profil

ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH.

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać zarówno poszczególni ludzie w swoich sprawach prywatnych, jak i przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty gospodarcze.
Zadaniem adwokata jest udzielanie fachowych porad prawnych oraz prowadzenie spraw klientów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, a także organami administracyjnymi itd. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp.
Adwokaci z terenu województwa tworzą izbę adwokacką% na czele której stoi rada adwokacka z dziekanem jako przewodniczącym. Naczelnym organem samorządu adwokackiego jest Naczelna Rada Adwokacka.
Radca prawny jest często zatrudniony na stałe w jednostce gospodarczej. Zakres zadań radcy prawnego skupia się na sprawach cywilnych, nie prowadzi spraw karnych.
Poza adwokatami i radcami prawnymi prowadzą również działalność różnego rodzaju kancelarie prawnicze, doradcy podatkowi i in.

Podoba się? Tak Nie