profil

Jednostka w społeczeństwie(co wyróżnia każdego z nas).

poleca 85% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na odrębność każdego człowieka w w społeczeństwie składa się osobowość, czyli całokształt mechanizmów psychologicznych, decydujących o zachowaniach człowieka oraz zdolności kierowania samym sobą.
Należą do niej:
temperament- względnie stały zespół cech psychicznych przejawiający się w dynamice życia, zachowaniu, procesach emocjonalnych i poznawczych; wyznacza siłę i czas reagowania;
inteligencja- zespół zdolności umysłowych które wpływają na efektywność działania;
wartości- idee, do których można dotrzeć przez specyficzny rodzaj doświadczenia;
potrzeba- poczucie braku czegoś i chęć tego zaspokojenia;
postawy- stała skłonność do pozytywnego lub negatywnego stosunku do drugiego człowieka, rzeczy, obiektu;
uprzedzenia- wroga bądź negatywna postawa wobec wyróżniającej się grupy ludzi;
dyskryminacja- nieusprawiedliwione, negatywne lub szkodliwe działanie przeciwko innym ludziom;
mentalność- system zasad opartych na założeniach normatywnych, którymi kieruje się człowiek w życiu społecznym;
tożsamość- uporządkowany zbiór informacji o samym sobie

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy