profil

Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej

poleca 77% 1540 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GRANICA ZACHODNIA


Po I wojnie światowej w 1919 roku we Francji przyjęto "Traktat Wersalski".

Nakazywał on Niemcom zwrócenie Polsce części Wielkopolski, Pomorze bez Gdańska, które stało się Wolnym Miastem, zarządzała nim Liga Narodów.

Jeszcze przed podpisaniem traktatu pokojowego z Niemcami mieszkańcy Wielkopolski stanęli do walki w Powstaniu Wielkopolskim. Było to jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski.

Na Warmii i Mazurach oraz Górnym Śląsku miały się odbyć plebiscyty - powszechne głosowania. Miały one decydować o przynależności tych terenów. Na Warmii i Mazurach plebiscyt okazał się klęską. Ludność tego terenu miała do wyboru Polskę i Prusy. Wybrali to, co było im już znane - Prusy. Tylko kilka procent wybrało Polskę. Na Górnym Śląsku wybuchło II powstanie Śląskie. Później odbył się zaplanowany plebiscyt. 1/3 ludności wybrało Polskę. Wynikało to z tego, że szerzył się terror wobec mieszkańców Polski.

GRANICA WSCHODNIA


Kwestię tego jak będzie wyglądała granica nie rozstrzygnięto podczas obrad w Paryżu. Przedstawiano dwie koncepcje. Autorem pierwszej z nich był Józef Piłsudski. Zakładała ona zabranie Rosji terytorium Litwy, Ukrainy i Białorusi jako niepodległych państw. Stanowiłyby one barierę - mur między Polską i Rosją.

Drugi pomysł był skonstruowany przez Romana Dmowskiego. Głosił on o przyłączeniu do Polski tych części ziem białoruskich, ukraińskich i litewskich, na których Polacy stanowili większą część ludności.
Od listopada 1918 roku trwała bitwa między wojskami polskimi a ukraińskimi. Walki toczyły się o wschodnią część Galicji. O zwycięstwie wojsk polskich zadecydowało przybycie wojsk pod dowództwem gen. Józefa Hallera. We wrześniu 1919 roku podpisano rozejm.

W lutym tego samego roku doszło do pierwszych walk między wojskami polskimi i Armią Czerwoną. Rozpoczęły one wojnę Polsko - Bolszewicką. Armia Czerwona osiągała coraz większe sukcesy. Docierała coraz dalej w głąb Europy. 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się "Bitwa Warszawska". Polakom udało się zwyciężyć o wiele liczniejsze wojska rosyjskie. Nazwano to "Cudem nad Wisłą". Polakom udało się obronić stolicę i odeprzeć wojska rosyjskie aż do Mińska. Przebieg granicy został zatwierdzony przez Radę Ambasadorów 15 marca 1923 roku.

GRANICA POŁUDNIOWA


Na południu Polski trwał spór o Śląsk Cieszyński z Czechosłowacją. 5 listopada 1918 roku w wyniku negocjacji Śląsk Cieszyński został podzielony. Uzgodnień tych nie przyjęły władze czeskie w Pradze. Zażądały one wycofanie wojsk z terenów Czechosłowacji.

Korzystając z bitw prowadzonych między Rosją Bolszewicką a wojskami polskimi wojska czeskie zajęły część terenu Śląska Cieszyńskiego. Na tych terenach również miał odbyć się plebiscyt, ale cofnięto decyzję ze względu na sprzeciw Czechów oraz niekorzystną sytuację Polski.

Według postanowienia Rada Ambasadorów 28 lipca 1920 roku podjęła decyzję o podziale terenu spornego. Czechosłowacja otrzymała większość spornych obszarów. Szczególnie dotkliwe było dla Polaków była utrata "Zaolzia", bowiem znajdowało się tam bardzo dużo polskich rodzin, bogactwa naturalne i zakłady przemysłowe. Po Czechosłowackiej stronie zostało ponad 100 tys. Polaków.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna
Historia Polski