profil

Polacy i ich losy wg III cz. Dziadów – „Salon warszawski” i „Scena więzienna” oraz widzenie księdza Piotra i mesjanizm.

drukuj
poleca 86% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Widzenie księdza Piotra i mesjanizm:
Mesjanizm to pogląd głoszący wiarę w nadejście wybawiciela, mesjasza, który przyniesie narodowi lepszą przyszłość. Polski romantyzm przypisywał narodowi polskiemu posłannictwo zbawienia ludzkości i wyznaczył mu rolę mesjasza narodów. Polska miła niewinnie cierpieć dla odkupienia całej ludzkości.
Pokorny Bernardyn dzięki swej skromności i oddaniu otrzymuje moc przepowiadania przyszłości narodu. Przeżywa w swej celi mistyczne widzenie dziejów Polski ułożonych na wzór drogi Chrystusa. Prześladowania cara, to Herod zmierzający do unicestwienia narodu, pojawia się wskrzesiciel o imieniu „czterdzieści i cztery”. Odbywa się proces nad krajem na wzór procesu Chrystusa sądzonego przez Piłata. Polska musi przejść swoją drogę krzyżową i zginąć, aby móc odrodzić się na nowo i przy tym wybawić wszystkich od tyranii.

Polacy i ich losy wg III cz. Dziadów – „Salon warszawski” i „Scena więzienna”:
Adam Mickiewicz napisał „IIIcz. Dziadów” po klęsce powstania listopadowego. Autor słyszał o represjach, jakie dotknęły naród polski. Zrozpaczony niemożnością przebywania wraz z rodakami, postanowił swój ból zamienić w słowa. W „Scenie więziennej” poznajemy opowieść Sobolewskiego, który widział kibitki wywożące ludzi na Sybir. Wśród nich byli przyjaciele zgromadzonych w celi więźniów – Janczewski i Wasilewski. Wycieńczeni, bici mężczyźni zmarli tuż przed kibitką. Pośród więźniów pojawia się Żegota, który nie rozumie, dlaczego został zatrzymany (nie należał do żadnego towarzystwa patriotycznego). Okazuje się, że senator Nowosilcow wszędzie widzi spisek, zamyka każdego, nawet młodzież i dzieci. W scenie pt. „Salon warszawski” historię opowiada Adolf. Znany wszystkim z nazwiska Cichowski został niedawno wypuszczony z więzienia. Spędził w nim kilka lat, a był tak katowany przez carskich żołnierzy, że nie poznali go nawet najbliżsi. Tragiczne wspomnienia nie pozwalały mu na opowieści o tym, co się z nim przez te lata działo.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury