profil

Demokracja Ateńska a republika Rzymska

poleca 83% 1686 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po raz pierwszy byłem w republice Rzymskiej różni się ona bardzo od Aten nie tylko kulturą, architekturą i wierzeniami ale przede wszystkim ustrojem politycznym, który troszeczkę różni się od ateńskiego. Istotną niezgodnością jest to, że w Rzymie panuje republika (res publica ) co po łacinie oznacza rzecz publiczna, a w Atenach stosuje się demokrację co oznacza władza ludu, rządy ludu. Istotną odrębnością jest również to że w Zgromadzeniu ludowym w Atenach każdy może zabrać głos wyrazić swoją opinię na temat ustalanej ustawy natomiast w Rzymie obywatele nie mogli ze swej strony zgłaszać wniosków, ani wprowadzać do nich poprawek. W starożytnym Rzymie za udział z zgromadzeniu ludowym nikt nie dostawał pieniędzy w porównaniu z starożytnymi Atenami w których odciągnięci od pracy najbiedniejsi obywatele otrzymywali skromne wynagrodzenia za udział w zebraniu Zgromadzenia. Sprzecznościom, która dzieliła Ateny od Rzymu jest to istnienie w Rzymie kilku Zgromadzeń Ludowych natomiast w Atenach działa jedno Zgromadzenie Ludowa obradujące na wzgórzu Pnyks gdzie gromadzili się wszyscy obywatele. Jeszcze inną rozbieżnościom między Atenami a Rzymem jest to, że w Atenach nawet w chwili wyjątkowego zagrożenia nie wybiera się człowieka który by miał władzę nieograniczoną, ale w Rzymie taką osobą jest dyktator jednak okres dyktatury nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Niezgodnością ustrojów między dwoma miastami jest także podział ze względu na klasę majątkową oraz posiadane przez nią prawa. W Atenach obywatele to rodowici Ateńczycy-mieli prawa polityczne, Metojkowie to cudzoziemcy osiedleni na stałe w Atenach-nie mieli praw i niewolnicy to dzieci niewolników, jeńcy wojenni ,sprzedani za długi- nie mieli praw. W Rzymie patrycjusze czyli potomkowie arystokracji rodowej-grupa o pełnych prawach politycznych, plebiusze czyli rolnicy rzemieślnicy kupcy handlarze-nie posiadali praw politycznych(287 r pne uzyskali prawa obywatelskie), wyzwoleńcy to niewolnicy obdarowani wolnością od pana lub wykupieni z niewoli-nie posiadali praw, niewolnicy to ci którzy popadli w niewolę za długi jeńcy wojenni-nie posiadali praw. Różnością między Atenami a Rzymem jest to że w Atenach nie ma cenzora konsula ani trybunu ludowego. Zmianą dzielącą oba miasta jest też to że w Atenach nikt nie ma prawa weto a w Rzymie to prawo posiada trybun ludowy. Tą samą cechą republiki i demokracji jest istnienie zgromadzenia ludowego, kobiety zarówno w Rzymie jak i w Atenach nie posiadają obywatelstwa i nie biorą udziału w życiu politycznym. W Rzymie podobnie jak w Atenach , co roku zmienia się osoby, pełniące jakąś funkcję istnieje zasada jednoroczności. Podobieństwem jest także to że urzędy nie mogły być obejmowane przez jednostki, musiały być sprawowane przynajmniej przez dwie osoby. Urzędy w obu przypadkach obsadzali ludzie bogaci, urzędnicy nie otrzymywali za swą pracę wynagrodzenia ze skarbu państwa. Odwrotnie, musieli z własnej kieszeni pokrywać wydatki związane z pełnieniem funkcji. Uważam że demokratyczne Ateny lepiej służą obywatelom niż republika Rzymska.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata