profil

Które z praw Konwencji Praw Dziecka są najczęściej łamane, podaj przyczyny.

poleca 80% 782 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

20 listopada 1989 roku została uchwalona Konwencja Praw Dziecka przez ONZ. W Polsce obowiązuje ona od 1991 roku.
Według konwencji dziecko ma między innymi prawo do życia bez przemocy i poniżania, ale niestety niektóre dzieci nawet we własnym domu spotykają się z łamaniem tego prawa. Przyczyn jest wiele: alkoholizm, trudne dzieciństwo, zmiany w psychice spowodowane różnymi zdarzeniami w przeszłości, oraz wiele innych przyczyn złego traktowania dzieci przez rodziców, można wymieniać zależnie od każdego przypadku.
Szkoła to miejsce gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, ale nie zawsze tak jest. W niej można spotkać się z przemocą starszych wobec młodszych, wyłudzaniem pieniędzy, kradzieżą. Trudno jest zapobiec temu zjawisku. Problem tkwi w złym wychowaniu dzieci przez rodziców, którzy w ogóle nie poświęcają uwagi swoim pociechom. Dzieci wychowuje ulica. Złe postępowanie rodziców spowodowanie jest między innymi alkoholizmem. Koło się zamyka. Rodzice stosują przemoc wobec dzieci, a dzieci wobec swoich rówieśników.
Drugim prawem Konwencji Praw Dziecka, które moim zdaniem jest najczęściej łamane jest prawo prywatności. Rodzice zabraniają kolegować się nam z niektórymi osobami, uważając, że mają na nas zły wpływ. Zabraniając nic nie osiągną, bo co zabronione ludzi najbardziej ciekawi. Pomóc swoim pociechom, które wpadły w złe towarzystwo mogą tylko poprzez wytłumaczenie dzieciom, co jest dobre, a co złe. Dziecko powinno same sobie dobierać przyjaciół, ma do tego prawo wymienione w Konwencji Praw Dziecka. Oprócz praw, dziecko ma również obowiązki i nie powinno o tym zapominać.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta