profil

Zakładanie firmy.

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Większość pracowników w Polsce jest zatrudniona w cudzych firmach bądź instytucjach i urzędach państwowych. Niektóre osoby decydują się jednak na niezależność -zakładają wtedy prywatne przedsiębiorstwa, czyli otwierają własną działalność gospodarczą. Przyczyną decyzji o założeniu firmy mogą być trudności ze znalezieniem pracy albo pasja i zainteresowanie danej osoby. Prowadzenie działalności gospodarczej może przynieść właścicielom firmy korzyści. Często wiąże się to jednak z dużym ryzykiem. Każdy przedsiębiorca powinien zatem wyróżniać się takimi cechami dzięki którym łatwiej będzie mógł osiągnąć sukces. Należą do nich przede wszystkim: pomysłowość, umiejętność kierowania ludźmi i pracy zespołowej, ambicja, pewność siebie oraz odwaga. Jeśli osoba otwierająca działalność gospodarczą potrafi rozpoznać, jakich produktów brakuje na rynku, przedsiębiorstwo może ponieść duże zyski. Niekiedy wystarczy bardzo prosty pomysł, aby osiągnąć sukces na rynku pracy. Przykładem jest historia pewnego studenta, który hobbystycznie zajmował się nagrywaniem muzyki na płyty winylowe. Kiedy coraz częściej zwracali się do niego didżeje z prośbą o nagranie potrzebnych im utworów, postanowił zaryzykować i założyć własną firmę. Obecnie jest ona jednym z niewielu przedsiębiorstw w Polsce, które oferują taką usługę. Nawet najlepszy pomysł na własną firmę nie gwarantuje powodzenia. Na sukces często trzeba wytrwale pracować. Ryzyko porażki zmniejsza się, gdy właściciel bardzo dobrze zna dziedzinę, której dotyczy działalność przedsiębiorcza. Do otwarcia firmy potrzebne są również środki finansowe na zakup materiałów i narzędzi pracy, na urządzenie lokalu oraz zatrudnienie pracowników. Przedsiębiorca zazwyczaj rozwija działalność gospodarczą dopiero wtedy, gdy bank udzieli mu kredytu. Zanim jednak to nastąpi, sprawdza jego wiarygodność, czyli ocenia, czy będzie mógł on oddać pożyczone pieniądze. W związku z tym kredytobierca powinien przygotować tzw. biznesplan. W dokumencie tym muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania, jaki będzie zakres działalności przedsiębiorstwa, do kogo firma kieruje swoją ofertę oraz w jaki sposób chce osiągnąć zysk. W biznesplanie określa się również co może być zagrożeniem dla przedsięwzięcia, a co stanowi jego mocną stronę. Poza kredytami bankowymi istnieją inne możliwości uzyskania pieniędzy na założenie firmy. Osobom bezrobotnym, poszukującym pracy które same zamierzają stworzyć dla siebie miejsce zatrudnienia, urzędy pracy oferują pożyczki i dotacje. Nowo powstające przedsiębiorstwa korzystają także z pomocy różnych programów unijnych, gwarantujących środki finansowe. Wśród przedsiębiorstw najwięcej jest tych, które zatrudniają niewielu pracowników. W niedużych firmach łatwiej podejmuje się decyzje dotyczące ich funkcjonowania oraz rozporządzania zyskami. Gdy jednak pojawią się straty, odpowiedzialność za nie ponosi właściciel przedsiębiorstwa. Aby firma mogła się dynamicznie rozwijać potrzebne są środki finansowe. Można je zdobyć np. przez zawiązanie spółki cywilnej. Przedsiębiorca zawiera wówczas umowy z osobami, które w zamian za dofinansowanie działalności firmy stają się jej współwłaścicielami. Spółka cywilna sprawdza się niewielkim biznesie. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach, działających zarówno w kraju, jak i zagranicą, żaden ze wspólników nie byłby w stanie pokryć czy wyrównać ewentualnych strat. Prowadzenie działalności na dużą skalę wiąże się zatem z powstawaniem spółek kapitałowych. W Polsce wyodrębnia się ich dwa rodzaje.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty