profil

Motyw tańca w literaturze i sztuce - konspekt

poleca 85% 189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Różnorodne ujęcie motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.


I. Literatura podmiotu:
1. Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Noir Sur Blanc, Warszawa 1973.
2. Osiecka A., Niech życje bal, [online]. [dostęp: 2006]. Dostępny w Internecie: http://w903.wrzuta.pl/audio/2KBB60EyTYJ/agnieszka_osiecka_-_niech_zyje_bal>
3. Parandowski J., Mitologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1989, s. 53.
4. Psalm 150. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1983, s. 709.
5. Reymont W. S., Chłopi, tom I, Wydawnictwo Greg, Kraków 2008.
6. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W: Poezja polska, Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, s. 8-9.

II. Literatura przedmiotu:
1. Chojka J., Dramaturgia Sławomira Mrożka (Tango, Emigranci, Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańsk 1994, s. 18-28.
2. Dorota N., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Park. Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004, s. 489-494.
3. Huizinga J., Jesień średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 175-178.
4. Skwarczyńska S., Wokół teatru i literatury (studia i szkice), Wydawnictwo Pax, Warszawa 1970, s. 111-117,132-135,145-146.
5. Ziejka F., W kręgu mitów polskich, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków 1997, s. 180-185,229.

III. Ramowy plan wypowiedzi :
1. Wstęp:
-motyw tańca w literaturze i jego funkcja
2. Kolejność prezentowanych argumentów:
a. definicja tańca.
b. wstępne określenie jego charakteru i roli w życiu człowieka.
c. początki tańca w Biblii; Psalm 150, taniec Salomee.
d. rzymska i grecka mitologia - Dionizos.
e. dance macabre w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
f. oberki, mazury i krakowiaki w Chłopach Władysława Reymonta.
g. tango argentyńskie w dramacie Stanisława Mrożka Tango.
3. Taniec w sztuce
a. interpretacja 'Niebieskich tancerek’ Edgar Degas [analiza obrazu]
· Degas malarzem tancerek.
· Technika wykonania obrazu.
4. Wnioski:
a. zweryfikowanie tezy - symbolika tańca w literaturze i sztuce jest niejednoznaczna.
b. ujęcie motywu tańca w zaprezentowanych utworach.
c. taniec metaforą życia w wiersza Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Maryli Rodowicz. [utwór muzyczny]

IV. Materiały pomocnicze:
1. Degas E., Niebieskie tancerki [reprodukcja].
2. Fiszki z cytatami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta