profil

Daty- nowożytność

drukuj
poleca 85% 244 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1488 - Bartolomeo Diaz przyl Dobrej Nadziei(port.);
1492- wygnanie Żydów z Hiszpanii;

1500 - odkrycie Brazylii przez port.
1519 - podbój imperium Azteków przez Hiszpanów, Hernan Cortes;
1519-22 - Ferdynand Magellan (port w służbie hiszp)pierwsza podróż dookoła świata;
1526 - bitwa pod Mohaczem- śmierć Ludwika Jagiellończyka, Ferdynand I Habsburg na tronie czeskim i węgierskim;

1531 - podbój imperium Inków przez Hiszpanów- Francisco Pizarro;
1531 - giełda w Antwerpii;
1534 - Henryk VIII głową kościoła w Anglii- Akt supremacji;

1540 - zatwierdzenie reguły zakonu jezuitów;
1541 - Jan Kalwin- gmina wyznaniowa w Genewie;
1545-63 - sobór trydencki;
1550-1650 - apogeum rewolucji cen w Europie;

1555 - pokój augsburski;
1556 - abdykacja cesarza Karola V- podział dynastii na linie austriacką i hiszpańską;
1572 22/23 października - noc św. Bartłomieja w Paryżu

1585 - upadek Antwerpii, przeniesienie do Amsterdamu;
1598 - edykt nantejski we Francji;
1599 - Kompania Angielska

1602 - holenderska Kompania Wschodnioindyjska;
1607 - pierwsza kolonia ang na wsch wybrzeżu Ameryki Płn;

1613 - pocz dynastii Romanowów w Rosji;
1618 - defenestracja praska i wybuch powstania w Czechach- pocz wojny 30letniej
1620 - klęska wojsk czeskich w bitwie pod Białą Górą;
1624-42 - kardynał Richelieu pierwszym ministrem króla Fr Ludwika XIII

1630 - przyst Szwecji do wojny 30letniej
1632 - śmierć króla szwedzkiego Gustawa Adolfa w bitwie pod Lutzen;
1632 - potwierdzenie teorii kopernikańskiej przez Galileusza;
1635 - przyst Francji do wojny 30letniej;
1637 - Kartezjusz Rozprawa o metodzie; pierwsza opera w Wenecji;

1640-53 - Długi Pralament w Anglii;
1643-1715 - Ludwik XIV;
1648 - pokój westfalski- koniec wojny 30letniej;
1649 - ścięcie Karola I Stuarta- Anglia republiką;

1651 - Akt Nawigacyjny w Anglii;
1653-1658 - Oliver Cromwell Lordem Protektorem Anglii;

1660 - restauracja monarchii w Anglii;
1660 - Królewskie Towarzystwo w Londynie;
1665-1683 - Jean Baptiste Colbert i merkantylistyczna polityka we Francji;
1668-1689 - budowa pałacu w Wersalu;

1679 - Habeas Corpus Act w Anglii;
1685 - odwołanie edyktu nantejskiego we Fr.;
1687 - Izaak Newton - Matematyczne zasady filozofii przyrody;
1688-89 - sławetna rewolucja w Anglii;
1694 - Bank Anglii (pierwszy emisyjny bank);

1700-21 - wielka wojna północna
1701 - koronacja Fryderyka I- powst królestwa Prus;
1702-14 - walka o sukcesję hiszpańską
1707 - powst Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii;

1713 - sankcja pragmatyczna Karola VI;
1733-38 - wojna o sukcesję polską;
1740-48 - wojna o sukcesję austriacką;
1748 - O duchu praw Monteskiusza;

1756-63 - wojna siedmioletnia;
1762 - umowa społeczna Rousseau;
1773 - bostońskie picie herbaty
1775 - pocz wojny o niepodległość USA
1776 - Deklarcja niepodległości USA;

1781 - Immanuel Kant Krytyka czystego rozumu;
1783 - pokój w Wersalu- uznanie niepodległości USA przez WB;
1787 - Konstytucja USA;
1789 - Stany Generalne we Francji, zdobycie Bastylii, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela;

1791 - konstytucja we Francji- monarchia konstytucyjna;
1792 - Francja republiką, walka z pierwsza koalicja;
1793 - zgilotynowanie Ludwika XVI;
1793-94 - dyktatura jakobinów;

1794 - przewrót 9 termidora;
1795 - konstytucja roku III we Fr;
1799 - przewrót 18 brumaire’a- Napoleon Bonaparte u władzy, konsulat we Fr;

1804 - Kodeks Napoleona, Francja cesarstwem;
1805 - klęska sił austriacko- ros w bitwie pod Austerlitz;
1806 - likwidacja Świętego Cesarstwa Rzymskiego Nar Niemieckiego i ustanowienie Zawiązku Reńskiego, klęski wojsk pruskich w bitwach pod Jeną i Auerstadt, blokada kontynentalna;

1807 - statek parowy Roberta Fultona;
1807 - zniesienie poddaństwa chłopów w Prusach;
1811-50 - reformy uwłaszczeniowe w Prusach;
1812 - wyprawa Wielkiej Armii na Rosję, nierozstrzygnięta bitwa pod Borodino;
1813 - klęska wojsk francuskich pod Lipskiem (bitwa narodów)
1814 - abdykacja Napoleona I; nadanie karty konstytucyjnej we Francji przez Ludwika XVIII;

IX.1814-VI.1815 - Kongres wiedeński;
1815 - sto dni Napoleona, bitwa pod Waterloo;
IX.1815 - akt Świętego Przymierza

1473 - pierwszy warsztat drukarski w Krakowie;
1493 - pierwszy dwuizbowy sejm walny;

1505 - konstytucja Nihil Novi;
1562-63 – pierwszy sejm egzekucyjny;
1569 - unia lubelska
1572 – bezpotomna śmierć Z Augusta- 1-wsze bezkrólewie; konfederacje szlacheckie zwane kapturami, władzę zwierzchnią- prymas "interreks".
1573 - sejm konwokacyjny w Warszawie; decyzje dot elekcji viritim, udział mógł wziąć każdy szlachcic. Konfederacja warszawska- gwarancja pokoju wewn w Rzecz oraz pokój religijny. Sejm konwokacyjny-obradował w okresie bezkrólewiem ustalał m.in. Czas i miejsce elekcji.

1519-21 - ostatnia wojna z zakonem;
1525 - sekularyzacja państwa krzyżackiego w Prusach - lenno polskie;
1558-70 - pierwsza wojna północna - konflikt o panowanie w Inflantach z udziałem Szwecji, Danii, Moskwy i państwa Pol.-litewskiego;
1561 - sekularyzacja państwa Kawalerów Mieczowych w Inflantach;
1564 - przybycie jezuitów do Polski, pocz baroku w Pl;

1575 - podwójna elekcja po ucieczce Walezego do Francji. Maksymilian II Habsburg nie został wybrany; Anna Jagielonka + władca siedmiogrodu Stefan Batory

1578 - Trybunał Koronny w Piotrkowie i Lublinie (w 1581- Litewski w Wilnie, Mińsku i Nowogródku). Sądy: grodzkie, podkomorskie, sejmowe.
1579-82 - wyprawy wojenna Stefana Batorego na Moskwę, rozejm w Jamie Zapolskim;
1596 - unia brzeska, powstanie Kościoła greckokatolickiego;

1600 - początek wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją;
1604-1610 - dymi triady;
1605 - zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami pod Kircholmem;
1606-08 - rokosz sandomierski (Zebrzydowskiego)
1609-12 - interwencja Rzeczypospolitej w państwie moskiewskim;

1618 - apogeum wywozu zboża przez Gdańsk;
1618 - rozejm pol-ros w Dywilnie;
1620 - klęska wojski Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą;
1627 - zwycięstwo polskiej floty nad Szwedami w bitwie pod Oliwą;
1629 - Pol-szwedzki rozejm w Starym Targu;

1633-34 - kampania smoleńska Władysława IV zakończona pokojem w Polanowie;
1635 - Pol-szwedzki rozejm w Sztumskiej Wsi;
1648 - powstanie Chmielnickiego;
1654 - ugoda kozacko- moskiewska w Perejesławiu;

1654-67 - wojna Pol-ros;
1655-60 - potop szwedzki
1657 - traktaty welawsko- bydgoskie- utrata lenna pruskiego przez Polskę;
1658 - Pol-kozacka ugoda w Hadziaczu;
1658 - uchwała o wygnaniu Arian;

1660 - Pol-szwedzki pokój w Oliwie;
1665-66 - rokosz Lubomirskiego;
1667 - Pol-ros rozejm w Andruszowie;
1672 - zajęcie Podola przez Turcję i pokój w Buczaczu;
1673 - zwycięstwo Jana Sobieskiego nad Turkami, Chocim;

1683 - odsiecz wiedeńska;
1686 - Pol-ros pokój Grzymułtowskiego
1699 - pokój między Turcją i Polską w Karłowicach;

1704 - detronizacja Augusta II i elekcja Stanisława Leszczyńskiego;
1706 - August II zrzeka się korony;
1709 - bitwa pod Połtawą i odzyskanie Pol tronu przez Augusta II;
1717 - sejm niemy;
1740 - zał Collegium Nobilium;

1764 - reformy sejmu konwokacyjnego ;
1765 - zał Szkoły Rycerskiej;
1768 - uchwalenie praw kardynalnych;
1768-72 - konfederacja barska;

1772 - I rozbiór Polski;
773-75 - sejm rozbiorowy;KEN
1775 – Rada Nieustająca;

1788-92 - obrady Sejmu Wielkiego;
1789 - wycofanie wojsk ros z Polski „czarna procesja” w Warszawie;
1791 - prawo o sejmikach i miastach, Konstytucja 3 maja;
1792 - konfederacja targowicka, wojna w obronie konstytucji;

1793 - II rozbiór;
1794 - powstanie kościuszkowskie;
1795 - II rozbiór, sejm rozbiorowy w Grodnie;
1797 - Legiony Polskei we Włoszech;

1807 - pokój w Tylży- Księstwo Warszawskie, konstytucja + dekret grudniowy wydany przez Fryderyka Augusta;
1809 - wojna Księstwa Wasrzawskiego z Austrią- bitwa pod Raszynem, pokój w Schonbrunn- powiększenie obszaru księstwa; 1812- udział armii księstwa w wyprawie Napoleona na Rosję; 1813- zajęcie Księstwa przez wojska ros, śmierć Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem.


Polecasz? Tak Nie
Podobne tematy:
nowożytność wygnanie Żydów z Hiszpanii 1492 Bartolomeo Diaz odkrycie Brazylii 1500 podbój imperium Azteków przez Hiszpanów 1519 Hernan Cortes Ferdynand Magellan pierwsza podróż dookoła świata 1519 1522 bitwa pod Mochaczem 1526 WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna