profil

Obyczaje i obowiązki rycerskie.

poleca 81% 1300 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rycerz miał obowiązek stawać zbrojnie na każde wezwanie swojego pana feudalnego w zamian za nadania mu ziemi (lenna). Rycerz posiadał własny zamek (w okresie wczesnego średniowiecza gród) gdzie stacjonowała jego załoga. Wokoło rozciągały się do niego należące posiadłości. Czerpał z nich dochód dożywotnio i kiedy umarł (a w większości przypadków zginął w bitwie) lenno przechodziło dziedzicznie na jego syna. Kiedy natomiast wybuchała wojna, rycerz musiał stawić się z cala swoja załoga i czeladzią w pełnym rynsztunku bojowym i gotowym przelać krew za sprawę swojego pana feudalnego. Każdy, kto chciał być rycerzem, musiał być wielkodusznym, wolno urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym. Reguła stanu rycerskiego brzmi: słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki Pańskiej; odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej, św. Kościół wraz z jego sługami uwalniać od napastników, wdowy i sieroty
wspierać w potrzebie; unikać wojen niesprawiedliwych, stoczyć pojedynek w obronie każdego niewinnego; brać udział w turniejach rycerskich i żyć nienagannie wobec Boga i ludzi.

Rycerze posługiwali się niepisanym kodeksem honorowym, w czasie pojedynków posługiwali się tą samą bronią by mieć równe szanse, nie atakowali od tyłu.

Obyczaje i obrzędy rycerskie były rozwijane i urozmaicane w kolejnych stuleciach. Kandydat na rycerza zaczynał służbę u możnowładcy, gdzie nabywał ogłady i dobrego wychowania. Kilka lat uczestniczył w służbie wojennej jako giermek służył pomocą. Z chwilą ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia giermek za swoje zasługi zostawał pasowany na rycerza. Głównymi rozrywkami rycerstwa były polowania oraz turnieje, które dawały okazje do wykazania się sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami władania bronią przed damami dworu. Każdy rycerz starał się o damę serca w imieniu której walczył stawał w obronie jej godności lecz nie musiał się z nią żenić.
Wkrótce ukształtowało się tez pojecie o idealnym rycerzu, wysławianym w pieśniach bardów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta