profil

II wojna światowa-pojęcia

poleca 86% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Anders - dowódca armii polskiej
gen. i polityk Bach-Zalewski - dowódca III rzeszy podczas powstania warszawskiego
Beria - komisarz spraw zewnętrznych ZSRR
Bierut - były agent NKWD
przewodniczący KRN Fieldorf - dowódca kierownictwa dywersji „nil”
Finder - przywódca PPR
Frank - funkcjonariusz hit. zarządzał GG
Gomułka - przywódca PPR
Himmler - Reichsfuhrerem, twórca systemu obozów koncentracyjnych, zarządzał eksterminacja
Kamiński - komendant główny batalionów chłopskich
Karaszewicz-Tokarzewski - dowódca terenów pod okupacja radziecka, twórca SZP
Komorowski - gen. wojska polskiego „bór”
Kopański - samodzielna brygada strzelców karpackich
Kutscher - gen. SS
Majski - ambasador radziecki w londynie
Mikołajczyk - premier rządu pol. na emigracji
Mościcki - prezydent polski
Nowotko - pierwszy sekretarz PPR
Okulicki - gen. AK „niedźwiadek”
Osóbka-Morawski - przewodniczący PKWN
Raczkiewicz - prezydent na emigracji, marszałek
Ratajski - pierwszy delegat rządu na kraj
Rowecki - gen. AK „grot”
Sikorski - premier rządu polskiego na emigracji
gen. Sosnkowicz - naczelny wódz
Świerczewski - d-ca 2 armii wojska polskiego
Wasilewska - Związek Patriotów Polskich (ZPP)
Krzyżanowski "Wilk" - dowódca AK na Wileńszczyźnie

cichociemni - polscy żołnierze przeszk. na zachodzie, przeszkadzali okupantowi
deportacja - przymusowe zesłanie ludności do odległych regionów kraju
desant - operacja przerzucenia wojsk na terytorium nieprzyjaciela
folksdojcz - osoba znajdująca się na volkliście
getto - otoczone murem , wydzielone części miasta, w których musieli mieszkać żydzi
holocaust - ofiara całopalna w staroż. składana w ofierze m. in. przez żydów
indoktrynacja - systematyczne, natarczywe przekazywanie poglądów za pomocą środków masowych
kolabracja - współpraca z okupantem komora
gazowa - rozpylano trujący gaz
konfident - zaufany pracownik okupanta, płatny donosiciel
krematorium - budynek do palenia zwłok listy
proskrypcyjne - spis osób kwalifikowanych do egzekucji po aresztowaniu
rejencja - jednostka admini. pośrednia między powiatem, a prowincją
rekwizycja - odebranie majątku z rozkazu władz
shoah - zagłada, unicestwienie
sygnotariusz - osoba podpisująca umowę międzynarodową w im. p
volklista - niemiecka lista narodowa
„wachlarz” - oddziały specjalne, zajmowali się zbieraniem tajnych informacji o wrogach i dywersją.

BCH - Bataliony Chłopskie
Kedyw - Kierownictwo Dywersji
KRN - Krajowa Rada Narodowa
KWC - Kierownictwo Walki Cywilnej
PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
PPR - Polska Partia Robotnicza
SBSP - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
SZP - Służba Zwycięstwu Polski
ZPP - Związek Patriotów Polskich
ZWZ - Związek Walki Zbrojnej
ŻOB - Żydowska Organizacja Bojowa
ŻZW - Żydowski Związek Wojskowy 17/18

wrzesień 1939 - emigracja rządu polskiego do Rumunii
wrzesień 1939 - powstanie pierwszej organizacji konspiracyjnej szp
kwiecień-maj 1940 - zbrodnia katyńska
15 kwietnia 1940 - powstanie państwa podzziemnego
grudzień 1940 - wybranie na pierwszego delegata rządu na kraj Cyryla Ratajskiego
30 lipca 1941- podpisanie układu Sikorski-Majski
14 lutego 1942 - zamiana nazwy ZWZ na AK
26 marca 1943 - Akcja pod Arsenałem
25 kwiecień 1943 - ZSRR zrywa z nami stosunki dyplomatyczne
4 lipca 1943 - śmierć gen. Sikorskiego
31 grudnia/ 1 stycznia 1944 - powstanie Krajowej Rady Narodowej (KRN)
22 lipca 1944 - nadanie przez radio „Moskwa” manifestu do narodu polskiego
27 lipca 1944 - PKWN podpisuje umowę z ZSRR i zrzeka się ziem na wschód od Bugu
1 sierpnia 1944 godzina 17 (w) - rozpoczęcie powstania warszawskiego
2 października 1944 - podpisanie aktu kap

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty