaje obraz trójwymiarowy, można przedstawić wysokość. –zdjęcia satelitarne; -zdjęcia w podczerwieni. Składniki mapy: 1) składniki matematyczne: -skala; -odwzorowanie; -pomiary – osnowa geodezyjna; -reper – linie łączące na mapach wszystkie punkty o jednakowym wzniesieniu nad poziomem morza. 2)składniki ogólno geograficzne: a) informacje fizjograficzne- na mapie jest przedstawione to, co stworzyła natura za pomocą umownych znaków: powierzchniowych (np. ukształtowanie powierzchni, jeziora, głębokość mórz), liniowych (np. rzeki), punktowych (szczyty gór) | b) informacje socjalno ekonomiczne- na mapie przedstawione jest to, co stworzył człowiek za pomocą umownych znaków: powierzchniowych (np. duże miasta, woj., kraje), liniowe (drogi, granice), punktowe (małe miasteczka) | c) informacje uzupełniające (litery i cyfry) | 3) opis pozaramkowy- legenda: nazwa mapy, rodzaj mapy, skala, objaśnienie znaków, wydawnictwo. Na niektórych mapach znajdują się kartony (mapki pomocnicze, uzupełniające) Generalizacja mapy jest to umieszczanie na mapie informacji ważnych dla treści mapy z pominięciem mniej ważnych. Deklinacja magnetyczna (inaczej odchylenie magnetyczne) jest to kąt zawarty między południkiem geograficznym i magnetycznym w miejscu obserwacji (magnetyzm ziemski jest to zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią). Deklinację magnetyczną mierzy się w kierunku wsch., od 0 do 360. Uchylenie magnetyczne jest to kąt między kierunkiem południka topograficznego, a kierunkiem wskazanym przez igłę magnetyczną, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rodzaje map: 1)mapy tematyczne | 2)mapy ogólnogeograficzne (fizyczne). Podział map tematycznych: a) fizjograficzno-przyrodnicze (to co stworzyła natura) np. mapy meteorologiczne, klimatyczne, fizyczne (ukształtowanie terenu), hydrograficzne, oceanograficzne, geologiczne. | b) socjalno-ekonomiczne (to co stworzył człowiek): administracyjne, demograficzne, komunikacyjne, polityczne, historyczne. | c) inżynieryjno-gospodarcze (potrzebne w codziennej pracy): plan ewakuacji, budowlane, mapy chodników, szybów wentylacyjnych, mapy taśmociągów. | Podział map ogólnogeograficznych (fizyczne). Podział ze względu na skale: a) topograficzne w skali 1:200000 i większe np. 1:300000 (mapy wojskowe, turystyczne) | b) przeglądowo-topograficzne 1:200000 do 1:1000000 (są to mapy ścienne) | c) przeglądowe- powyżej 1:000000.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata