profil

Etapy Unii Europejskiej

drukuj
poleca 84% 750 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

A) 18.04.1951-52 Traktat Paryski o utworzeniu WEEiS (europ wspólnoty węgla i stali)
Francja,Belgia,Holandia,Luksemburg,Włochy,Niemcy(W skład nie weszlo NRD-Niemcy),

B) 25.03.1957-58(wchodzi w życie) Traktaty Rzymskie- utworzenie EWG-Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej , oraz EURATOM-Europ wspólnota energii atomowej.
1968 Traktat Fuzyjny
TS-Trybunał Sprawiedliwośći TSEWWiS +TSEWG+TSEA+TSWE
1973 Przyłączenie Danii, W.Brytanii,Irlandii
III 1981 Przyłączenie Grecji–razem 10 Państw( Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Niemcy, Dania, W.Brytania, Irlandia, Grecja)
I 1986 12 państw +Hiszpania + Portugalia
1995-15 państw +Finlandia, Szwajcaria, Austria.

C)17.II.1986-87. Na mocy Aktu Europejskiego otwarcie granic na swobodny przepływ kapitału, usług, osób, towarów. Jednolity rynek wew. Nie ma ceł i ograniczeń ilościowych. Można wyjechać i się osiedlić.
3 X 1990 Zjednoczenie Niemiec-Poszerzenie terytorialne wspólnoty.

D) 7.II.1992-93 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej. EWG zmienia się na WE(wspólnotę europejską).
Powstaje UE=EWWiS +EWG+EURAROM
14 VII 1985 (wchodzi w życie 1995) Układ w SCHENGEN: Nie ma granic
Pierwsze porozumienie wprowadziły w życie w 1995 r. Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia i Luksemburg. Następnie dołączyły Włochy, Austria, Grecja i pięć państw skandynawskich (nawet nienależące do Unii Norwegia i Islandia) oraz Liechtenstein. Poza granicami Schengen są jedynie Wielka Brytania i Irlandia.

E) 2.X.1997 TRAKTAT AMSTERDAMSKI –rozszerzenie Unii na wschód

F)26.II.2001 TRAKTAT NICJESKI dot. rozszerzenia Unii.
Pozycja poszczególnych państw po wejściu –Ile reprezentantów w parlamencie..
A-F-prawa pierwotne Pozostałe –wtórne

ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ UE (np. 2 to ad.1 +ad.2, 3 to 1,2,3)
1.STREFA WOLNEGO HANDLU-brak ceł wew
2.UNIA CELNA-wspólna taryfa celna
3.WSPÓLNY RYNEK-swobodny przepływ ludzi,towarów, usług i kapitału
4.UNIA GOSPODARCZA-Harmonizajca polityki gospodarczej
5.UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA(1.I.1999)-wspólna waluta, jednolita polityka pieniężna.
12 państw w tej strefie (Niemcy, Finlandia, Francja, Hiszpania ,Holandia, Irlandia, Luksemburg, Belgia, Portugalia, Włochy, Grecja, Austria) Nie należą Dania, W.Bryt. Szwecja.
1.I.Euro zaczyna funkcjonować jako europejska waluta.

3 FILARY UNII EUROPEJSKIEJ( IV w budowie)
I. Wspólnoty Europejskiej-wspólnotowa (WE, EWWS, EWEA)
-unia celna i rynek wew.
-polityka rolna
-polityka strukturalna
-polityka handlowa
Nowe lub zmienione dyspozycje dotyczące:
-obywatelstwa unii
-sieci transeuropejskich
-ochrony konsumenta
-ochrony zdrowia
-badań naukowych i środowiska
-polityki socjalnej
-polityki azylu
-granic zew.
-polityki imigracyjnej


II. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.
Zagraniczna
-współpraca, wspólne stanowiska i działania-utrzymywanie pokoju
-prawa człowieka
-demokracja
-pomoc krajom trzecim
Polityka bezpieczeństwa
-Ze wsparciem UZE (unii zachodnio europejskiej) kwestie dotyczące bezpieczeństwa UE
-rozbrojenie
-ekonomiczne aspekty zbrojeń
-długoterminowo-europejski system bezpieczeństwa

III Współpracy w sprawach wewnętrznych i sprawiedliwości.
-Współpraca sądowa w materii cywilnej i karnej
-współpraca policyjna
-walka z rasizmem i ksenofobią
-walka z narkomania i przemytem broni
-walka z przestępczością zorganizowaną
-walka z terroryzmem
-walka ze zbrodniami popełnionymi na dzieciach i z handlem żywym towarem.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy