profil

Wielka Emigracja

drukuj
poleca 79% 875 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny emigracji :
Po upadku powstania listopadowego wielu jego uczestników z obawy przed represjami cara i w nadziei na kontynuowanie walki udało się na emigracje. Na emigracji widzieli nadzieje na odzyskanie poparcia w powrocie do niepodległości.

Ziemie polskie opuscili politycy, rząd, wojsko. Droga wielkiej emigracji prowadziła na zachód: Francję i Paryż, który był kolebką rewolucji. Rzad Francuski chciał wykorzystać Polaków i ich siłę zbrojną i wcielić do legii cudzoziemskiej, która walczyła z Anglikami.
Emigranci przechodzili przez tereny Austrii i Prus, gdzie nie witano ich owacyjnie, wręcz przeciwnie chcieli, by Polacy poparli carską amnestię.
Polacy przechodzili także przez Niemcy, gdzie byli hucznie witani, gdyż w okresie romantyzmu, uważano ich walkę o niepodległość jako symbol poświęcenia się dla ojczyzny. Polacy byli natchnieniem dla artystów. Niemcy na ich cześć urządzali powitania i huczne zabawy, dawali opiekę medyczna.
Emigranci reprezentowali wszystkie społeczeństwa Polski. Skład społeczny, przynależnosć do partii politycznej, rozbijała Polaków na obozy polityczne, które rózniły się dwoma elementami:
1) Oceną upadku powstania listopadowego;
2) Sposobem walki o niepodległe państwo;
Pierwszym obozem politycznym był KOMITET NARODOWY POLSKI, na czele jego stał Joachim Lelewel. Organizacja ta działała od grudnia 1831 do grudnia 1832.
Program:
- odbudowanie Polski jako republiki;
- walka o niepodległosć w połaczeniu z rewolucją społeczna, tzn. miałoby odebrać przywileje szlacheckie szlachcie, arystokracji i zaprowadzić równosć społeczną;
- walka o niepodległosć demokratycznej Polski w drodze trójzaborowego powstania;
Działalnosć:
- współpraca z eurpejskimi ruchami rewolucyjnymi np. Mloda Europa;
- próba zorganizowania powstania na ziemiach polskich;
- rząd francuski nakazał działaczom opuszczenie Paryża;
TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE - " Mały Manifest ", na czele stali Tadeusz Krępowiecki, Aleksander Pułaski i Jan Nepomucen Janowski. Towarzystwo to działało w latach 1832-1835.
Program:
- Polska demokratyczna wyzwolona za sprawą powszechnej rewolucji;
- zniesienie stanów, równości, wspólnota działalnosci;
- przyszły ustrój - republika;
Działalność:
- współpraca z europejskim ruchem rewolucyjnym;
TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE - " Duzy Manifest ", na czle stali Witold Heltman i Wojciech Darasz, działało w latach 1836-1862.
Program:
- Niepodległa, republikańska Polska w granicach przedrozbiorowych, ze swobodami politycznymi;
- uwłaszczenie chłopów, ale zachowanie własnosci szlacheckiej;
- odbudowa Polski jedynie wysiłkiem całego narodu - powstanie pod kierownictwem szlachty;
Działalność:
- prężna działalnosć emisariuszy;
- własne pismo " Demokrata Polski ";
GROMADY LUDU POLSKIEGO, przedstawiciele to Stanisław Worcell, Tadeusz Krępowiecki i Zenon Świetosławski. Lata organizacji to 1835 - 1846.
Program:
- wyzwolenie Polski poprzez powstanie ludu;
- zniesienie własnosci i przywilejów, wprowdzenie wspólnoty majątkowej - hasło utopijne;
Działalność:
- pomoc dla emigrantów;
- współpraca z europejskim ruchem rewolucyjnym;
- w 1856 powstała tajna Gromada Rewolucyjna Londynu;
OBÓZ " HOTEL LAMBERT " przywódcy to książę Adam Czartoryski oraz Władysław Zamoyski.
Program:
- odzyskanie niepodległości przez wykorzystanie korzystnej sytuacji międzynarodowej i akcji zbrojnej w kraju;
- zniesienie pańszczyzny, stopniowe uwłaszczenie za odszkodowaniem dla szlachty płaconym przez państwo ;
- przyszły ustrój Polski to monarchia konstytucyjna wzorowana na Konstytucji 3 maja;
Działalność:
- ozywiona działalność dyplomatyczna, np. w czasie wojny krymskiej ( 1853-56 ) ;
- własne pisma " Kraj i Emigracja ", " Kronika Emigracji Polskiej ";
ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ, przedstawiciel to Joachim Lelewel, działał w latach 1837- 1846.
Program:
- odbudowa Polski w drodze zbrojnego powstania;
- przyszła Polska państwem demokratycznym w granicach przedrozbiorowych;
- uwłaszczenie chłopów;
Działalność:
- spory personalne osłabiły działalnosć;

Polska kultura na emigracji:
Na emigracji powstały najwybitniejsze dzieła romantycznych poetów : Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida. Ich twórczosc opiewała piękno rodzinnego kraju, wyrażała miłość do ojczyzny, wiarę w zwyciestwo słusznej sprawy i odzyskanie przez Polaków wolności.
Europejską sławę zdobył Fryderyk Chopin, kompozytor i wirtuoz. Jego muzyka rodziła się często motywów ludowych i wyrażała tęsknotę za krajem.
Przypominaniu francuskiej inteligencji o sprawie polskiej i słowiańskiej służyła Katedra Języka i Literatury Słowiańskiej w College de France. Pierwszym profesorem i wykładowcą był Adam Mickiewicz.
W środowisku emigrantów we Francji działały też stowarzyszenia naukowe, literackie, dobroczynne, powstawały szkoły dla młodzieży, organizowano pomoc. NA rózne sposoby starano sie podtrzymywać więzi łączące emigrantów.


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (3) Brak komentarzy
21.2.2008 (16:14)

ok praca całkiem całkiem XD

26.9.2007 (18:32)

Praca świetnie napisana :)) Ale na ściągę mi sie nie przyda :PP

27.7.2006 (12:21)

spoko dzięki!!! dla autora