profil

Problem buntu w domu Stomilów – bohaterów "Tanga" Sławomira Mrożka. Analiza fragmentu utworu.

poleca 85% 496 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Analizując podany fragment, objaśnij na czym polega problem buntu w domu Stomilów – bohaterów „Tanga” Sławomira Mrożka. Odwołaj się do całości utworu.

Konflikt pokoleń to odwieczny problem ludzi, który miał swój początek lata temu. Walka młodych osób ze starszym jest praktycznie nieunikniona i dotyczy wielu aspektów życia. Młodzi bardzo często sprzeciwiają się tradycji, pewnym konwencją i zasadą, na rzecz wolności i swobody postępowania. Podobny problem porusza Sławomir Mrożek w swoim dramacie „Tango” lecz można powiedzieć, że owa kwestia jest odwrócona o 180 stopnia. Bowiem bunt, który przedstawiony został przez dramaturga, to walka młodego człowieka – Artura z rodziną, który sprzeciwia się bezładowi i anarchii jaka panuje w jego domu. Pragnie on przywrócenia porządku i tradycje.

Artur to młody, wykształcony człowiek, student medycyny. Żyje on w domu z rodziną: babcią Eugenią, wujkiem Eugeniuszem, matką Eleonorą i ojcem Stomilem. Jego najbliżsi preferują zupełnie inny styl życia i porządek rzeczy od jego. To jest główny powód buntu Artura, który nie może dłużej znieść anarchii jaka panuje w mieszkaniu. Ma dosyć beztroskiego zachowania Eugenii i Eugeniusz, bowiem jego babci zachowuje się jak nastolatka – używa nowoczesnego języka, nawet sposobem ubioru reprezentuje swojego młodego ducha. Drażni go również zachowanie ojca, który nie stosuje się do podstawowych zasad kultury, również nie może znieść myśli, że matka zdradza Stomila z Edkiem – niezbyt inteligentnym i wychowanym „znajomym” rodziny. Rodzice Artura całe życie walczyli z formą i konwencją, którą teraz młody człowiek chce przywołać do życia.

Artur czuje się w pewnym sensie zniewolony, podejście bliskich do życia sprawia, że nie może normalnie funkcjonować we własnym domu. Wybuchy gniewu, liczne argumenty i racjonale przemowy nie zmieniły nic w sposobie myślenia domowników. Wręcz przeciwnie, byli oni zdziwieni zachowaniem Artura, nawet je bagatelizowali, nie widząc żadnej przyczyny jego buntu. Eleonora i Stomil uważali, że przetarli ścieżki synowi, walcząc w młodości z zasadami starej epoki, aby teraz mógł poczuć się wolny.

Artur w ostateczności postanawia zmusić siłą rodzinę do praktykowania tradycji. Chce również pozbyć się Edka, jego zdaniem – symbolu głupoty i niewychowania. Finalnie jednak cała walka kończy się klęską Artura, który nagle zrozumiał, że starych tradycji już nigdy więcej nie uda się przywrócić.

Problem buntu w domu Stomilów polega na braku jakichkolwiek zasad, ta rodzina pozbawiona jest formy i tradycji czemu właśnie sprzeciwia się młody Artur. To rodzice powinni wpajać dzieciom pewne zasady. W dramacie Mrożka jest zupełnie odwrotnie, utwór przedstawia karykaturę rodziny. W dziele Sławomira Mrożka „Tango” widać aluzje do utworu Gombrowicza „Ferdydurke” – gdzie występowało tak zwane „upupienie”. Bowiem bohaterowie „Tanga” są „upupieni” – zachowują się infantylnie, nie zdając sobie sprawy jakie skutki może mieć ich postępowanie w przyszłości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury