profil

Nowe media

poleca 84% 701 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tomasz Goban – Klas  nowe media to wszystkie środki służące komunikowaniu i komunikowaniu się, które wykorzystują najnowsze technologie do utrwalania, transmisji i nadawania informacji.

Celem jest utrwalenie, nadawanie. Nowe media spełniają funkcje dziedzictwa kulturowego, gromadzą wiedzę, archiwizują teraźniejszość.

TECHNOLOGIE używane przez nowe media:
1. Przekaz satelitarny (polityka deregulacji – państwo z uczestnika staje się obserwatorem, kontrolerem, regulatorem.)

2. Przekaz kablowy

3. Video (+ odtwarzacz. Spowodowało rozbudzenie zainteresowania filmem, upowszechnienie w latach ’80. Program UNESCO w Indiach, Tanzanii – lekcje na VHS)

4. Internet (1969 – połączenie w USA 3 uniwersytetów, domena literowa wprowadzona w latach ’80, rok ’88 pierwszy wirus.
Etapy wprowadzania Internetu:
• I faza – naukowa, doświadczalna (w Polsce do 1994 tylko UW)
• II faza – komercyjnego Internetu (w Polsce w 1995 TP SA)
Funkcje Internetu:
• Rozrywkowa
• Reklamowa
• Umożliwia pośredni kontakt interpersonalny
• Jest źródłem wiedzy na różne tematy, wymiar edukacyjno –oświatowy
Wady:
• Niewystarczająca przepustowość
• Nieskuteczne formy zabezpieczeń przed wirusami, intruzami
• Środek anarchizujący komunikowanie masowe

5. Przekaz cyfrowy (Polska jest na ostatnim miejscu w UE, dopiero w 2013 planujemy przejść, a najbiedniejsze kraje już w 2012)
Zalety:
• Możliwość oglądania bez reklam
• Oglądanie czegoś na żądanie
• Możliwość nagrywania bez reklam
• Możliwość przerywania emisji programu i oglądania go później


SKUTKI ROZPOWSZECHNIANIA się nowych mediów:
1. Urynkowienie informacji (info jest towarem, przed erą video – info jest dobrem publicznym)
2. Interaktywność (możliwość dialogu, kontaktu dwustronnego)
3. Zwiększenie skali oddziaływania (w sensie społecznym – dociera do prawie wszystkich i geograficznym)
4. Komercjalizacja (prowadzi do marginalizacji głębszych treści + wydłużenie czasu nadawania do 24h na dobę)
5. Tworzenie nowych form (np. TV śniadaniowa, która wypiera programy edukacyjne wtedy nadawane)
6. Kosmopolityzacja przekazu (globalna wioska)
7. Luka informacyjna (nowy poziom stratyfikacji społecznej – podział na lepiej i gorzej poinformowanych)
Luka informacyjna otwarta – każdy może, ale nie każdy wykorzystuje dostępność informacji
Luka informacyjna zamknięta – dostęp do informacji jest blokowany przez dany kod
8. Fragmentaryzacja (podział publiczności na coraz mniejsze grupy pod wpływem bogatszej oferty programowej)
9. Personalizacja (tworzenie własnego schematu odbioru mediów)
10. Wzmocnienie telewizji
11. Wzrost zagrożenia piractwem (FOTA - Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej; Business Software Alliance (BSA)– USA – skutecznie broni praw autorskich ludzi od oprogramowań komputerowych)

DYLEMATY rozwoju nowych mediów:
1. Prawne (ochrona własności intelektualnej)
2. Ekonomiczne (z punktu widzenia odbiorcy, człowieka)
3. Socjologiczne (rozwój NM zmienił hierarchię ważności zawodów)
4. Pedagogiczne (autorytet rodziców się wykrusza jak nie umieją NM, teraz łamie się jak dziecko ma 8-9 lat)
5. Psychologiczne (1. Problem hiperwyboru - „capping” – cap za pilot i…
2. zalew informacyjny, reakcja - „mam 3 programy, które oglądam a resztę mam gdzieś”)
6. Fascynacja cyberprzestrzenią (często przechodzi w uzależnienie – ucieczka w świat wirtualny)
7. Etyczne (wielkie możliwości manipulowania odbiorcą dzięki technice) 
Wykład 8
Przemiany w mediach masowych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej – CZĘŚĆ I

FAZY procesu demokratyzacji ustroju politycznego
1. Faza przygotowawcza (pojawiają sie symptomy kryzysu np. strajki, demonstracje)
2. Faza przejścia do demokracji (opozycja demokratyczna przejmuję władzę)
3. Faza umocnienia demokracji (wolne wybory parlamentarne, samorządowe  legitymizacja władzy)
4. Faza dojrzałej demokracji (utrwalenie demokratycznych zasad sprawowania władzy, społ. obywatelskie)

Przyjmując, że przemiany polityczne idą w parze ze zmianami w mediach masowych możemy mówić o 4 etapach zmian w mediach:
1. Etap wstępny (w fazie przygotowawczej itd. po kolei)
2. Etap podstawowy
3. Etap wtórny
4. Etap dojrzałości

Ad 1.
• Załamanie się cenzury (przestaje być skuteczna)
• Spadek zaufania do mediów kontrolowanych przez władzę
• Nasilenie działalności mediów opozycyjnych
• Narastające podziały w środowisku dziennikarskim – podział na strony władzy i opozycji
• Wzrastanie krytycyzmu mediów

Ad 2.
• Formalne zniesienie cenzury
• Uwolnienie mediów spod formalnej kontroli państwa (podatki, wydzielana ilość papieru itp.)
• Otworzenie rynku mediów na nowych nadawców, w tym też zagranicznych
• Szybkie tempo zmian w prasie, wolniej w radiu i TV (prasa już była prywatna)
• Duopol własności jeśli chodzi o radio i TV – publiczna i prywatna
• Zmiany w strukturze rynku medialnego i warstwie instytucjonalnej
• Media stają się fundamentem przemian społecznych i gospodarczych
• Wzrasta zaufanie do mediów
• Powstają fundamenty nowej polityki medialnej

Ad 3.
• Utrwalenie się rynkowych mechanizmów funkcjonowania mediów
• Konsolidacja rynku medialnego (postępująca koncentracja)
• Utrwalenie pozycji kapitału zagranicznego w mediach

Ad 4.
• Media funkcjonują w oparciu o zasadę pluralizmu form własności i treści mediów
• Władze i niezależne media wspierają strukturę społeczną i ekonomiczną; integrują społeczeństwo (określone grupy mają swoje media)
• Media maja spełniać funkcję forum dyskusji i debaty społecznej; to społeczeństwo obywatelskie
• Media mają być skoncentrowane na wyrażaniu opinii i poglądów wszystkich istotnych grup społecznych
WARIANTY / STANOWISKA
1. Symetria przemian / równorzędność przemian w systemie politycznym i medialnym
2. Dominują przemiany polityczne, a konsekwencja są przemiany mediów
3. Dominacja w sferze mediów jest ważniejsza, a konsekwencją są przemiany w polityce
4. Nie ma żadnego wyraźnego związku
5. Interaktywność relacji w systemie politycznym i medialnym; zmiany politycznemediapolitykamedia; raz stymulują media a raz polityka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy