profil

Polska.

poleca 85% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rzeki w Polsce
1.Polska znajduję się głownie w zlewisku Morza Bałtyckiego
99,7% powierzchni kraju. Reszta to zlewiska:
-Morze Północnego-0,1%
-Morza Czarnego-0,2%
2.Dorzecza:
-Wisły-54% powierzchni kraju,
-Odry-33,9% powierzchni kraju,
-Rzecze Przymorza + dorzecze Pregoły 11% pow.kraju,
-Niemen-0,8% powierzchni kraju,
-Łaba-0,1% powierzchni kraju,
-Dunaj-0,1% powierzchni kraju,
-Dniestr-0,1% powierzchni kraju,
3.Asymetria dorzecza-nierówność dorzecza prawego
Względem lewego:
Wisła 27:73
Odra 30:70
4.Najwyższe stany wód w rzekach są:
-na wiosne w czasie roztopów,
-latem po obfitych opadach,
5.Obszary źródliskowe rzek:
-w górach: ( Dunajedz, San, Bóbr, Raba)
-pojezierza: (Brda, Łeba, Brawa)
-wyżyny: (Nida, Pilica, Wieprz, Warta)
Rozmieszczenie jezior w Polsce

1.Największe skupisko jezior w Polsce jest na pojezierzach.
2.Główny typ jezior to jeziora po lodowcowe.
3.Największe jeziora w Polsce:
-Śniardwy,
-Mamry,
-Łebsko,
-Dąbie,
-Miedwie,
4.Najgłebsze jeziora w Polsce:
-Hańcza,
-Drawsko,
-Czarny Staw,
-Wielki Staw,
-Miedwie,
Gleby w Polsce
1.Gleby to zewnętrzna cienka warsta litosfery umożliwiająca
rozwój roślin.
2.Na kształtowanie się gleb mają wpływ:
-podłoże skalne,
-klimat,
-woda,
3.W Polsce dominują gleby bielicowe i brunatne.
4.Mało jest gleb bardzo dobrych takich jak czarnoziemie i
Czarnoziemie. W dolinach rzek występują moldy rzeczne i
Gleby bagienne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata