profil

Społeczne skutki przemian w XIX i XX wieku.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo masowe.
W Europie i Stanach Zjednoczonych wzrastał popyt na robotników, nastąpiła poprawa warunków życia robotników przy zmniejszającym się ubóstwie. Sytuacja gospodarcza była ogólnie korzystna dla rozwoju konsumpcji. Coraz więcej ludzi średniozamożnych mogło lepiej zaspokajać swoje potrzeby. Wraz ze wzrostem gospodarki wielkoprzemysłowej formowało się społeczeństwo masowe, co spowodowało upowszechnienie się zabawy i rozrywki.
Wzrost znaczenia klasy średniej.
Społeczeństwa zachodni- europejskie i amerykańskie były związane z umacnianiem Sie pozycji klasy średniej. Część jej członków trwoniła się działalnością gospodarczą, obsługą bankową, pracowała w towarzystwach finansowych i zasilała szeregi maklerów giełdowych.
Rozwój konsumpcji.
Pierwszorzędne znaczenie w społeczeństwie masowym miała coraz większa ilość urządzeń i maszyn zdolnych nie tylko do produkcji, ale także w pomocy codziennego życia. Na ulicach miast pojawiły się samochody, tramwaje i rowery, w biurach i domach towarowych- maszyny do pisania i do liczenia. Na rynku ukazywały się sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak pralki, żelazka, pierwsze odkurzacze oraz gramofony, elektryczne lampy a także pierwsze kuchenki gazowe.
Przepływ informacji.
Wzrosła liczba gazet i czytelnictwa. Dziennikarze mogli korzystać z maszyn do pisania, telegrafu i telefonu. Powiększył się krąg czytelników gazet codziennych oraz pism specjalistycznych, np. medycznych.
Ważnym środkiem komunikacji stało się radio. Było ono nie tylko środkiem łączności między ludzkim ale przede wszystkim środkiem przekazywania informacji.
Sport i turystyka.
Powstały pierwsze kluby sportowe i ligi piłkarskie. Zostały ustanowione Igrzyska Olimpijskie, które odbyły się po raz pierwszy w 1896 roku. W 1924 roku na Igrzyskach po raz pierwszy wystąpiła reprezentacja Polski.
Samochody umożliwiły ludziom swobodę poruszania się, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było nie możliwe. Odległość przestała być przeszkoda, rozwijała się turystyka. Przykładem ekskluzywnej turystyki był orient expres, pociąg jeżdżący w trasie Paryż.
Walka kobiet o równouprawnienie.
Kobiety uzyskały dostęp do wykształcenia oraz pracy zawodowe. Z drugiej strony poszerzyła się nieliczna jeszcze grupa kobiet wykształconych i świadomych potrzeby zmian, nadal bowiem dominował tradycyjny wzorzec życia, wyznaczający normy egzystencji kobiet głownie w rodzinie jako żony i matki.
Rozwój opieki medycznej.
Wprowadzono obowiązkowe szczepienia. Wynaleziono aparat do mierzenia ciśnienia krwi. Rozwinęła się chirurgia i okulistyka.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski