profil

Radioaktywność

poleca 85% 576 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Maria Skłodowska Curie Piotr Curie

Radioaktywność - Radioaktywność, zwana też promieniotwórczością, jest właściwością niektórych niestabilnych jąder atomowych, które w procesie rozpadu radioaktywnego przekształcają się w jądra innych pierwiastków emitując przy tym cząstki i energię. Wyróżniamy trzy rodzaje promieniowania: alfa (cząstki alfa), beta (cząstki beta) i promienie gamma.
Intensywność procesu promieniotwórczości opisuje się podając aktywność danej substancji (aktywność źródła promieniotwórczego). Zmiany czasowe aktywności charakteryzuje, właściwy danemu izotopowi promieniotwórczemu, czas połowicznego zaniku.
Istnienie promieniotwórczości w przyrodzie odkrył 1896 H.A. Becquerel, Badając związek uranu, zauważył że klisza która znajdowała się wpobliżu uranu ściemniła się, mimo braku promieni słonecznych. Na tej podstawie stwierdził że uran sam siebie wydziela ten związek.[ Dla uczczenia jego pamięci jednostka aktywności źródła promieniotwórczego w układzie SI nazwana została jego nazwiskiem {bekerel). Rok później 1987 r M. Curie Skłodowska i P. Curie - stwierdzili oni brak wpływu czynników fizykochemicznych (ciśnienia, temperatury, postaci chemicznej, pola elektromagnetycznego itp.) na przebieg zjawisk promieniotwórczości, tj. na opisujące je prawo rozpadu.
Fizyk francuski Pierze Curie i jego polska żona Maria Curie Skłodowska wykonali większość podstawowych badań dotyczących zjawiska promieniotwórczości. W ciągu kilku lat studiów zidentyfikowali kilka rodzajów cząstek emitowanych w procesach promieniotwórczych. (Promieniowanie). Trzy typy promieniowania radioaktywnego oznaczono trzema pierwszymi literami greckiego alfabetu (alfa), (beta), i (gamma). Te trzy rodzaje promieniowania można rozdzielić przy pomocy pola magnetycznego, ponieważ dodatnio naładowane cząstki alfa zakrzywiają się w jednym kierunku, ujemnie naładowane cząstki beta w drugim kierunku a elektrycznie neutralne promieniowanie gamma nie zakrzywia się w ogóle.

Cząstki alfa są to jądra helu (2 p, 2 n):( +)
Cząstki beta są to szybkie elektrony(-)
Promieniowanie gamma to fotony o bardzo wysokiej energii.(0) a prościej promieniowanie gamma to strumień fotonów.
Kolejnym promieniowaniem jest to promieniowanie "promienie X," "światło widzialne," "fale radiowe," itp., są to fotony o różnych energiach. Odkrył je Wilhelm Rentgen w 1895r. odkrył Promieniowanie elektromagnetyczne mające zdolność przenikania ciała stałego. Ze względu na ich tajemniczość nazwał je „promieniami X”. Gdy przesuwał fluoryzujący parawan, na który padały te promienie, zobaczył obraz kości swojej ręki. Pierwsze sztuczne (nie występujące w przyrodzie) substancje promieniotwórcze wytworzyli I. i F. Joliot-Curie ( promieniotwórczość sztuczna). Joliot-Curie Frdric Jena (1900-1958), mąż I. Joliot-Curie. Francuski fizyk i działacz społeczny. Od 1925 asystent M. Skłodowskiej-Curie. Od 1937 profesor Collège de France. Doszli do tego przeprowadzając na bombardowaniu atomów glinu jądrami helu, w wyniku czego powstały atomy fosforu{30/15P}.Rok później za to odkrycie otrzymali nagrodę Nobla.
W latach 1945-1950 kierował francuskim ośrodkiem badań jądrowych w Orsay. Wspólnie z żoną w 1933 odkrył zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton z fotonów, 1934 - zjawisko sztucznej promieniotwórczości, które następnie badali. Za te prace w 1935 otrzymali oboje Nagrodę Nobla. Promieniotwórczość sztuczna, zjawisko promieniotwórczości obserwowane dla izotopów promieniotwórczych innych niż występujące w naturalnym środowisku ziemi, otrzymanych najczęściej w wyniku aktywacji izotopów stabilnych.

Promieniowania maja duży wpływ na organizmy żywe:Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata