profil

Wizja miłości prawdziwej-Hymn o miłości

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Św.Paweł dokonuje prawdziwej analizy miłości chrześcijańskiej.Dzięki miłości zmierzamy od lepszego i doskonalszego świata.To ona nadaje sens wszystkim naszym umiejętnościom i darom.

Interpretacja:
"Miłość nie zazdrości"-nie może być połączona z zazdrością,lecz z zaufaniem.
"Nie szuka poklasku"-Człowiek nie powinien się chwalić swoim uczuciem,wystawiać go na pokaz,lecz zachowywać je dla siebie.
"Nie unosi się pychą"-człowiek prawdziwie kochający nie wywyższa się.
"Nie dopuszcza się bezwstydu"-miłość musi być czysta,świadomość i uczynki powinny być harmonijne.
"Nie szuka swego"-miłość nie poszukuje korzyści,jest bezinteresowna.
"Nie unosi się gniewem"-człowiek kochający jest wyrozumiały,nie unosi się gniewem,potrafi przebaczać.
"Nie pamięta złego"-człowiek kochający potrafi zapomnieć.
"Nie cieszy się z niesprawiedliwości"-miłość opiera się na uczciwości,lojalności i sprawiedliwości.
"Lecz współweseli się z prawdą"-człowiek kochający jest sprawiedliwy i prawdomówny.
"Wszystko znosi,wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadzieję"-Miłość przetrwa wszystkie przeciwności losu,jest ufna i pełna nadziei.
Miłość Boga do człowieka jest istotą chrześcijaństwa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury