profil

Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja

poleca 85% 1601 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi nazywamy procesami egzogenicznymi, dążą one do wyrównania nierówności skorupy ziemskiej powstałych w wyniku procesów endogenicznych (wewnętrznych).

Wietrzenie.
Na Ziemi wyróżnia się następujące rodzaje wietrzenia: fizyczne (mechaniczne), chemiczne, biologiczne. Przebieg wietrzenia zależy m.in. od: temperatury powietrza i wody, składu chemicznego skał, a także poziomu zalegania wód gruntowych.
- fizyczne - to rozpad skały bez zmiany jej składu chemicznego: skały kruszą się na bloki, gruz i ziarna. Głównym czynnikiem wywołującym niszczenie skał jest zamarzająca w szczelinach woda, lub duże wahania temperatury powierzchni skał.
- chemiczne - to rozdrobnienia skał na skutek np. rozpuszczania, utleniania lub uwadniania, prowadzącego do zmiany składu mineralnego skały.
- biologiczne - polega ono na mechanicznym i chemicznym niszczeniu skał, z udziałem organizmów żywych. Wzrost korzeni roślin.

Proces wietrzenia skał jest podstawą tworzenia się gleb na Ziemi.

Erozja, czyli mechaniczne niszczenie podłoża materiałem transportowanym przez wodę, wiatr, lodowiec. Efektem jest powstawanie w skałach żleb i wąwozów.

Transport, czyli przenoszenie produktów niszczenia innych skał.

Akumulacja - osadzanie się materiału skalnego (gdy ciężar niesionego materiału przekracza siłę transportową wiatru (powstają pustynie i wydmy)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

praca dobra, przedał sie. mało ale treściwie

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata