profil

Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jest epopeją narodową i szlachecką. Odzwierciedla on ważne wydarzenia dla epoki w której powstał- romantyzmu- takie jak rozbiory Polski, targowicę, konstytucję 3 maja i upadek powstania listopadowego oraz nadzieje Polaków związane z nadejściem wojsk napoleońskich. Z tego też czasu pochodzi „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, nazwana później „Mazurkiem Dąbrowskiego”. W mojej pracy określę, jaką funkcję pełniła ów pieśń w dziele Mickiewicza, wykorzystując znajomość utworu Józefa Wybickiego i fragmentów „Pana Tadeusza”.
Już na samym początku dzieła, Mickiewicz nawiązuje się do uczuć patriotycznych Polaków. Kiedy Tadeusz kończy edukację w Wilnie, powraca do swoich rodzinnych stron, wraca myślami do lat dzieciństwa i przygląda się zawieszonym na ścianach obrazom. Gdy podchodzi do drewnianej szafy, zauważa stary zegar. Po pociągnięciu za sznurek wydaje z siebie Jest to stary zegar, który po uruchomieniu wydaje z siebie dźwięk "Mazurka Dąbrowskiego" „I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,/By Dąbrowskiego posłyszeć mazurek”. W ten sposób po raz pierwszy pojawia się wzmianka o utworze Józefa Wybickiego w dziele Adama Mickiewicza. Kompozycję utworu Tadeusz poznał bez problemu. Jest to pierwsza informacja w kierunku czytelnika, który ma pamiętać, że ludzie zamieszkujący dworek w Soplicowie są gotowi podjąć walkę o dobro narodu. Rola owego "Mazurka Dąbrowskiego" wydaje się być oczywista. Wzbudza to poczucie przynależności narodowej, która mimo utraty ziem polskich, istnieje w sercach Polaków, którzy są gotów w każdej chwili znów stanąć do walki.
Podczas wizyty w karczmie, ksiądz Robak opowiada o swojej tabakierze. Pojawia się nawiązanie do pieśni Wybickiego, pada nazwisko generała Dąbrowskiego ”>>Tabaka z Polski? Częstochowa?/Dąbrowski? Z ziemi włoskiej?” . Słowa te, poruszają ludzi obecnych w karczmie. Stało się tak, gdyż cały naród oczekiwał nadejścia wojsk Napoleona w odsieczy przeciw zaborcy. Wprowadziło to radosną atmosferę. Słowa i melodia „Mazurka” jednoczyła wszystkich Polaków. Można doszukać się tu kolejnej funkcji dzieła. Dzięki niemu wzbudzała się w Polakach ufność do wojsk Napoleona Bonapartego, widzenia w nim wybawiciela. Sarmaci zagrzewali się hymnem do walki, lecz z późniejszych wydarzeń wiemy, ze Francuz zwlekał z wyprawą na Rosję.
Po raz ostatni o „Mazurku” wspomina Jankiel w swym koncercie podczas uroczystości zaręczyn Tadeusza i Zosi. W wykonaniu polskiego Żyda pieśń nabiera niezwykłego uroku. Wszyscy poderwali się do tańca. W końcu ludzie uwielbiali ową pieśń i ślepo wierzyli w jej słowa.
O faktycznym znaczeniu hymnu zawsze decydowała historia danego narodu- pieśni zyskiwały szczególne znaczenie w chwilach trudnych dla kraju. Wiemy, że taką prawdziwą lekcją patriotyzmu okazały się zabory, kiedy to Polska zniknęła z mapy Europy. Hymn przez cały ten czas wspierał Polaków w walce i dawał im nadzieję na lepsze jutro- odzyskanie suwerenności. „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewano na wielu polach walk, był niezgłębionym źródłem uczuć patriotycznych. Pomagał w odzyskaniu świadomości narodowej. W „ uwadze powyższe rozważania można wysnuć wniosek końcowy, że "Mazurek Dąbrowskiego" odegrał w "Panu Tadeuszu" znaczącą rolę. Miał mobilizować rodaków do walki i przywracać nadzieję na rychłe odzyskanie niepodległości, ale także zacierał liczne bariery społeczne. Nie było mowy o różnicach stanowych w czasie gdy utwór ten był śpiewany. W ten sposób wciąż żywa pozostawała tożsamość narodowa, rodziła się kolejna nadzieja. Polska istniała w sercach Polaków. Ta łączność duchowa powodowała, że wszyscy czuli się rodakami. W tym kontekście "Pan Tadeusz" odgrywał wielką rolę wychowawczą.Utwór "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza pokazuje jak ogromne znaczenie w życiu narodu mają pieśni patriotyczne, które towarzyszą nam w chwilach radosnych i smutnych. Ich rola w naszej kulturze jest niezwykle ważna. Warto o tym pamiętać sięgając po dzieło naszego wieszcza narodowego, który wykazał się kunsztem artystycznym, jak również prawdziwym przywiązaniem, patriotyzmem wobec swojej ojczyzny. Poprzez swoje utwory chciał wspierać wszystkich Polaków, których pozbawiono ukochanej ojczyzny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury