profil

Przedstaw strukturę demograficzną Polski według płci, wieku oraz zatrudnienia.

drukuj
poleca 78% 249 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

- struktura demograficzna ludności wg. płci jest zdeformowana z powodu zbyt dużej przewagi liczebnej kobiet roczników starszych nad mężczyznami. Spowodowane jet to przez II wojnę światową w której zginęło z rąk okupanta dużo więcej mężczyzn niż kobiet.
- struktura ludności wg. wieku. Gwałtowny przyrost ludności po wojnie spowodował odmłodnienie społeczeństwa Polski. Późniejszy spadek sprawia, że społeczeństwo się starzeje. Mimo, że Polska w dalszym ciągu jest krajem młodych (ok. 30% nie przekroczyło 30 lat) to udział tej grupy w produkcji maleje, natomiast wzrasta udział grupy poprodukcyjnej (emeryci, renciści).
- struktura zawodowa. Polska to kraj o wysokim poziomie aktywności zawodowej (ok. 50% ludzi pracuje zawodowo) - 7 miejsce w Europie. Aktywność ta zależy od struktury demograficznej, poziomu aktywności zawodowej kobiet, podaży pracy, wieku emerytalnego. W Polsce od niedawna nastąpiły duże zmiany w strukturze zawododwej ludzi. W 1931r - 66% pracuje w rolnictwie, potem wskaźnik ten spadł. Jednak w dalszym ciągu jest wysoki. Mały odsetek ludzi ok. 35% pracuje w usługach i jeszcze wzrośnie z powodu zmian gospodarczych w kraju. Specyficznym zagadnieniem jest istnienie w Polsce grupy ludności dwuzawodowej - chłoporobotników (ok. 20%). Prawie 60% gospodarstw rolnych nie przekracza 5ha - dochody są małe, stąd konieczność dodatkowego zatrudnienia.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:15)

praca nawet w połowie nie wyczerpuje tematu

27.7.2006 (14:15)

praca nawet w połowie nie wyczerpuje tematu