profil

Czy pakt Ribbentrop-Mołotow był bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej?

poleca 85% 158 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny II Wojny Światowej

Tematem mojej pracy jest pytanie "czy pakt Ribbentrop - Mołotow był bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej?" Formalnie pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r., faktycznie zaś - zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy i faktyczną treść paktu - rozbiór terytoriów lub rozporządzenie niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii przez ZSRR i III Rzeszę. Uważam jednak, że nie był on bezpośrednią przyczyną, lecz jednym z ważnych czynników wpływających na wybuch wojny. Aby poprzeć swoje zdanie postaram się użyć jak najtrafniejszych argumentów.
Zacznę od tego, iż to reżimy totalitarne dążyły do zmiany systemu wersalskiego. W latach trzydziestych Niemcy przyłączyły Austrię, dokonały rozbioru Czechosłowacji, przedstawiły żądania terytorialne Polsce, która odmówiła Hitlerowi. Wszyscy wiedzieli, że może to spowodować wybuch wojny. Jednak państwa zachodnie starały się zachować pokój, by nie powtórzyć Wielkiej Wojny. Zaś Związek Sowiecki Stalina dążył do odbudowy terytorialnej Rosji jeszcze z czasów carskich. i to właśnie te dążenia doprowadziły do wybuchu drugiej wojny światowej.
Kolejnym argumentem jest dążenie Niemiec do rewizji traktatu wersalskiego. Łamanie kolejnych ograniczeń przez Niemcy (nastąpił wzrost produkcji sprzętu wojennego i modernizacji, w marcu 1935 r. Niemcy złamały zakaz posiadania lotnictwa i wprowadziły obowiązkową służbę wojskową).Lekceważenie Ligi Narodów i jej rezolucji (wkroczenie do Nadrenii, przyłączenie Austrii, wypowiedzenie traktatu o nieagresji z ZSRR i traktatu morskiego z Anglią (powiększenie floty do 35% tonażu), lekceważenie umów międzynarodowych o nienaruszalności w Europie (Locarno, 1925 r.). Szukanie sojuszników w izolowanej Rosji radzieckiej (Układ w Rapallo, 1922 r.)
Nie sposób pominąć jeszcze jednego argumentu, czyli powstania faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech. Głoszenie wyższości rasy germańskiej i chęć likwidacji "ras niższych" czyli Żydów i Cyganów. Dążenie do rewizji granic przez cały okres powojenny, prowokowanie konfliktów granicznych, podburzanie mniejszości niemieckich do szerzenia niepokojów i rozruchów wewnętrznych. Te wydarzenia również po części były przyczyną wybuchu II wojny światowej.
Uważam, że moja praca byłaby niepełna, gdybym pominęła fakt, iż ludzie w Europie bali się komunizmu. Wybierali "mniejsze zło", czyli popierali ruchy nacjonalistyczne i odwetowe. Było to wielkim wsparcie dla kapitału Hitlera i Mussoliniego.
Niemcy przedstawiły plan Dawesa, w którym zostały określone nowe formy spłaty niemieckich długów wojennych. W 1929 r. ogłoszony zostaje następny plan weryfikacyjny odnośnie spłat reparacji wojennych przez Niemcy zwany planem Younga.
Strach przed nacjonalizacją jaką niesie rewolucja. Utworzenie frontu do walki z komunizmem (pakt antykominternowski [1936r.] - Niemcy, Włochy, Japonia, Hiszpania)
Myślę, że przedstawione przeze mnie argumenty pomogą udowodnić, że pakt Ribbentrop - Mołotow nie był bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej, lecz jednym z wielu czynników, które się do tego przyczyniły.

Podoba się? Tak Nie