profil

Wyżywienie na świecie

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ilość produkowanej na świcie żywności wystarczyłaby do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi . Trudno zatem zrozumieć , dlaczego w niektórych krajach ludzie głodują lub sa niedożywieni, podczas gdy wielu innych , na przykład należących do Unii Europejskiej , rolnicy często maja kłopoty ze sprzedażą płodów rolnych . Tu za mało , tu za dużo . O nierównomiernym dostępie do pożywienia decydują między innymi warunki przyrodnicze oraz poziom rozwoju rolnictwa . Nadprodukcja żywności występuje w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo , na przykład w państwach Europy Zachodniej , Stanach Zjednoczonych czy w Australii. Poziom rozwoju rolnictwa jest tam wysoki , a mieszkańców stać na zakup dużej ilości zróżnicowanych artykułów spożywczych . Natomiast niedobory pożywienia sa charakterystyczne dla krajów słabo rozwiniętych , często przeludnionych i ogarniętych konfliktami zbrojnymi (na przykład państw Afryki Środkowej , niektóre regiony Indii , Afganistanu , Korei Północnej czy Kambodży). Kto głoduje a kto się przejada ? długotrwały brak dostatecznej ilości pokarm zaspokajającego podstawowe potrzeby żywieniowe człowieka , który może doprowadzić do śmierci , nazywamy głodem. Gdy ilość pożywienia jest wystarczająca , ale w diecie brakuje składników odżywczych między innymi białka , soli mineralnych i witamin mamy do czynienia z głodem utajonym . Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (w skrócie FAO), określa , ze dorosły człowiek powinien przeciętnie jadać posiłki o wartości energetycznej 2400-2700 kcal oraz 80 gram białka dziennie . Wartość ta zależy od kilku czynników : klimatu , masy ciała płci , wieku i rodzaju wykonywanej pracy. Warunkiem prawidłowego rozwoju organizmu ludzkiego jest nie tylko optymalna ilość pożywienia , lecz także jego właściwa jakość. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2010 roku na świcie głodowało lub było niedożywionych około 925 milionów. Wartość te można porównać do liczby mieszkańców obu Ameryk. Najwięcej głodujących i niedożywionych żyje w Indiach – 237 milionów osób (około 22 procent społeczeństwa). Na świcie istnieją także państwa , gdzie znaczny odsetek ludności cierpi na otyłość . Najczęściej problem ten pojawia się w krajach wysoko rozwiniętych (na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Austrii ) lub takich , które w ostatnich latach szybko się bogaciły (na przykład Turcja , Arabia Saudyjska , Kuwejt). Główną przyczyną otyłości jest nadmiar cukru oraz tłuszczu w pożywieniu połączony z niewielką aktywnością ruchowa . Skutkiem dużej nadwagi , podobnie jak niedożywienia , mogą być poważne problemy ze zdrowiem , między innymi choroby układu krążenia , cukrzyca i nowotwory. Dlaczego ludzie głodują ? Przyczyny głodu i niedożywienia na świcie można podzielić na dwie grupy : * przyrodnicze , * antropogeniczne . Wśród tych pierwszych największe znaczenie ma niedobór wody. Długotrwałe susze ograniczają i tak skąpe jej zasoby , a także uniemożliwiają prowadzenie gospodarki rolnej . do przyczyn przyrodniczych należą tez powodzie , huragany i plagi szkodników , które potrafią doszczętnie zniszczyć uprawy , zwłaszcza monokulturowe. Głód i niedożywienie mogą mieć również podłoże antropogeniczne , czyli związane z działalności człowieka . Najważniejszymi spośród nich sa niski poziom rozwoju rolnictwa , nieracjonalna gospodarka glebami , a także wysoki przyrost naturalny. Niski poziom rolnictwa – rolnicy z krajów słabo rozwiniętych bardzo często nie maja środków finansowych na stosowanie nawozów , zakup lepszego materiału siewnego , czy narzędzi i maszyn zwiększających wydajność produkcji rolniczej. Brak giełd żywnościowych , sieci komunikacyjnej czy magazynów powoduje natomiast , ze osoby , którym uda się wyprodukować większą ilość żywności , nie mogą jej dostarczyć do odbiorców , przetwarzać ani składować . Nieracjonalna gospodarka glebami – dążenie do zwiększania produkcji żywności bardzo często prowadzi do zbyt intensywnej eksploatacji gleby i w konsekwencji ich stopniowego wyjaławiania . To z kolei powoduje zmniejszenie plonów , a przez to zwiększenie niedoboru zywnosci i pogłębienie problemu głodu .

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty