profil

Kwasy karboksylowe

poleca 85% 170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kwasy karboksylowe-pochodne węglowodorów z grupą funkcyjną karboksylową(-COOH). Podział k. karboksylowych: A)niższe k. karboksylowe-mają krótkie łańcuchy węglowe; B)wyższe k. karboksylowe-mają długie łańcuchy węglowe. 3.Szereg homologiczny niższych k. karboksylowych: A)kwas metanowy(mrówkowy) HCOOH; B)kwas etanowy(octowy) CH3COOH; C)kwas propanowy C2H5COOH; D)kwas butanowy C3H7COOH. 4.Właściwości fizyczne k.k.: A)kwasy o krótkich łańcuchach węglowych; B)w warunkach pokojowych są cieczami; C)wraz ze wzrostem dł. łańcucha maleje rozpuszczalność w wodzie i zmienia się stan skupienia; D)mają więcej niż 10 atomów węgla; E)są białymi woskowatymi, tłustymi w dotyku sub., które rozpuszczają się w benzynie. 5.Właści. chemiczne k.k.: A)niższe: -ulegają dysocjacji jonowej; -barwią wskaźnik typu papierka kolor czerwony; -ulegają reakcjom spalania; -reagują z aktywnymi metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami dając sole; -reagują z alkoholami; B)wyższe: -nie ulegają dysocjacji jonowej; -reagują z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami. 6.Występowania k. mrówkowego.: -w jadzie mrówek, pszczół; -we włoskach pokrzyw; -w igliwiu świerkowym. 7.Właściwości fizyczne k. mrówkowego: -bezbarwna ciecz; -ostry duszący zapach; -ma właściwości parzące; -b. dobrze rozpuszcza się w wodzie. 1.Wyższe k. karboksylowe: -kwas palmitynowy C15H31COOH(nasycony); -kwas stearynowy C17H35COOH (nasycony); -k. oleinowy C17H33COOH(nienasycony). 2.Właściwoś. fizyczne wyższych k.k.: A)palmitynowy, stearynowy: -sub. Stałe; -praktycznie nie rozpuszczalne w wodzie; -topią się i silnie parują; -charakterystyczny zapach; B)oleinowy: -oleista ciecz; -specyficzny zapach; -nie rozpuszcza się w wodzie; -podczas ogrzewania ulega rozkładowi. 3.Przy użyciu wodu bromowej oraz manganianu (VII) potasu można stwierdzić że w cząsteczce kwasu oleinowego występuje wiązanie podwójne. 1.Mydło-powstaje w wyniku reakcji kwasów tłuszczowych z wodorotlenkami sodu lub potasu otrzymujemy sole które znalazły zastosowanie jako srodki myjące i piorące. 2.Rodzaje mydeł: A)rozpuszczalne w wodzie: -sodowe(twarde); -potasowe(szare, maziste); B)nierozpuszczalne: -magnezowe; -wapniowe. 3.Twarda woda-woda zawierająca znaczne ilości soli wapnia lub magnezu. 2C15H31COONa+CaCl2→(C15H31COO)2Ca+2NaCl 4.Brud-mieszanina sadzy, krzemionki, soli mineralnych zlepionych potem. 5.Mechanizm usuwania brudu-wynika z bud. mydła który składa się z części.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta