profil

Wielka Emigracja

poleca 79% 876 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny emigracji :
Po upadku powstania listopadowego wielu jego uczestników z obawy przed represjami cara i w nadziei na kontynuowanie walki udało się na emigracje. Na emigracji widzieli nadzieje na odzyskanie poparcia w powrocie do niepodległości.

Ziemie polskie opuscili politycy, rząd, wojsko. Droga wielkiej emigracji prowadziła na zachód: Francję i Paryż, który był kolebką rewolucji. Rzad Francuski chciał wykorzystać Polaków i ich siłę zbrojną i wcielić do legii cudzoziemskiej, która walczyła z Anglikami.
Emigranci przechodzili przez tereny Austrii i Prus, gdzie nie witano ich owacyjnie, wręcz przeciwnie chcieli, by Polacy poparli carską amnestię.
Polacy przechodzili także przez Niemcy, gdzie byli hucznie witani, gdyż w okresie romantyzmu, uważano ich walkę o niepodległość jako symbol poświęcenia się dla ojczyzny. Polacy byli natchnieniem dla artystów. Niemcy na ich cześć urządzali powitania i huczne zabawy, dawali opiekę medyczna.
Emigranci reprezentowali wszystkie społeczeństwa Polski. Skład społeczny, przynależnosć do partii politycznej, rozbijała Polaków na obozy polityczne, które rózniły się dwoma elementami:
1) Oceną upadku powstania listopadowego;
2) Sposobem walki o niepodległe państwo;
Pierwszym obozem politycznym był KOMITET NARODOWY POLSKI, na czele jego stał Joachim Lelewel. Organizacja ta działała od grudnia 1831 do grudnia 1832.
Program:
- odbudowanie Polski jako republiki;
- walka o niepodległosć w połaczeniu z rewolucją społeczna, tzn. miałoby odebrać przywileje szlacheckie szlachcie, arystokracji i zaprowadzić równosć społeczną;
- walka o niepodległosć demokratycznej Polski w drodze trójzaborowego powstania;
Działalnosć:
- współpraca z eurpejskimi ruchami rewolucyjnymi np. Mloda Europa;
- próba zorganizowania powstania na ziemiach polskich;
- rząd francuski nakazał działaczom opuszczenie Paryża;
TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE - " Mały Manifest ", na czele stali Tadeusz Krępowiecki, Aleksander Pułaski i Jan Nepomucen Janowski. Towarzystwo to działało w latach 1832-1835.
Program:
- Polska demokratyczna wyzwolona za sprawą powszechnej rewolucji;
- zniesienie stanów, równości, wspólnota działalnosci;
- przyszły ustrój - republika;
Działalność:
- współpraca z europejskim ruchem rewolucyjnym;
TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE - " Duzy Manifest ", na czle stali Witold Heltman i Wojciech Darasz, działało w latach 1836-1862.
Program:
- Niepodległa, republikańska Polska w granicach przedrozbiorowych, ze swobodami politycznymi;
- uwłaszczenie chłopów, ale zachowanie własnosci szlacheckiej;
- odbudowa Polski jedynie wysiłkiem całego narodu - powstanie pod kierownictwem szlachty;
Działalność:
- prężna działalnosć emisariuszy;
- własne pismo " Demokrata Polski ";
GROMADY LUDU POLSKIEGO, przedstawiciele to Stanisław Worcell, Tadeusz Krępowiecki i Zenon Świetosławski. Lata organizacji to 1835 - 1846.
Program:
- wyzwolenie Polski poprzez powstanie ludu;
- zniesienie własnosci i przywilejów, wprowdzenie wspólnoty majątkowej - hasło utopijne;
Działalność:
- pomoc dla emigrantów;
- współpraca z europejskim ruchem rewolucyjnym;
- w 1856 powstała tajna Gromada Rewolucyjna Londynu;
OBÓZ " HOTEL LAMBERT " przywódcy to książę Adam Czartoryski oraz Władysław Zamoyski.
Program:
- odzyskanie niepodległości przez wykorzystanie korzystnej sytuacji międzynarodowej i akcji zbrojnej w kraju;
- zniesienie pańszczyzny, stopniowe uwłaszczenie za odszkodowaniem dla szlachty płaconym przez państwo ;
- przyszły ustrój Polski to monarchia konstytucyjna wzorowana na Konstytucji 3 maja;
Działalność:
- ozywiona działalność dyplomatyczna, np. w czasie wojny krymskiej ( 1853-56 ) ;
- własne pisma " Kraj i Emigracja ", " Kronika Emigracji Polskiej ";
ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ, przedstawiciel to Joachim Lelewel, działał w latach 1837- 1846.
Program:
- odbudowa Polski w drodze zbrojnego powstania;
- przyszła Polska państwem demokratycznym w granicach przedrozbiorowych;
- uwłaszczenie chłopów;
Działalność:
- spory personalne osłabiły działalnosć;

Polska kultura na emigracji:
Na emigracji powstały najwybitniejsze dzieła romantycznych poetów : Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida. Ich twórczosc opiewała piękno rodzinnego kraju, wyrażała miłość do ojczyzny, wiarę w zwyciestwo słusznej sprawy i odzyskanie przez Polaków wolności.
Europejską sławę zdobył Fryderyk Chopin, kompozytor i wirtuoz. Jego muzyka rodziła się często motywów ludowych i wyrażała tęsknotę za krajem.
Przypominaniu francuskiej inteligencji o sprawie polskiej i słowiańskiej służyła Katedra Języka i Literatury Słowiańskiej w College de France. Pierwszym profesorem i wykładowcą był Adam Mickiewicz.
W środowisku emigrantów we Francji działały też stowarzyszenia naukowe, literackie, dobroczynne, powstawały szkoły dla młodzieży, organizowano pomoc. NA rózne sposoby starano sie podtrzymywać więzi łączące emigrantów.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty