profil

Członkowie dynastii Piastów i najważniejsze wydarzenia z ich panowania

poleca 82% 1072 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry Kazimierz Odnowiciel

Członkowie dynastii Piastów i najważniejsze wydarzenia z ich panowania

Mieszko I
panowanie ok.960-992

-964-straty terytorialne w walkach z Wieletami
-965-przyjazd z Czech księżniczki Dobrawy
-966-chrzest Mieszka (najprawdopodobniej w Ostrowie Lednickim)
-967-Mieszko uznaje się trybutariuszem cesarza Niemiec
-972-zwycięska bitwa pod Cedynią (Bolesław zakładnikiem pokoju)
-977-śmierć Dobrawy i pogorszenie stosunków z Czechami
-979-małżeństwo Mieszka I z Niemką Odą
-981-utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi Kijowskiej
-990-wyrwanie Śląska i Małopolski spod zależności czeskiej
-990-Dagome Iudex (pierwszy znany dokument, opis granic państwa)

Bolesław Chrobry
992-1052 (koronacja 1025)

-992-wywalczenie władzy, wypędzenie Ody
-997-przyjazd do Gniezna biskupa Pragi Wojciecha
-1000-zjazd w Gnieźnie (utworzenie biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu, arcybiskupstwo w Gnieźnie, wymiana darów)
-1000-w Poznaniu wybito pierwszą monetę z nazwa Polonia
-1002-śmierć Ottona III
-1002-1018-wojny polsko-niemieckie
-1018-pokój w Budziszynie (Polska zatrzymuje Milsko i Łużyce)
-1018-wyprawa na Ruś, odzyskanie Grodów Czerwieńskich

Mieszko II Lambert
1025-1034 (koronacja 1025)

-1031-jednoczesny najazd na Polskę Niemiec i Rusi (utrata na rzecz Niemiec Milska i Łużyc, a na rzecz Rusi Grodów Czerwieńskich), ucieczka Mieszka do Czech gdzie został uwięziony i pohańbiony
-1031-władzę w Polsce przejmuje przyrodni brat Bezprym
-1031-żona Mieszka II Rycheza wywozi do Niemiec polskie insygnia koronacyjne
-1032-zamordowanie Bezpryma
-1032-powrót do władzy Mieszka II, ale zrzeknięcie się tytułu królewskiego
-1034-ponowne zjednoczenie Polski

Kazimierz Odnowiciel
1034-1058

-1034-w obawie przed rosnącym znaczeniem Czech, Niemcy zezwalają na odnowę (odbudowę) Polski
-1038-najazd czeski Brzetysława, zniszczenie Gniezna, wywiezienie do Czech relikwii św. Wojciecha
-1039-przeniesienie stolicy do Krakowa
-1050-powrót Śląska do Polski

Bolesław Śmiały
1058-1079 (koronacja 1076)

-1064-odbudowa katedry w Gnieźnie
-1079-konflikt i zamordowanie biskupa krakowskiego Stanisława, bunt przeciw królowi, ucieczka władcy na Węgry
-1081-śmierć króla w tajemniczych okolicznościach na Węgrzech

Władysław Herman
1079-1102

-1079-objęcie władzy po ucieczce Bolesłąwa
-1101-podział państwa między synów Zbigniewa i Bolesława

Bolesław Krzywousty
1102-1138

-1107-wypędzenie z Polski Zbigniewa
-1109-najazd niemiecki, próba osadzenia na tronie Zbigniewa
-1112-powrót do Polski Zbigniewa, Bolesław więzi go i oślepia, w wyniku czego Zbigniew zmarł
-1112-1116-Gall Anonim pisze Kronikę Polską
-1119-przyłączenie Pomorza Gdańskiego, uzależnienie Pomorza Zachodniego
-1138-testament Bolesława Krzywoustego

Rozbicie dzielnicowe 1138-1290

-Władysław Wygnaniec
-Bolesław Kędzerzawy
-Mieszko Stary
-Kazimierz Sprawiedliwy
-Leszek Biały
-Władysław Laskonogi
-Henryk Brodaty
-Bolesław Wstydliwy
-Leszek Czarny

Przemysł II
1290-1296 (koronacja 1295)
-1279-Przemysł sięgnął po dzielnicę poznańską i kaliską
-1295-koronacja w Gnieźnie
-1296-zabójstwo polskiego króla

{panowanie Wacława II Czeskiego}

Władysław Łokietek
1305-1333 (koronacja 1320)

-1300-Łokietek ucieka na Węgry
-1304-powrót księcia do Polski i podporządkowanie kolejnych ziem
-1308-zajęcie Gdańska przez Krzyżaków
-1331-bitwa z zakonem pod Płowcami

Kazimierz Wielki
1333-1370 (koronacja 1333)

-1335-rezygnacja Czech z pretensji do korony polskiej
-1339-układ z królem Węgier, w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza, unia personalna
-1339-wcielenie do Polski Rusi Halickiej
-1343-układ w Kaliszu, Kazimierz rezygnuje z Pomorza na rzecz Kujaw
-1364-ufundowanie Akademii Krakowskiej, uczta u Wierzynka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty