profil

Czy twoim zdaniem jest uzasadnione określenie państw faszystowskich i komunistycznych wspólnym mianem „totalitaryzmu”?

poleca 87% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Niemcy włochy

Faszyzm jest to totalitarna forma rządów wprowadzona we Włoszech przez B. Mussoliniego w 1922r.( potem w Niemczech, Austrii, Estonii, Anglii i Francji) W państwach faszystowskich działał ruch polityczny głoszący hasła odrzucenia zasad demokracji parlamentarnej, oraz budowy nowego ładu politycznego opartego na zasadach skrajnego nacjonalizmu, solidaryzmu narodowego i monopolu władzy partii faszystowskiej.
Komunizm (z łaciny communis – wspólny, powszechny), Jest to ruch społeczno-polityczny wywodzący się z ideologii marksistowsko –leninowskiej. Komunizm jako ideologia stanowi system poglądów głoszący program całkowitego zniesienia ucisku i wyzysku społecznego oraz zbudowania społeczeństwa bezklasowego.
Moim zdaniem państwa faszystowskie jak i komunistyczne starały się zapewnić sobie poparcie obywateli poprzez formułowanie atrakcyjnych dalekosiężnych celów w polityce wewnętrznej, czyli dobrobyt i jedność państwa, oraz zagranicznej. Mianem państw totalitarnych możemy nazywać państwa, w których system sprawowania rządów polega na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społecznego – czyli właśnie państwa komunistyczne i faszystowskie. Ich wspólne cechy przejawiały się w działaniach(czyli w formach rządzenia) i polityce. Ich system organizacji państwa zmierzał do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego, kulturalnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata