profil

Dzieje dynastii Piastów w wielkim skrócie (mini ściąga)

poleca 84% 1233 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Chrzest polski Władysław Łokietek

VII-658-upadek Samona
960-upada Wielkomorawskie( Świętopełek podbija Wiślan w IX w
Głagolica (Cyryl i Metody)
Geograf bawarski i żywot świętego Metodego –dowody o Wiślanach
Gall Anonim –dowody o Polanach
Siemowit, Lesek, Siemomysł, Mieszko( w 60 latach pojawia się Polska)
963- Pierwsza nota IBRAHIMA IBN JAKUBA o„najrozleglejszym państwie północy”
966-Chrzest za pośrednictwem Czech (Dubratka) z zachodu, pierwszy biskup
JORDAN drugi UNGEL (Niemcy) ZNACZENIE CHRZTU: podbili by nas, wzorce państwa,
Wykształceni zakonnicy, rozwuj kultury i handlu, połączyło to wszystkie plemiona
Najważniejsze grody Gniezno i Poznań ( 1 biskupstwo) na początku było to państwo patrymonialne
MIESZKO uznaje się za lennika cesarza ale oddaje swe państwo pod opiekę papieża utracił potem
GRODY CZERWIŃSKIE – zarodek konfliktu z Rusią)
972- Pod cedynią MIESZKO vs. HODOM wezwani przed oblicze cesarz i Bolek musi iść do zakonu
977-Wojciech w Prusach, Bolek wykupi ciało i zjazd Gnieżdzieński w 1000 do jego grobu( Otton III)
diadem nakłada... Arcybiskupstwo w Gnieżnie( Gaudenty) i biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu
podlegaja one pod Gniezno. 4 człony pomysł Ottona III. Zostaje jednak zamordowany po powrociei HENRYKII
CHROBRY ( 1002-118)- 3 etapy wojny z Niemcami, BO Chrobry nie akceptował zwierzchnictwa cesarza i 1003
wydłubał oczy czeskiemu królowi i przyłączył MILSKO I ŁUŻYCE a ten był jednym z elektorów.
Pokój w BUDZISZYNIE- 1018
CHROBREGO ZIEMIE ZYSKAŁ; Milsko i Łużyce, Grody Czerwieńskie STRACIŁ: Morawy, Słowiańszczyzne i Czechy.
KORONUJE się w 1025 (walka o władze w cesarstwie czyli bez zgody) ale umiera i władze przejmuje MIESZKO II
(chodziarz Bezprym był najstarszy) i się koronuje w 1025
Kiedy ustabilizuje się w rzeszy Bezprym atakuje, CESARZ (Milsko i Łużyce), JAROSŁAW MĄDRY (GRODY CZERWIŃSKIWE),
WĘGRZY ( Morawy) i UCIEKA do Czech gdzie go wykastrowali za tatusia
Potem wrócił i już książę i PODZIAŁ z Witrykiem i w 34 umiera
34-39 Okres nieznany, powstanie pogańskie (Latopis Ruski) bo podatki i nieugruntowane chrześcijaństwo
MIECŁAW to wykorzystuje i przejmuje Mazowsze i CZECHY Śląsk (arcybiskupstwo i Wojciech) POMORZE się uniezależnia......
KAZIU ODNOWICIEL (1039-1058) (syn) z pomocą cesarza i J.Mądrego bo nie chcieli pogaństwa, pokonuje
MIECŁAWA i CZECHÓW i przenosi stolice do Krakowa, w tym okresie pospolite rusz.
BOLESŁAW ŚMIAŁY obsadza w ruskach Władysława i w czechach (Krewni jego) i wykorzystując walke o inwestyture
koronacja 1076 przyznał racje papieżowi i bez zgody cesarza znowu i odzyskuje ARCYBISKUP.
Podczas wyprawy na Ruś znowu pogaństwo i stanisław w ich obronie i ten go HHGG... i musi UCIEKAĆ na Węgry,
WŁADZIU HERMAN księciem a żądzi naprawde SIECIE występują synowie ZBIGNIEW (pogański)-Wielkopolske i po
śmierci hermana Mazowsze a KRZYWOUSTY- Małopolske i Śląsk, a po śmierci Grody CZ.
Krzywy chce pomorze a ten nie bo by go najeżdżali i wojna i krzywy WINS! I Zibi do cesarza płakać o wielkopolske, krzywy
nie daje i kolejna wyprawa cesarza (GŁOGOWA OBRONA) i Zibi wraca ale mu oczy wypala i do lochu........
Zdobywa w 39 Pom. Gdańskie i potem Zachodnie.
1138- podział ŚLĄŚK; Władysław (najstarszy) MAZOWSZE –Kędzierzawy WIELKO .Mieszko III Stary
ZIEMIE ŁUŻYCKO SIERADZKĄ- wdowa Saloma w 1146 SANDOMIERSKĄ I MAŁOPOLSKĄ Henryk
Kaziu sprawiedliwy-nic seniorem najstarszy zawsze( zagraniczna polityka, wojska w innych dzielnicach)
Występuja przeciwko Władziowi i do cesarza ucieka i Fryderyk Barbarossa i pokój w krzyśkowie i jego syn
KĘDZIERZAWY seniorem, a potem MIESZKO III STARY ale możni i musi uciekać i seniorem
KAZIU SPRAWIEDLIWY i potem dziedziczna i Syn LESZEK BIAŁY inne też dziedziczne (ok. 20)
TEN SAM JĘZYK ZACHOWALI, ARCYBISKUPSTWO ŁACZY, STANISŁAW, DYNASTIA JEDNA,
PRZESZŁOŚĆ WSPÓLNA Jakub Świnka przeciwko germanizacji Śląska i dużych miast że proboszczem tylko
ten co po polsku)..........Brodaty (umiera w 1238) i jego syn HENRYK POBOŻNY jednoczą Śląsk, Małopolske,
zęść wielkopolski....w 1241 pod Legnicą ginie w bitwie z tatarami wtedy co na Węgry( PODHALE też) i wnuk
HENRYK IV PROBUS (Śląsk i Małopolske) ale bez poparcia i otruty potem PRZEMYSŁ II (z wielkopolski)
układ z inną dynastią na pomorzu że który umrze.. i nasz bierze i ŚWINKA go koronuje w 1295 i death
w 1296 z Brandenburgii( tworzą Marchie i podbijają potem POMORZE
WACŁAW II CZESKI poślubia curkę przemysła II i w 1300 koronowany ( już nie piast tylko przemyślid)
Śląsk, wielko, mało, mazowsze WSZYSTKO jednoczy i w
1306 jego syn umiera i wkracza Łokietek już z poparciem bierze MAŁOPOLSKE, SIERADZKO-ŁECZYCKĄ
, POMORZE GDAŃSKIE
KRZYŻACY 1226 KONDRAD MAZOWIECKI dał im ziemie chełmińską żeby prusuw a oni zgoda papieża
żeby zwinąć to co schrystianizowali. MAZOWSZE I WIELKOPOLSKA uznają zwierz. LUKSEMBURGÓW
PRZECIWKO ŁOKIETKOWI: w Krakowie, biskup Jan Muskata i Albert- wójt i Bolko opolski ich wspiera ale
w 1311 pokonuje ich, i w tym samym czasie pomorze przez Brandynburgów zagrożone i prosi KRZYZAKÓW
o pomoc bo kraków a ci przejmują pomorze, papież racje polsce ale ci nic nie robią
W 1314 przejmuje po śmierci Głogowskiego WIELKOPOLSKE bunt znowu w POZNANIU Przemko-wójt i
OGRANICZY POTEM PRAWA MIESZCZAŃSTWA, zlikwiduje urząd wójta i wprowadza łacine zamiast niemieckieg
o w 1320 się KORONUJE i od tej pory wszyscy królami już.
1327-1332 wojna z krzyżakami i biorą jeszcze KUJAWY i ZIEMIE DOBRZYŃSKĄ
KAZIU WIELKI 1333-1370
1364-uniwersytet, 8 prawniczych, 2 medycyny i 1 sztuk pięknych ale nie Teologia, szereg reform wewnętrznych
kodyfikacja prawa( statuty Wiślicki dla Małopolski i Piotrkowski dla wielko) Każdy stan pod opieką prawa
, prawo do nobilitacji KSZTAŁTUJE się MONARCGHIA STANOWA( dochodzi do współrządów króla ze
stanami) KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO państwo ważniejsze od dynasti nie ma testamentów,
ujednolicił system monetarny, ujednolicił system celny, wprowadził stały podatek szlachecki 12 groszy
i kościelny 24 grosze, odzielił urzędy państwowe od szlacheckich, reorganizuje sądownictwo i tworzy
sąd najwyrzszy w Polsce i już nie do Magdeburga jak dawniej, unika wojen i chce najpierw rozwinąć gospodarkę
ZBUDOWAŁ Ponad 60 nowych miast (na prawie niemieckim) 500 wsi( olbżymie osadnictwo) 27 miast z murami, 50 zamków,
POLITYKA ZAGRANICZNA: zrezygnuje ze Śląska na rzecz Luksemburgów i z Pomorza na rzecz
Kżyżaków bo jak nie to by walczył na dwa fronty.....1335-1339 w Wyszechradzie odbywają się zjazdy
z Robertem Andegaweńskim i JANEM LUKSEMBURSKIM że ten zżeka się od korony polskiej,
za $$$$ i Kaziu zrezygnuje z praw do Śląska i ci dwaj mają być sędziami w wojnie z kżyżakami i w 39
znowu sąd papieski z kżyżakami ale ci zaś nie akceptują i układ z nimi 1340 w KALISZU w, że ci
zwracają z.Dubżyńską i Kujawy a ten rezygnuje z pomorza w formie wieczystej jałmużny króla polskiego i ma spokój...
1345-1348 podejmuje walki o śląsk i prezegrywa i w 1348 w Namysłowie i potwierdzony w
pradze w 1356 że rezygnuje ze Śląska, a tamci z Mazowsza i potem wysuwa pretensje do Rusi Halickiej tak jak Węgrzy i LitwiniAr

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut