profil

Na podst. s. 107 scharakteryzuj ruch husycki

drukuj
poleca 87% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W XV w. Jan Hus teolog i rektor Uniwersytetu Praskiego został przywódcą czeskich buntowników.
Od jego nazwiska nazwano ruch reformatorsko-narodowy .HUSYTYZM..
Działania Husa zyskały poparcie nie tylko wśród mieszczan i chłopstwa, lecz części szlachty i niższego kleru.
Zwolennicy zmian domagali się przetłumaczenia Biblii na języki narodowe oraz prawa do głoszenia zasad wiary.
Chcieli odebrać duchowieństwu majątki i władzę świecką, oraz wprowadzenia eucharystii w dwóch postaciach- wina i chleba.
W 1415r. cesarz Zygmunt Luksemburski podczas soboru w Konstancji uwięził Jana Husa i doprowadził do skazania go na śmierć przez spalenie, co wywołało powstanie w Czechach.
Ostatecznie w 1434r. doszło do konfliktu między odłamami ruchu husyckiego.
Papież zawarł porozumienie z bardziej umiarkowanymi zwolennikami Husa a Biskup Rzymu nie zdołał już odbudować autorytetu utraconego przez kościół katolicki.


NAPISZCIE CO O TYM SĄDZICIE I JAKĄ OCENE BYŚCIE DALI =D


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy