profil

Polska w Europie - różnić się pięknie we wspólnym domu

poleca 85% 109 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Słowo dom u większości ludzi wywołuje wzruszenie. Wspomnienia, które wiążą się z tym miejscem, tak bardzo przez nas kochanym, pomagają przezwyciężyć trudności i kłopoty będące nieodłączną częścią naszego życia. Dom kojarzy się z ciepłem, miłością. To też więzi rodzinne. Jest dla nas opoką, schronieniem, miejscem, w którym zawsze ktoś czeka na nas z otwartymi rękami. Miejscem, do którego zawsze możemy powracać, tak jak syn marnotrawny z biblijnej przypowieści. Jednak z czasem każdy z nas każdy w pewnym momencie swojego życia opuszcza go. Wówczas, często młody i niedoświadczony jeszcze człowiek, zmaga się z przeszkodami i burzami życia. Idąc przez życie sam, z pewnością by sobie nie poradził. Usamodzielniając się nieraz korzysta z doświadczeń starszych, innych.

Obywatele Europy, mający wspólne korzenie, wspólne gniazdo rodzinne, dążąc do wspólnej Europy, chcą byśmy wszyscy razem mogli sobie nawzajem pomagać i dzielić doświadczeniami, wspierać się w trudnych chwilach.

Tak też postrzegam ideę zjednoczenia Europy, która to Europa ma być dla nas wszystkich wspólnym domem. Wiele mówi się o wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale ciągle jeszcze Unia ta wywołuje niepokój u wielu naszych rodaków. Jest dla nich wielką niewiadomą, a dla niektórych nawet zagrożeniem, zamachem na tożsamość narodową Chociaż wiele mówi się o konieczności zjednoczenia, często ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę to zjednoczenie im przyniesie. Czy nie pogorszy i tak już ich często trudnego życia. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Z pewnością Unia spowoduje zniesienie granic, które ograniczają swobodne przemieszczanie się i kontaktowanie. Nie tylko skorzystają z tego rozdzielone granicami rodziny, które często musiały spędzać wiele czasu w kolejkach biur paszportowych aby odwiedzić swych bliskich, ale także przedsiębiorcy i rolnicy, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami oraz korzystać z osiągnięć swych unijnym kolegów.
Polsce potrzeba nowego zastrzyku energii, którym-sądzę będzie członkostwo w Unii. Nie chodzi tylko o gospodarkę, rolnictwo, stan dróg, ale przede wszystkim skok cywilizacyjny rodzący nowe społeczne zachowania, styl życia, zmiany w mentalności.

Tysiące ludzi nadal jednak postrzega Unię Europejską jako organizację, która zabierze im to, co mają najcenniejszego – własną państwowość, zwyczaje i tradycje. Nie wiedzą oni jednak, iż Unia, ma co prawda jednoczyć Europę, ale w taki sposób, aby każdy kraj mógł zachować swoje obyczaje, swoją odrębną tożsamość.

Chociaż jeszcze nasz kraj nie należy do Unii Europejskiej, to współpracę opartą na poszanowaniu tożsamości spotykamy już teraz. W mojej miejscowości odbywają się co roku uroczystości połączone z koncertami, prelekcjami ku czci L. von Beethovena i F. Liszta. Ci dwaj słynni kompozytorzy gościli na zamku księcia K. Lichnowskiego – Europejczyka i mecenasa kultury. Wspomnienie tych dwóch słynnych postaci jest okazją do spotkania i wymiany poglądów gości z Czech, Niemiec, Węgier i Polski, dla których to naturalne i sami widzą potrzebę zjednoczenia i wzajemnej współpracy. W ogóle Śląsk jest obszarem, gdzie już od wieków żyją obok siebie wie ludzie różnych narodowości. Spowodowane jest to oczywiście położeniem geograficznym, ale także wpływami historii-zagmatwanej które do takiej sytuacji doprowadziły. W mojej miejscowości żyją obok siebie Polacy, Niemcy a także Czesi. Ludzie ci, mimo często różnych poglądów na pewne sprawy, potrafią wspólnie żyć i egzystować obok siebie korzystając nawzajem ze swoich doświadczeń i osiągnięć. Nie wypominają jedni drugim inności wiary, poglądów czy własnego stylu bycia, a drobne incydenty, które w każdej społeczności ludzkiej mają miejsce, nie są w stanie zniszczyć przyjaźni, o którą tak długo trzeba było zabiegać. Tolerancja, która cechuje naszą małą zbiorowość już wykształciła zachowania, które pozwalają zachować własną tożsamość, a jednocześnie wnosić do wspólnoty to, co najlepsze, to do czego aspiruje Europejczyk, ład porządek, etos pracy.

Unia Europejska nie tylko zbliża ludzi do siebie, ale tak jak w prawdziwym domu pomaga rozwiązywać spory i napięcia między narodami. Jestem przekonany iż ten wspólny dom, którym jest Unia Europejska na pewno nie zniszczy wartości będących dla milionów Polaków dumą i chlubą, ale skorzysta z nich, aby jeszcze bardziej zjednoczyć ze sobą państwa Europy.

Polska przecież może wiele wnieść, może nie tyle wartości materialnych, co pewnych wartości moralnych, bez których, bądź co bądź, nie da się egzystować we wspólnocie, mającej te same korzenie kultury judeo-chrześcijańskiej i śródziemnomorskiej. Toteż uważam, iż nasz kraj nie tylko będzie różnił się od innych krajów piętnastki tym, że wniesie wraz ze swoim przystąpieniem do Unii Europejskiej problem bezrobocia, czy borykającą się z kłopotami gospodarkę, ale także lub przede wszystkim, to co w naszym narodzie nękanym przez lata, pozostało niezmienne: zasady i prawdy moralne które pomogły naszym poprzednikom przetrwać ciężkie chwile. Jestem także przekonany, iż Europa ma dług wobec naszego kraju i postaw rodaków w trudnych dla wszystkich krajów latach, które teraz przeszły co prawda do historii, ale wywarły ogromny wpływ na kształt ówczesnej Europy. Toteż uważam, iż ten fakt także powinien być wzięty pod uwagę, szczególnie przez te kraje, które w mniejszym lub większym stopniu sprzeciwiają się rozszerzeniu Europy, jednak nie zmienia to faktu, iż Polska chcąc bez problemu egzystować pośród innych krajów powinna zrobić wszystko, aby jak najszybciej zamknąć rozdziały dzielące nas jeszcze od wejścia do Unii.


Aby jednak nasz kraj był gotowy do wejścia w szeregi Unii Europejskiej potrzeba wiele czasu i wysiłku odpowiednich organów, które są za to odpowiedzialne. Jestem przekonany, że już wkrótce będziemy się różnić pięknie we wspólnym domu jakim dla nas wszystkich stanie się Unia. By jednak móc się „różnić” najpierw musimy się do tego przygotować, zaczynając od zmiany nastawienia w nas samych i w naszych znajomych pamiętając, iż Europa musi się jednoczyć, aby wielkie mocarstwa nie wykorzystały swej przewagi w świecie. Konsolidacja Europy jest potrzebna także, aby we wspólnym domu było bezpieczniej, szczególnie teraz, w dobie zagrożeń światowym terroryzmem. Kraje, które temu zjednoczeniu się sprzeciwiają będą skazane na walkę o byt, a przecież nie o to chodzi.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata