profil

XX wiek - rozprawka

poleca 81% 795 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dwudziesty wiek jest po części wiekiem wspaniałym – złożył się na to rozwój medycyny, techniki, itp. Computer – urządzenie, bez którego w dzisiejszych czasach większość firm nie mogłaby sprawnie funkcjonować, bardzo również przydatne w życiu codziennym, jest tworem XX wieku. Tak samo jak internet, system ułatwiający nam życie, baza przeróżnych informacji, powstał w tym stuleciu.

Medycyna, a w szczególności rozwój genetyki, pomógł zażegnać zagrożenie wielu chorób, które wcześniej nosiły miano śmiertelnych. Ja się jednak skupię na negatywnych aspektach XX wieku.

XX wiek był stuleciem wojen. Ich przyczyny były przeróżne: sprzeczności interesów gospodarczych, walki o władzę czy nieporozumienia na tle narodowościowym. Gdy minione stulecie się rozpoczynało, trwała wojna burska. W pierwszej wojnie światowej zginęło 8,5 mln ludzi, a w drugiej 60 mln. Od zakończenia drugiej wojny światowej nie było roku, w której na całej Ziemi panował pokój.

W drugiej połowie XX wieku było prawie 200 konfliktów zbrojnych, w których zginęło 20 mln ludzi. Miliony straciły w nich dobytek, musiały opuścić ziemię ojczystą, stając się uchodźcami. Na początku XX wieku żołnierze stanowili 90% ofiar wojennych. W drugiej wojnie światowej ponad połowę ofiar stanowiła ludność cywilna. Pod koniec tego feralnego stulecia prawie 80% ofiar śmiertelnych stanowili cywile.

W ciągu XIX i XX wieku człowiek bez ograniczenia wykorzystywał zasoby naturalne Ziemi i nie troszczył się o zachowanie ich na przyszłość. Traktowano je jak bogactwo, które trzeba wykorzystać w możliwie największym stopniu, a zanieczyszczenie środowiska jako nieunikniony skutek procesu uprzemysłowienia.

Trzy czwarte powierzchni Ziemi pokrywa woda. Jej obecność jest warunkiem do istnienia życia na naszej planecie. Człowiek sprawia, że do wód wprowadzane są zanieczyszczenia – jest to skutkiem intensywnego rozwoju przemysłu w XX wieku.

Przemysł, samochody, energetyka wydzielają do atmosfery masę pyłów i gazów. Dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie, freony niszczą ochronną powłokę ozonową Ziemi. W dużych miastach powstaje smog, czasem tak nasilony, że mieszkańcom zaleca się używanie maseczek.

Wszystkie powyższe czynniki nie pozwalają na określenie XX wieku wspaniałym, ponieważ każda ze wspaniałości tego stulecia ma swoje skutki uboczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi