profil

Rewolucje w Rosji

poleca 84% 309 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Demonstracje robotnicze w Piotrogrodzie rozpoczęły się:
a. w Dzień Kobiet 1917 r.
Na wieść o robotniczych demonstracjach w Piotrogrodzie car nakazał:
a. strzelać wojsku do demonstrantów
12 marca 1917 r. tłum demonstrantów:
b. zniszczył siedzibę carskiej Ochrany
Po abdykacji cara władza przeszła w ręce:
c. Tymczasowego Komitetu Dumy
10 IV 1917 r. Lenin powrócił z wygnania:
b. ze Szwajcarii Poprawnie
W lutym 1917 rewolucja wybucła w:
b. Piotorgrodzie Poprawnie
Lew Dawidowicz Bronstein nosił pseudonim:
b. Trocki
W lipcu 1917 r. na czele rządu rosyjskiego stanął:
a. Aleksander Kiereński
Rewolucja październikowa zaczęła się (wg. kalendarza gregoriańskiego):
c. 6 XI 1917
Sygnałem do ataku na Pałac Zimowy miało być:
b. strzały z krążownika Aurora
Zaraz po objęciu władzy Lenin wydał dekrety:
b. pokoju i ziemi
Policja polityczna utworzona do walki z opozycją antyrewolucyjną nazywała się:
c. CzeKa
Niekorzystny dla Rosji rozejm z Niemcami w marcu 1918 r. Rosja zawarła w:
a. Brześciu Litewskim

W 1918 r., aby ocalić rewolucję Lenin wprowadził:
b. dyktaturę wojenną

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy