profil

Węzły chłonne

poleca 85% 245 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Węzły chłonne(węzły limfatyczne) -obwodowe narządy układu chłonnego , rozproszone w organizmie, zbudowane z tkanki limfatycznej i komórek siateczkowośródbłonkowych. W węzłach chłonnych dochodzi do kontaktu antygenu z limfocytami i indukcji odpowiedzi immunologicznej. Węzły chłonne są włończone w obieg chłonki i recyrkulacje limfocytów. Od zewnątrz otoczone są torebką łącznotkankową , od której w głąb narządu odchodzą przegrody tworzące rusztownie dla miąższu. W obrębie miąższu wyróąnie się część korową , utworzon z grudek chłonnych , i część rdzenną (pasma rdzenne zawierają dojrzałe limfocyty).

Czy tekst był przydatny? Tak Nie