profil

Ankieta do pracy mgr dotyczącej reklamy społecznej

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest zbadanie jaką rolę odgrywają reklamy społeczne w życiu, czy są rozpoznawalne i jaki mają wpływ na odbiorców. Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych w pracy dyplomowej. Uprzejmie proszę o wybór jednej z możliwych odpowiedzi lub wpisanie brakujących informacji jeżeli pytanie tego wymaga.

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
XX, studentka V roku Dziennikarstwa UJ

1. Która definicja według Pani/Pana opisuje reklamę społeczną?
 Reklama, której głównym celem jest promowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań
 Reklama, której głównym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki i/lub firmy
 Reklama, której celem jest promowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań i zwiększenie rozpoznawalności marki i/lub firmy

2. Czy odróżnia Pani/Pan reklamę społeczną od reklamy komercyjnej?
 Tak
 Raczej tak
 Nie
 Raczej nie
 Trudno powiedzieć

3. Z czym kojarzy się Pani/Panu pojęcie reklamy społecznej?
 Uświadomienie społeczeństwa na temat ważnych problemów społecznych
 Promowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań
 Nakłanianie do zmiany postaw i zachowań społecznie nieakceptowanych
 Walka ze stereotypami
 Zwrócenie uwagi na jakiś ważny problem społeczny
 Sygnalizowanie rozwiązań ważnych problemów społecznych
 Angażowanie społeczeństwa w ważne sprawy społeczne
 Ze wszystkimi powyższymi odpowiedziami
 Z żadną z powyższych odpowiedzi
 Z inną (jaką).……………………………………………………………………………...............................................

4. Gdzie najczęściej spotyka się Pani/Pan z reklamą społeczną?
 Telewizja
 Internet
 Prasa
 Radio
 Billboard
 Kino
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………................................................

5. Które z form masowego przekazu są według Pani/Pan najlepszym sposobem przedstawiania reklamy społecznej?
 Telewizja
 Internet
 Prasa
 Radio
 Billboard
 Kino
 Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………................................................

6. Jak często spotyka się Pani/Pan z reklama społeczną? *
 Codziennie
 Dwa razy w tygodniu
 Raz w tygodniu
 Dwa razy w miesiącu
 Raz w miesiącu
 Rzadziej

7. Na co zwraca Pani/Pan uwagę w reklamie społecznej? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)*
 Chwytliwe teksty
 Aktorzy
 Dane statystyczne
 Muzyka
 Szokujące obrazy
 Tematyka
 Waga problemu
 Inne aspekty (jakie?) …………………………………………………………………………………………...........................

8. Czy Pani/Pana zdaniem niektóre reklamy społeczne powinny wywoływać negatywne emocje, straszyć lub wręcz szokować?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć

9. Jaki rodzaj reklamy społecznej Pani/Pana zdaniem dominuje obecnie? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)*?
 Poważna
 Zabawna
 Szokująca
 Dająca do myślenia
 Alarmująca
 Informacyjna
 Nie wiem
 Inna (jaka?) …………………………………………………………………………………….....................................

10. Jakich technik według Pani/Pana powinni używać twórcy reklam społecznych, aby były one jeszcze skuteczniejsze (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)*?
 Odwoływanie się do silnych emocji
 Wyposażenie komunikatu reklamowego we wskazówki: jak poradzić sobie z przedstawionym problemem
 Oddziaływanie silnymi bodźcami przyciągającymi uwagę
 Wzbudzenie zaskoczenia
 Zastosowanie humoru
 Nie wiem
 Inna (jaka?) …………………………………………………………………………………….....................................


11. Jakie teksty/hasła pochodzące z reklam społecznych najbardziej Pani/Pan pamięta? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 Pij mleko, będziesz wielki
 Dzieciństwo bez przemocy
 Przemoc domowa to przestępstwo
 Nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony
 Mam haka na raka
 Cała Polska czyta dzieciom
 Stop wariatom drogowym!
 Podziel się posiłkiem!
 Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy
 Zły dotyk boli przez całe życie
 Zwolnij - szkoda życia
 Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
 Zmień kraj, idź na wybory
 Hospicjum to też życie
 I Ty możesz zostać św. Mikołajem
 Zażywasz - przegrywasz
 Papierosy są do dupy
 Nie pamiętam
 Inne (jakie?) …………………………………............................………………………................................................
………………………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………….....................................................

12. Czy Pani/Pana zdaniem reklamy społeczne są skuteczne?
 Tak
 Raczej tak
 Nie
 Raczej nie
 Trudno powiedzieć

13. Czy reklamy społeczne według Pani/Pana są potrzebne?
 Tak
 Raczej tak
 Nie
 Raczej nie
 Trudno powiedzieć

14. Czy uważa Pani/Pan informacje zawarte w reklamach społecznych za prawdziwe?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć

15. Czy zdarzyło się Pani/Panu wziąć udział w jakiejś akcji społecznej i wesprzeć ją finansowo (materialnie) (np. zbiórka pieniędzy na: wakacje dla dzieci z domów dziecka, miejscowe schronisko dla zwierzą, sfinansowanie drogiego leczenia osoby chorej itp.)?
 Tak, często biorę w nich udział w takich akcjach
 Tak, czasami biorę udział w takich akcjach
 Nie, nigdy

16. Czy zdarzyło się Pani/Panu wziąć udział w jakiejś akcji społecznej i wesprzeć ją niematerialnie (np. oddanie krwi, zrobienie badań profilaktycznych, przekazanie 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego, zapisanie się do bazy dawców szpiku kostnego, itp.)
 Tak, często biorę w nich udział w takich akcjach
 Tak, czasami biorę udział w takich akcjach
 Nie, nigdy

17. Czy jest jakaś akcja społeczna, w której regularnie Pani/Pan bierze udział? (np. regularne oddawanie krwi, coroczne przekazywanie 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego, klikanie w Pajacyka Polskiej Akcji Humanitarnej, itp.)


18. Czy uważa Pani/Pan, że w Polsce powinno być więcej reklam społecznych poruszających trudne tematy?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć

19. Jakimi tematami według Pani/Pana twórcy reklam społecznych powinni się priorytetowo? (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 Alkoholizm
 Narkomania
 Przemoc w rodzinie
 Tolerancja
 Korupcja
 Ochrona środowiska
 Wypadki drogowe
 Bezdomność
 Innymi (jakimi?) ......……………...……….......…………………………………………..........……………...………..............………………………………………………………...……..….......……………………………………………...…………………...........................................................................................................................................................................
 Wszystkimi z wyżej wymienionych
 Żadnym

20. Jakie emocje wzbudzają w Pani/Panu reklamy społeczne? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
 Strach
 Niesmak
 Gniew
 Bezradność
 Obojętność
 Kpinę
 Współczucie
 Lęk
 Zastanowienie
 Śmiech
 Inne (jakie?)............................................................................................................................................................

21. Czy reklama społeczna uświadamia Pani/Panu istnienie problemów społecznych?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć

22. Czy jakaś reklama społeczna wpłynęła na Pani/Pana pogląd na jakiś temat?
 Tak (jaka / na jaki?)......................................................................................................................................................
 Nie
 Trudno powiedzieć

23. Czy jakaś reklama społeczna wpłynęła na zmianę Pani/Pana zachowania?
 Tak (jakiego?).................................................................................................................................................................
 Nie
 Trudno powiedzieć
Metryczka – właściwe odpowiedzi proszę wyraźnie zakreślić np. otoczyć ”kółkiem”:
24. Płeć osoby badanej: Kobieta / Mężczyzna

25. Wiek osoby badanej

- poniżej 18 lat
- 18-25 lat
- 26-30 lat
- 31-40 lat
- 41-50 lat
- powyżej 50 lat

26. Miejsce zamieszkanie

- wieś
- miasto do 10 tys. mieszkańców
- miasto od 10-100 tys. mieszkańców
- miasto od 100-500 tys. mieszkańców
- miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

27. Wykształcenie osoby badanej

- podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe
- inne (jakie?)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy