profil

Czynniki decydujące o rozkładzie opadów na Ziemi.

poleca 81% 294 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czynniki decydujące o rozpadzie opadów na ziemi: ciśnienie atmosferyczne(w strefach niskiego ciśnienia powietrze wznosząc się ulega schładzaniu, a para wodna skrapla się przez co w strefach niżów równikowych opady są bardzo wysokie, a niżów szerokości umiarkowanej wysokie, podczas gdy w strefach wyżów zwrotnikowych i biegunowych opady są niskie), rzeźba terenu(formy wypukłe wymuszają wznoszenie się mas powietrza co prowadzi do ochłodzenia i skraplania pary wodnej), odległość od wybrzeży(w miarę przemieszczania się w głąb lądu morskie masy stopniowo tracą wilgoć), kierunki wiatrów(obszary położone blisko morza przy wiatrach wiejących z wnętrza lądu mogą odczuwać deficyt wody), prądy morskie(swą termiką wpływają na intensywność parowania), lasy(magazynując wodę zwiększają wilgotność i ilość opadów), gospodarka(emisja ciepła przyśpiesza parowanie, zanieczyszczenia stają się jądrami kondensacji dla cząsteczek pary wodnej przyśpieszając z kraplanie).

Podoba się? Tak Nie